,,Grandis” sulaukė 50–ties

gran


Gegužės 2 d., šeštadienį, tautinių šokių ansamblis ,,Grandis” (vadovė Violeta Fabianovich) aštventė savo 50-metį, Mother McAuley gimnazijos teatre surengęs sukaktuvinį koncertą „Eina saulelė apie dangų“, o po jo – puotą Pasaulio lietuvių centre, Lemont.


Programoje dalyvavo viešnia iš Lietuvos, dainininkė Veronika Povilionienė,  penkių muzikantų kapela ,,Biru Bar” iš Indianapolis (vadovė Adrija Beleckienė) ir, žinoma, gausus būrys grandiečių: vaikučių, vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo/studentų ir pagyvenusiųjų ratelių šokėjai. 


Siūlome Jono Kuprio fotoreportažą iš renginio. 

gran

gran

grab

gran

gran

gran

gran

gran

gran

gran

gran

gran

gran

gran

gran

gran


GRANDIS-50 VIDEO