Pasibaigė 2012 m. JAV LB Švietimo tarybos
rašinių/meno konkursas


EGLĖ ŠLEŽIENĖ

Šių metų piešinių konkurso tema – artėjanti Lietuvių tautinių šokių šventė Boston mieste. JAV LB Švietimo taryba sulaukė apie 600 piešinių iš 16 JAV lituanistinių mokyklų. Vertinimo komisiją sudarė: Marija Goštautienė, Danguolė Kuolienė, David Skirkey, Dalia Shilas, Žibuolė Plioplienė ir Sigitas Veršelis.

men

Jaunesniųjų konkurso dalyvių (darželio – 1 klasė) buvo paprašyta sukurti koliažą „Suk, suk ratelį”. Vaikučiai naudojo spalvotą popierių ir klijus. Kiek smagių ir linksmų darbelių sulaukėme! Komisijos sprendimu labiausiai išsiskyrė Miko Tsodikov (Dr. V. Kudirkos lituanistinė mokykla, 1 kl.) koliažas. Jam ir buvo skirta 1 vieta. 2 vietą laimėjo darželio klasės mokinė Ramunė Philippone iš E. Gervicko lituanistinės mokyklos. 3 vieta atiteko Detroit „Žiburio” mokyklos pirmaklasei Brigitai Šumskaitei.

men

2 ir 3 klasės mokiniai piešė šokių šventę tokią, kokią jie įsivaizduoja. 1 vieta atiteko 3 klasės mokinei Vyjai Bernard, o 2 vietą užėmė antrokė Odeta Abouzeid (abi iš Boston lituanistinės mokyklos). Antros klasės mokinė Jennifer Wroblicky iš Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos užėmė 3 vietą.

men

Daug įdomių darbų buvo gauta iš 4, 5 ir 6 klasių mokinių, kurie buvo paprašyti sukurti artėjančios šokių šventės jubiliejinį pašto ženklą. Moksleiviai galėjo rinktis, kokia priemone atliks savo darbą: flomasteriais, pastelėmis ar kreidelėmis. Šioje grupėje aukščiausio įvertinimo (1 vieta) nusipelnė 6 klasės mokinio Luko Budrio (A. Kazickienės lituanistinė mokykla) sukurtas pašto ženklas. 2 vietą užėmė Indianapolis lituanistinės mokyklos mokinė Arija Simonaitis (5 kl.), o 3 vietą – penktokas Gintaras Baipšys iš Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos.

men

7 ir 8 klasių grupėje mokiniai kūrė reklaminį šokių šventės plakatą. Vienas iš reikalavimų buvo įterpti privalomą informaciją – t. y. plakatas turėjo skelbti artėjančios šokių šventės vietą bei laiką. Kaip ir ankstesnėje grupėje, mokiniai galėjo rinktis priemones, kuriomis atliks šią užduotį. Šioje grupėje pasižymėjo 8 klasės mokinė Kotryna Zalanskaitė iš Lemont Maironio lituanistinės mokyklos (1 vieta) bei du aštuntokai iš Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos: Gintas Kazlauskas (2 vieta) ir Lukas Ragus (3 vieta).

men

Turbūt daugiausia diskusijų sulaukė 9 ir 10 mokinių darbai, kuriuose pavaizduoti 2012 metų šokių šventės ženklai. Po ilgų svarstymų piešinių vertinimo komisija nusprendė, kad šioje amžiaus grupėje labiausiai išsiskyrė Boston lituanistinės mokyklos devintokės Elytės Auštraitės ženklai (1 vieta). 2 vieta atiteko devintokei Eglei Urbonaitei (LA Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla), o 3 vieta skirta 10 klasės mokinės Kristinos Narkevičiūtės sukurtam šokių šventės ženklui.

* * *

Šių metų rašinių konkursas pažymėjo Maironio 150ąsias gimimo metines. Konkurse dalyvavo 328 mokiniai iš 14 JAV lituanistinių mokyklų. Lietuviškų mokyklų mokiniai turėjo progos susipažinti ar prisiminti žymiuosius didžiojo Lietuvos poeto eilėraščius. Rašinių vertinimo komisiją sudarė: Mirga Girniuvienė, Irena Šebedienė, Jolanta Dubauskaitė, Rasa Morkevičiūtė, Asta Balandytė ir Birutė Šležienė.

2–3 klasių grupėje mokiniai buvo paprašyti perskaityti Maironio eilėraštį ,,Trakų pilis” ir parašyti, ką jiems šis eilėraštis pasako. Džiaugiamės, kad sulaukėmė tiek įdomių rašinėlių. Šioje grupėje daugiausia dėmesio sulaukė ir 1 vietą laimėjo antraklasės Lauros Aleksonytės iš Čikagos lituanistinės mokyklos rašinys. ,,Džiaugiuosi, kad ta pilis dar nesugriuvo. Noriu, kad jinai niekada nesugriūtų”, – rašo Laura. 2 vieta atiteko trečiokei Kamilei Kuklerytei iš New York Maironio lituanistinės mokyklos, o trečioji vieta skirta Boston lituanistinės mokyklos trečiokui Gabrieliui Bazikui.

4–6 klasių mokiniai gavo šiek tiek sudėtingesnę užduotį. Mokiniai turėjo parašyti, kokią Lietuvą jie įsivaizduoja ir ką jie jaučia skaitydami eilėraštį ,,Kur bėga Šešupė”. Šioje grupėje labiausiai pasižymėjo Gedimino lituanistinės mokyklos 6-os klasės mokinės Vilmos Risnko rašinys. ,,Jaučiuosi laiminga, kad protėviai sukūrė Lietuvą ir niekam neleido jos išnaikinti”, – dalinasi savo jausmais Vilma. 2 vieta buvo skirta tos pačios mokyklos šeštokei Beatričei Bastytei. 5 klasės mokinys Eimantas Mačys iš V. Krėvės lituanistinės mokyklos užėmė 3 vietą.

Nemažai darbų gavome iš septintokų ir aštuntokų. Šioje amžiaus grupėje moksleiviai skaitė Maironio ,,Lietuva brangi” ir savo rašiniuose diskutavo apie šio eilėraščio patriotinius motyvus. Rašinių komisijos nuomone, daugiausia dėmesio sulaukė ir 1 vietos nusipelnė K. Donelaičio mokyklos septintokės Ugnės Radzevičiūtės rašinys. 2 vieta skirta Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos aštuntokei Kristinai McKenna, o 3 vieta atiteko Stasiui Orentui iš Detroit ,,Žiburio” mokyklos.

Pačių vyriausiųjų rašinių konkurso dalyvių – devintokų ir dešimtokų – laukė tikras kūrybinis išbandymas. Moksleiviai buvo paprašyti sukurti patriotinį eilėraštį, kuriame būtų paminėtos 2 istorinės Lietuvos asmenybės arba 2 istorinės vietos Lietuvoje, arba 2 Lietuvos istoriniai įvykiai. Kokie kūrybingi yra mūsų moksleiviai! Komisija turėjo tikrai pasukti galvas, kuriam eilėraščiui atiduoti daugiausia balsų. Po ilgų diskusijų 1 vieta atiteko A. Kazickienės lituanistinės mokyklos dešimtokei Patricijai Naskauskaitei, kuri sukūrė eilėraštį ,,Lietuva”. 2 vieta paskirta Čikagos mokyklos 9 klasės mokiniui Arvydui Jaruliui už jo sukurtą eilėraštį ,,Laisvė”. Boston mokyklos devintokė Siga Juozelskytė ir jos eilėraštis ,,Lietuva yra” laimėjo 3 vietą.

Kaip ir praėjusiais metais, Švietimo taryba vertino ir darbus, parašytus anglų kalba. Skatinamoji premija šiais metais atiteko Boston lituanistinės mokyklos 6 klasės mokinei Kristai Čepkauskaitei.

Labai džiaugiamės visais konkursų darbais bei didžiuojamės, kad JAV lituanistinėse mokyklose mokosi tiek daug kūrybingų vaikų. Nuoširdžiai sveikiname konkursų nugalėtojus ir linkime jiems puoselėti savo kūrybiškumą!

Švietimo tarybos vardu norėčiau padėkoti visiems konkursų komisijos nariams už jų laiką ir atsidavimą lituanistiniam švietimui. Ačiū Jums!

Eglė Šležienė – JAV LB Švietimo tarybos narė, 2012 metų rašinių/meno konkurso koordinatorė.