daina

Alytaus liaudies dainų ir šokių ansamblis „Dainava”. Ansamblio archyvo nuotr.

Į susitikimą kviečia Alytaus ,,Dainava”

LAIMA APANAVIČIENĖ

Gegužės 8 d. liaudies dainų ir šokio ansamblis ,,Dainava” Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje surengęs miestelėnams koncertą ,,Pakeliui į Ameriką”, šiandien pakilo skrydžiui. Kartu su Alytaus miesto verslininkų delegacija jie atvyksta į verslo misiją po JAV ir ruošiasi aplankyti Rochester, Detroit, Chicago.
Pagrindinis šios išvykos sumanytojas – Lietuvos Respublikos garbės konsulas New York valstijoje Rimas Česonis, kuris džiaugiasi sėkmingu bendradarbiavimu su Dzūkijos sostine. 2010 metais gegužės 18 d. Rochester (NY) mieste Alytaus miesto savivaldybės meras Česlovas Daugėla ir Rochester savivaldybės meras Robert Duffy pasirašė pramonės, verslo ir prekybos; mokslo, technikos, švietimo ir sveikatos apsaugos, kultūros ir meno; sporto ir turizmo plėtros; ekologijos ir racionalaus gamtos resursų naudojimo; jaunimo politikos; visuomenės informavimo priemonių bendradarbiavimo sutartį – įsikūrė Alytaus ir Rochester susigiminiavusių miestų komitetas. Garbės konsulas New York valstijoje R. Česonis tikisi, kad toks komitetas ateityje įsikurs ir Alytuje.

Gegužės 14 d. 7 val. v. Alytaus liaudies dainų ir šokių ansamblio ,,Dainava” dalyviai Performance Hall Hochstein School of Music & Dance (50 N. Plymouth Ave., Rochester, NY 14614) Rochester miesto dienų proga miesto gyventojams ir svečiams surengs dviejų dalių koncertą. Kas be ko – svečiai iš Lietuvos dalyvaus Rochester miesto Alyvų festivalyje (Lilac Festival), kuris šiemet vyks gegužės 13–22 dienomis. Alyvų festivalis – tradicinis miesto renginys, vykstantis per patį alyvų žydėjimo laiką, sutraukiantis tūkstančius turistų iš įvairių JAV vietovių, taip pat Kanados. Jo metu Highland Park mieso žmonės ir svečiai gali gėrėtis daugiau nei 500 alyvų rūšių. Parke auga per 1,200 alyvų krūmų.

Gegužės 17 d. dainaviečiai ir Alytaus, Kauno, Ukmergės, Varėnos ir Vilniaus verslininkais atvyks į Čikagą, pakeliui užsukę į Detroit, kur Dievo Apvaizdos parapijos namų salėje surengs koncertą vietos lietuviams. Gegužės 18 d. svečiai iš Lietuvos lankysis Lietuvos Respublikos (LR) generaliniame konsulate Čikagoje.

Kelionės metu visuose miestuose Lietuvos verslininkams vyks abiejų šalių verslo forumai, kuriuos organizuos ir galimus verslo partnerius surasti padės LR generalinis konsulatas Čikagoje, LR garbės konsulai Detroit (garbės konsulas Algis Zaparackas) ir New York valstijoje (garbės konsulas Rimas Česonis), Alytaus ir Rochester, NY susigiminiavusių miestų verslo komiteto pirmininkė Eliša Kasinskas, Čikagos įmonė „Food Depot International” (direktorė Angelė Kavak), Lithuanian Trade Center vadovė Ingrida Bublienė, kuri neseniai lankėsi Alytuje.

,,Visuose minėtuose Jungtinių Amerikos Valstijų miestuose bus pristatytas Alytus, jo investicinė aplinka. Tikimasi, kad Dzūkijos sostinė šio renginio metu sulauks didelio verslininkų dėmesio, o vėliau ir investicijų. Keletas JAV įmonių jau domisi investicijų Alytuje galimybėmis. Verslo misiją į JAV organizuoja Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialas” , – rašoma internetiniame laikraštyje www. alytiskis.lt.

Po susitikimo LR generaliniame konsulate Čikagoje svečiai atvyks į Jaunimo centrą, kur dainaviečiai 7 val. v. suruoš koncertą. Alytaus šokėjai, dainininkai ir muzikantai Jaunimo centre – ne naujokai. Tad kas ta ,,Dainava” Alytuje? Interneto enciklopedijoje ,,Vikipedija” rašoma: ,,‘Dainava’ – Alytaus dainų ir šokių ansamblis, įkurtas 1977 m. Kolektyvas atlieka autentiškas ir stilizuotas lietuvių liaudies dainas ir šokius, groja nacionaliniais instrumentais. Per 30 gyvavimo metų surengė daugiau kaip 1,500 koncertų Lietuvoje ir už jos ribų: JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Graikijoje, Skandinavijos, Vidurio ir Rytų Europos šalyse, Vietname, Egipte, Malaizijoje, Kipre, Kanarų salose ir kt. Nuo 1980 m. dalyvavo visose respublikinėse dainų šventėse, daugelyje tarptautinių festivalių, kuriuose tapo laureate arba diplomante. ‘Dainava’ – tarptautinės folkloro asociacijos CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals) narė”.

Liaudies dainų ir šokių ansamblis „Dainava”, įkurtas ilgametės ansamblio meno vadovės Danutės Plytnikienės sumanymu, jau daugiau nei 30 metų, naudodamas unikalų ir neišsenkantį liaudies kūrybos šaltinį, perkeldamas jį į sceną, garsina savo kraštą dainomis ir šokiais toli už jos ribų. Muzikinė grupė šalia įprastų naudoja ir rečiau matomus mūsų ir kitų tautų liaudies instrumentus – skrabalus, kankles, birbynes, lumzdelius, skudučius, cimbolus.

Neprofesionaliame ansamblyje šoka, dainuoja, groja per 150 įvairaus amžiaus, nuo 3 metų iki pensijinio, skirtingų profesijų žmonių. Vadovus ypač džiugina, kad „Dainavą” lanko per 100 vaikų ir moksleivių – tai puiki liaudies meno, tradicijų mokykla jaunimui, diegianti meilę savo kraštui, jo žmonėms.

Nuo 1980 m. „Dainavos” ansamblis visų respublikinių dainų švenčių, daugelio tarptautinių folkloro festivalių dalyvis, laureatas arba diplomantas. Per savo gyvavimo metus ansamblio kolektyvas paruošė 6 skirtingas programas, su kuriomis surengė per 2,500 koncertų Lietuvoje ir užsienyje. Ansamblis atstovavo Lietuvą ir Baltijos šalis „Pasaulio kultūros EXPO 98” Pietų Korėjoje, lietuvių tautos liaudies meną Pasaulinėje parodoje EXPO 2005 Nagojoje, Japonijoje, EXPO 2010 Šanchajuje, Kinija.

Lietuvoje liaudies muzikos ir šokių mėgėjams puikiai žinomi kasmet „Dainavos” organizuojami tarptautiniai folkloro festivaliai: birželio viduryje vaikų ir jaunuolių – „Ateik, saulute, su pyragais” ir lapkričio paskutinį savaitgalį „Atvažiuoja žolynai”, į kuriuos rengėjai kviečiasi ansamblius iš kitų šalių. 2000 m. ansamblis „Dainava” pristatytas apdovanojimui „Aukso paukštė”, kaip geriausias šalies liaudies dainų ir šokių ansamblis.

Už nuopelnus garsinant lietuvių tautos liaudies meną, kultūrą, tradicijas, ansambliui suteiktas nusipelnusio kolektyvo vardas, o meno vadovė Danutė Plytnikienė už pagalbą Lietuvai įsiliejant į Transatlantines ir Europos struktūras apdovanota Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Taigi, nepatingėkite ir atvykite į ,,Dainavos” koncertus Rochester ir Chicago. Po koncerto Rochester – iškilmingas svečių priėmimas restorane ,,Max at High Falls” (60 Browns Race, Rochester, NY 14614). Bilietus užsisakyti galima tel. 585-216-9714 arba tel. 585-216-9254.

Jaunimo centre (Chicago) po dainaviečių koncerto susirinkę žiūrovai galės pabendrauti ne tik su dainaviečiais, bet ir su Lietuvos verslininkais. Tad iki malonių susitikimų.


daina
,,Dainavos” šokėjos Tūkstantmečio šventėje Pietų Amerikoje.

Ansamblio prezidentas Romualdas Ambrozevičius. www.ana.lt nuotr.