ambass
Liūda Rugienienė ir JAV ambasadorė Lietuvai Anne E. Derse. Algio Rugieniaus nuotr.


JAV ambasadorės Lietuvai durys visuomet atviros


Pokalbis su JAV ambasadore Lietuvai Anne E. Derse

LIŪDA RUGIENIENĖ

Šį pavasarį nemažai laiko praleidome Lietuvoje, keliavome po Dzūkiją, Žemaitiją ir Suvalkiją, kalbėjomės su įvairiais asmenimis, o balandžio 22 d. susitikome su JAV ambasadore Lietuvai Anne E. Derse.

– Gerbiama Ambasadore, Lietuvos žmonės yra labai susirūpinę dėl atominių jėgainių statybos Baltarusijoje ir Karaliaučiuje, ypač po žemės drebėjimų Japonijoje. Lietuva taip pat planuoja statyti atominę elektrinę. Kokia Jūsų nuomonė apie tai?

– JAV pripažįsta, kad valstybės turi teisę pasirinkti energetikos šaltinius ir užsitikrinti energetikos saugumą. Mes visiškai remiame Lietuvos Nacionalinę energetikos strategiją, kaip tik šiandien ji yra diskutuojama LR Seime. Planuojant šios atominės elektrinės statybą, mes taip pat remiame puikias bendradarbiavimo pastangas su šio regiono kaimynais Estija, Latvija ir Lenkija. LR Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis 2010 m. lapkritį lankėsi Washington, DC, kur susitiko su JAV valstybės sekretore Hillary Clinton. Ji labai palankiai atsiliepė apie Lietuvos Nacionalinę energetikos strategiją ir ministrui rašytame laiške džiaugėsi: ,,Man malonu, kad dėl šio svarbaus projekto vyksta rimtos diskusijos su JAV pramone.” Savo viešnagės JAV sostinėje metu A. Ažubalis lankėsi ir pas valstybės sekretoriaus pavaduotoją James B. Steinberg, kuris taip pat remia Lietuvos atominės elektrinės statybą. Lietuva atliko visus reikiamus branduolinės saugos žingsnius, atominės elektrinės statyba bus vykdoma pagal ES reikalavimus.

Lietuvos žmonės yra susirūpinę dėl atominių elektrinių statybos Karaliaučiuje ir Baltarusijoje. Lietuva užėmė labai stiprią poziciją – statant naują atominę elektrinę turi būti įsipareigota pagal tarptautinius reikalavimus. Šiuo klausimu Lietuva sulaukė stipraus Europos Sąjungos komisijos pritarimo.

Įvykiai Japonijoje mus visus privertė susimąstyti apie branduolinę energetiką. Jei nagrinėtume šiltnamio poveikį ir alternatyvią energiją, tai turėtume pripažinti, kad atominės elektrinės yra reikšmingos, tačiau jos turi atitikti tarptautinius reikalavimus. Neseniai Vienoje Tarptautinės atominės energijos agentūroje buvo kalbama apie branduolinės energetikos saugumą. Kaip tik čia Lietuva iškėlė klausimą apie jėgainių statybą Karaliaučiuje ir Baltarusijoje, paprašė atsakymų.

Saugumui užtikrinti egzistuoja tarptautiniai reikalavimai ir procedūros. Visagino atominės elektrinės projekte Lietuvos partneriai yra rimtai įsipareigoję tarptautiniu lygiu ir aktyviai dirba, ieškodami strateginio investuotojo.

– Pastaruoju laiku girdime daug politinės retorikos apie lenkų mažumos Lietuvoje diskriminaciją. Lenkai net kreipėsi į JAV lenkus, prašydami rašyti laiškus Kongreso nariams ir senatoriams. Ar galėtumėte tai pakomentuoti?

– JAV Lietuvą ir Lenkiją laiko svarbiais sąjungininkais ir skatina abiejų valstybių vyriausybes kartu dirbti, siekiant išspręsti lenkų mužumos teises Lietuvoje ir lietuvių mažumos teises Lenkijoje. Mes skatiname produktyvias ir konstruktyvias diskusijas ir jau matome šiokį tokį progresą. Nors pastaruoju metu apsikeista ne viena karšta nuomone, atsiranda žmonių, kurie sako, kad sprendžiant šią problemą reikia sėsti prie bendro stalo ir kalbėtis kaip partneriams, kaip sąjungininkams ir kaip draugams. Europa turi nustačiusi mažumos teisių reikalavimus. Lietuva ir Lenkija priklauso Europos Sąjungai, Europos Vadovų Tarybai, NATO. Mes tikimės, kad abi valstybės laikysis reikalavimų ir įsipareigojimų.

– Kaip vertinate JAV ir Lietuvos santykius?

– Lietuva yra Jungtinių Amerikos valstijų draugė ir patikima sąjungininkė Europoje. Man einant ambasadorės pareigas pusantrų metų, išplėtėme bendradarbiavimą daugelyje naujų sričių, ir tai yra tikslinga, nes Lietuva yra ES ir NATO narė.

Mūsų draugystė bręsta ir vystosi teigiama linkme. Laikome Lietuvą, kaip ir kitas Europos kolegas, visaverte partnere. Lietuva yra išskirtinė partnerė Afganistane – maža valstybė, kuri ėmėsi sunkios naštos dalyvaujant provincijų civilinės rekonstrukcijos projektuose. Lankiausi Afganistane ir mačiau fantastišką Lietuvos kariuomenės darbą. Kabule ir Kandaharo provincijoje tarnaujantys lietuviai petys į petį kariauja su amerikiečiais. Turime ir kitų svarbių projektų. Esame sukūrę partnerystę tarp Pennsylvania nacionalinės gvardijos ir Lietuvos kariuomenės, turime bendrą JAV ir Lietuvos policijos mokymo grupę Afganistane. Iš JAV vadovaujančių generolų nuolat gaunu lietuvius giriančius laiškus apie jų svarbų indėlį. Esu labai patenkinta mūsų, kaip NATO sąjungininkių, bendradarbiavimu.

Mes taip pat vystome naujus svarbius projektus verslo srityje. Rugsėjo mėnesį Amerikos prekybos rūmai organizuoja pirmą sertifikuotą JAV įmonių verslo misiją Lietuvoje. Gegužės mėnesį važiuosiu į Čikagą ir Madison, kaip tik ten bandysiu šią misiją reklamuoti. Mes norime, kad JAV bendrovės atvažiuotų į Lietuvą. Biomasė, bioplastika, biomatematika, saulės plokštės – labai perspektyvios sritys Lietuvoje. (Apie šią verslo misiją galima pasiskaityti internete www.amcham.lt)

Mes labai remiame mainų programas. Pernai į JAV išvyko keturi Lietuvos vidurinės mokyklos moksleiviai, šiemet planuojame šį skaičių padidinti iki dešimties. Ieškome rėmėjų stipendijoms, JAV Valstybės departamentas yra pažadėjęs sumokėti išlaidas už du asmenis.

– Kuo JAV ir Lietuvos santykiuose galėtų padėti Amerikos lietuviai?

– Amerikos lietuviai yra ypač svarbūs, plėtojant abipusius ryšius. Tuoj po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo mes labai įtemptai kartu dirbome, kad Lietuva įstotų į NATO ir ES. Dabar Lietuva jau yra šių sąjungų narė. Pastaruoju metu Lietuva dėmesį skiria energetikos saugumui, stengiasi savo energijos sistemas prijungti prie Europos energijos sistemų, tai paskutinis žingsnis įsiliejant į euroatlantinę bendruomenę.

Galima rasti daug būdų, kaip Amerikos lietuviai galėtų talkinti. Jau egzistuojančios mainų programos, savanorių programos bei savarankiškos pastangos padeda plėtoti abipusius ryšius. Aš labai skatinu tokį bendradarbiavimą. Amerikos lietuviams mano durys visuomet yra atviros.

Baigdama pokalbį JAV ambasadorė Derse pasidžiaugė gausiais Lietuvos kultūriniais renginiais ir gamta, nes ji mėgsta slidinėti, vaikščioti ir, atrodo, nebijo šaltokos lietuviškos žiemos.