dainava

Michigan valstijos biologai Dainavos šiaurinėje dalyje esančioje pelkėje apžiūri augančius eupatorium fistulosum (hollowstemmed Joe-pye weed).

Dainavos gamta:
jos reikšmė Michigan valstijai ir mums


PRANAS PRANCKEVIČIUS

Dainavos stovyklavietė gerai jaunimo pažįstama, mylima vieta. Iš aukščiausio taško Kryžių kalne matosi miškais apaugęs Rambyno kalnas ir širdies formos Spyglio ežeras Dainavos centre. Gamtos grožis paveikia ir jaunus, ir senus stovyklautojus. Ne vienas lankytojas pasidžiaugia, kad Dainavos gamtovaizdis primena Lietuvos kalnus ir miškus. Straipsnio autorius 2009 metų vasarą pakvietė įvairius gamtos specialistus, Michigan valstijos biologus aplankyti Dainavą ir patarti, kaip išsaugoti Dainavos gamtos turtus.

Dainava mums miela ne tik dėl brangių jaunystės prisiminimų ir draugysčių, bet ir dėl savo gamtos. Dainavos gamta yra mūsų labai mylima ir apdainuota – „tenai miškai, ežero krantai...”. Kiekvienas stovyklautojas pasakys, kad Dainavos gamta ypatinga – „ne taip, kaip namuose”, ir tai tiesa. Privažiuojant prie Dainavos iš Austin Road, tiesus kelias per lygius kukurūzų laukus staiga pasisuka, ir žinai, kad Dainavos vartai jau čia pat. Tas besisukinėjantis kelias rodo, kad Dainavos žemė yra kaip tik ledynų paliktose morenose. Pasižiūrėjus į vietovės topografinį žemėlapį, aiškiai matyti morenų ruožas nuo šiaurės į pietvakarius – kaip tik Dainavoje.

Aukštos vertės gamtos pavyzdžiai

Morenų gamtovaizdis nepakartojamas, o morenų gruntinis vanduo palaiko jam būdingą augmeniją ir gyvūniją. Praėjusią vasarą pas mus apsilankę biologai rado net kelis aukštos vertės gamtos pavyzdžius: oak savanna, mesic forest, sedge meadow ir prairie fen. Tokios gamtos formos yra retai aptinkamos Michigan valstijoje. Svarbiausias iš šių aukštos vertės pavyzdžių yra daugelio mūsų visai nematytas turtas, kurį aš vadinu „Dainavos ozas”. Dainavos stovyklos šiauriniame sklype yra ozas – ilga siaura kalva, sudaryta daugiausia iš smėlio ir žvyro. Šis kalvagūbris susideda iš nuogulų, kurios klostėsi ledyno viduje, vandens tirpsmo tėkmių vagose. Antras svarbiausias aukštos vertės gamtos pavyzdys yra mums dar geriau pažįstama vieta tarp Spyglio ežero ir gamtos takelio. Tiek šiaurėje aplink ozą, tiek pietuose prie Spyglio aptinkama prairie fen ir oak savanna arba oak openings bendruomenė (angl. association). Praėjusią vasarą apsilankę biologai sudarė Dainavos augalų sąrašą.

Kodėl randami sveiki gamtos pavyzdžiai Dainavoje?

Dainavos apylinkėje, kur žemė lygi, laukai buvo ariami ir apsodinami. Per trumpą laiką išnyko visos ankstesnio amžiaus natūralios gamtos sėklos. Dainavos žemė nebuvo ariama, nes ji labai kalvota, nelygi. Čia daugiausia gamtai žalos padarė galvijų ganymas. Tiesa, ganymo žala yra švelnesnė negu laukų arimas. Tad žemėje vis lieka natūralių augalų sėklų, ir tie augalai veržiasi gyventi taip, kaip ir kiti nenatūralūs auga lai.

Dabartiniai gamtos pažeidimai – pavojai

Kenksmingi augalai daug kur Dainavoje jau išstūmė natūralius augalus. Garlic mustard daug kur Michigan valstijoje visai užkariavo gražius miškus. Ir Dainavoje šis augalas plinta, ypač skautų pastovyklėje. Autumn olive ir honeysuckle krūmai perėmė pamiškes ir veržiasi į miškus. Ten, kur šitie krūmai auga, tiesiog negali praeiti. Galima sakyti, kad kenksmingi augalai ,,smaugia” mūsų natūralią gamtą. Dažnais atvejais natūralūs, vietiniai augalai turi gilias šaknis, o piktžolių, kenksmingų augalų šaknys negilios. Tai leidžia joms labai greitai plėstis. Jeigu nestabdysime jų plėtimosi, su laiku Dainavos gamta bus tiktai piktžolės ir kiti kenkėjai. Jie veržiasi ir į mūsų aukštos vertės gamtos vietas, nors ten jų dabar mažiau. Antras pavojus – nors ūkio gyvuliai nesigano Dainavoje, ganosi stirnos (tiesa, stovyklautojai jų nemato vasaros metu), kurios nugraužia svarbius natūralius augalus.

Kaip geriausia išsaugoti Dainavos gamtos turtą?

Pirmiausia, kenksmingų augalų naikinimas yra būtinas žingsnis, norint palaikyti natūralią Dainavos gamtą. Šių augalų grėsmė Dainavai yra rimta. Piktžolių naikinimas skiriasi ir priklausomai nuo konkretaus augalo. Pavyzdžiui, garlic mustard pavasarį raunamas ranka. Autumn olive ir honeysuckle krūmus geriausia kirsti vasaros gale arba rudens metu, tada jų likę kelmai nuodijami herbicidu. Naikinimo būdai yra gerai biologų suprasti, reikia tik tinkamų priemonių ir darbo jėgos.

Antras būdas norint atkurti Dainavos natūralią gamtą yra valdomi gaisrai (controlled burn). Istoriniais laikais gaisrai dažnai kildavo Dainavos apylinkėje ir dauguma vietinių augalų yra labai prisitaikę prie jų. Sudeginti seni lapai duoda natūralių trąšų augalams, praleidžia daugiau saulės spindulių – visa tai skatina sėklų daigumą. Gaisrai padeda palaikyti atvirą ir pusiau atvirą struktūrą, kurios daugelis natūralių augalų reikalauja. Tai padidina retų augalų rūšių buveines (habitat), pavyzdžiui, stiff gentian.

dainava
Michigan State University, Michigan Natural Features Inventory biologas Brad Slaughter,
Dainavoje suradęs retai Michigan aptinkamą gentianella quinquefolia (stiff gentian).


Kodėl reikia saugoti natūralią Dainavos gamtą?

Dainavos natūrali gamta duoda mūsų stovyklautojams ir kitiems lankytojams progą patirti nesugadintą gamtą, kuri vis rečiau aptinkama. Gamtos saugojimas yra visų mūsų pareiga, o tokių aukštos vertės pavyzdžių turėjimas čia pat praturtina mūsų stovyklas. Tada Dainava tampa šių gamtos pavyzdžių saugykla, panašiai kaip ji jau dabar yra tapusi mūsų kultūros, papročių ir dainų saugykla.

dainava
Daniel Kennedy, Michigan Department of Natural Resources, ir Brad Slaughter aplankė Dainavos pievas.