saulaitisDainos Čyvienės nuotraukos

Kuo Kalėdų senelis skiriasi nuo Dievo
Kun. A. Saulaičio, SJ knygos vaikams ,,Kaip atrodo dvasios?” pristatymas

KARILĖ VAITKUTĖ

Kas yra visur ir bet kur, viską mato ir viską girdi? Jei galvosite, kad Dievas, tai apsiriksite. Bent jau mano sūnaus akyse, nes, jo nuomone, taip gali daryti (ir, žinoma, daro) tik Kalėdų senelis, kuris net didžiausiame triukšme, gatvėje ar automobilyje girdi, ką sako vaikai. Taigi, kalbėti reikia gražiai. Nesipykti ir nesibarti. Antraip – nebus dovanų. Kartais nėra taip paprasta paaiškinti vaikui, kuo skiriasi Kalėdų senelis nuo Dievo.

Nežinau, kaip mes anksčiau gyvenome be kun. Antano Saulaičio, SJ knygos ,,Kaip atrodo dvasios?”, kur surašyti atsakymai į labai svarbius vaikų klausimus apie Dievą. Iš pirmo žvilgsnio klausimai gali pasirodyti juokingi ir nerimti. Na, koks gi čia klausimas – ,,Kokia Kristaus pavardė?” arba ,,Kas gyveno anksčiau: dinozaurai ar Adomas ir Ieva?” arba ,,Ar Komunijoje, kurią dalija kunigas, yra vitaminų?” Bet būtent tokie klausimai yra labai rimti ir svarbūs smalsiam vaikui, nekantraujančiam sužinoti viską apie viską. O tėvams atsakymų būtent į tokius klausimus neretai pritrūksta. Pamenu, kaip mano mažasis buvo be galo įsižeidęs, kad jo vyresnei sesei komuniją, t.y., jo akimis žiūrint, kažkokį baltą sausainėlį bažnyčioje duoda, o jam – ne. Kokia neteisybė! Veltui sesė stengėsi įtikinti, kad nieko ten skanaus, visai nesaldus tas paplotėlis. Ir kaskart, atėjus į bažnyčią, mažiesiems klausimų ištisi debesys susitvenkia. Kaip smagu, kad atsirado kunigas, kuris moka mažųjų kalbą, t.y. gali rimtu veidu, bet žaisminga ir paprasta kalba išdėstyti atsakymus vaikams.

Jėzuitų vienuolis, kun. Saulaitis pažįstamas daugeliui. Ilgą laiką dirbęs Brazilijoje, vėliau JAV, vėliau Lietuvoje, dabar vėl sugrįžo į Šiaurės Ameriką ir šiuo metu jį galima sutikti Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont miestelyje, netoli Čikagos. Čia gegužės 7 dieną ir įvyko jo naujos knygos ,,Kaip atrodo dvasios?” pristatymas. Pristatyti knygą žaismingai padėjo Grasilda Reinytė. Užsijuosusi šeimininkės prijuostę ji į dubenį pylė gerumo, bėrė išminties, maišė ,,tešlą” iškepė ,,pyragą” – naują ir įdomią knygą. Salėje susirinkę vaikai galėjo sėdėti visai arti kunigo – ant grindų išdėliotų kilimėlių bei pagalvėlių, žaisti pliušiniais žaislais ir klausytis atsakymų į savo ar kitų žmonių klausimus. Programai šventiškos ir pakilios nuotaikos suteikė dainelės, kurias atliko Pal. J. Matulaičio misijos vaikų choras ,,Vyturys”, akompanuojant vadovui Dariui Polikaičiui.

O kun. Saulaitis, kaip vėliau paaiškėjo apklausus mažuosius, yra visai nebaisus, nes jis ,,toks kažkoks švelnus”. Į susitikimą – ,,knygos pyrago” ragavimą, jis atėjo taip pat užsijuosęs ,,virėjo” prijuostę. Ir ne bet kokią, o nukabinėtą sausais makaronais, saldainiais ir dar kažin kokioms gėrybėmis. Mano sūnaus nuomone, kunigas tokiais drabužiais apsirengęs buvo tikriausiai todėl, kad jis ,,going green”. Vadinasi, labai pažangus, ,,žaliasis”.

Ši knyga – tai jau dvidešimt šeštas jėzuito ,,kūrinys”, įsirikiuojantis į būrį kitų jo knygų. ,,Tyto albos” leidykloje išleistoje knygelėje pateikiama tik dalis klausimų ir atsakymų, kuriuos jau bene dešimt metų spausdina Lietuvoje leidžiamas žurnalas vaikams ,,Bitutė”. Taigi, autoriaus žodžiais tariant, galima sakyti, kad knyga buvo rašoma dešimt metų, nors neištisai.

* * *
Sėdžiu salėje ir galvoju, koks didžiulis yra skirtumas tarp mano vaikystės niūrių, rūsio šalčiu ir mirtimi alsuojančių, nors ir auksu žibančių bažnyčių bei jose vaikui nesuprantamus judesius darančių ir nesuprantamus, nors ir lietuviškus, žodžius sakančių dažnai rūsčių kunigų, ir šios šviesios salės, kurioje tarp balionų-drugelių ir gėlių sėdi virėjo prijuostę užsijuosęs kunigas ir, tartum vaikų darželyje, dalinasi savo prisiminimais apie tai, kaip vaikystėje jį apipurškė šeškas, išklauso visažinių septynmečių patarimų, kad po tokių nuotykių reikia praustis pomidorais, toliau pasakoja apie tai, kaip jis Lietuvos kapinėse Vėlinių vakarą sutiko tikrą dvasią, kurios visai neišsigando, ir vardina komunijoje esančius vitaminus – D (džiaugsmą), M (meilę), A (atjautą), B (bičiulystę), T (teisingumą), R (ramybę) ir V (vienybę).

Norintieji perskaityti visą knygą galėjo ją nusipirkti čia pat, salėje. O jei knygoje vaikas neras atsakymo į kokį nors jam labai svarbų ar sunkų klausimą, manau, galės paklausti kun. Saulaičio tiesiogiai Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte arba parašydamas savo klausimą ,,Bitutės” žurnalui. Šių žurnalų taip pat visuomet galima rasti prie bažnyčios durų Lemont. Galima pasiimti, paskaityti namuose, o paskui atnešti atgal, kad ir kiti galėtų paskaityti ir pasidžiaugti.saulaitis

saulaitis

saulaitis

saulaitis

saulaitis

saulaitis

saulaitis