derse
Anne E. Derse – JAV ambasadorė Lietuvoje Vytenio Lietuvninko nuotr.

JAV ir Lietuvos bendradarbiavimo vystymas

ANNE E. DERSE
ŽYGIMANTIS PAVILIONIS

Prieš porą mėnesių buvo pažymėtos 22-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinės. Tiek metų praėjo nuo tos dienos, kai mūsų šalis išsivadavo iš Sovietų Sąjungos priklausomybės ir tapo laisva. Visame Lietuvos kovos už nepriklausomybę kelyje Jungtinės Valstijos stipriai rėmė Lietuvos žmones. Iki šiol tebesitęsia ilga mūsų dviejų tautų bendradarbiavimo ir draugystės istorija, dirbant kartu, siekiant skatinti laisvės ir demokratijos idealus visame pasaulyje.

Šiandien glaudus ryšys tarp Jungtinių Valstijų ir Lietuvos peržengė tarptautinės diplomatijos rėmus. Per pastaruosius kelerius metus Lietuva, tapusi visateise Europos Sąjungos ir NATO nare, stengėsi rasti nišą svetingoje Amerikos verslo aplinkoje, taip pat suteikė galimybę plėstis ir augti JAV bendrovėms, taip suartindama mus tarptautiniame versle.

Viena po kitos Amerikos įmonės, siekiančios eksportuoti ir investuoti į Europos rinką, Lietuvoje rado antruosius namus. Kai kurios iš 500 garsiausių JAV bendrovių – ,,Coca Cola”, ,,IBM”, ,,Western Union”, ,,Computer Sciences Corporation” ir ,,Moog” – buvo šiltai priimtos Lietuvoje, jų sėkminga veikla mūsų šalyje leido šioms bendrovėms plėstis visame regione ir Europoje.

Lietuva ir toliau rodo didelį ekonominį atsparumą, tuo tarpu visa Europa kovoja su skolų krize. Iš tiesų, remiantis dabartiniais ekonominiais rodikliais, Lietuvos ekonomika auga greičiau nei Europos Sąjungos. Kaip demokratijos čempionės, jos politinis klimatas yra vienas stabiliausių iš visų buvusių sovietinio bloko šalių, pasižymintis stipria teisėtvarkos ir rinkimų sistema bei laisva, sąžininga ir atvira bendruomene. Pastaraisiais metais Lietuva ėmė pirmauti regiono politiniame gyvenime, perėmusi pirmininkavimą Demokratijų bendrijai bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO), ji ir toliau yra besivystančių demokratijų globėja buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse.

Taip pat yra svarbu stipri politinė sistema, suderinta su pažangia švietimo ir darbo sistema. Lietuva yra tarp šalių, pirmaujančių pasaulyje pagal aukštos kvalifikacijos darbo jėgą – 92 proc. šalies gyventojų turi vidurinių išsilavinimą (pirma vieta Europos Sąjungoje), ir pirmauja žemyne pagal mokančių kelias kalbas skaičių (daugiau nei 90 proc.). Lietuva gali pasigirti išvystyta infrastruktūra, viena didžiausių interneto skvarba Europoje ir vienu sparčiausių pasaulyje interneto ryšiu.

Be to, Lietuva siekia užmegzti stipresnius verslo santykius su Jungtinėmis Valstijomis. Šių metų sausį viešoji įstaiga ,,Investuok Lietuvoje” įkūrė nuolatinę prekybos atstovybę California valstijoje, siekiant padėti Jungtinių Valstijų bendrovėms lengviau patekti į Europos rinką. ,,Investuok Lietuvoje” deda pastangas ne tik siekdama atverti savo rinką JAV bendrovėms, bet ir nori padėti Lietuvos įmonėms patekti į JAV rinką.

Jungtinės Valstijos siekia vystyti dvišalius verslo ir investicijų ryšius su Lietuva. 2011 m. JAV Prekybos departamentas į Lietuvą atsiuntė prekybos misiją, siekiant paskatinti JAV eksportuotojus atvykti į Lietuvos rinką, bendradarbiauti su Lietuvos įmonėmis, eksportuoti savo produkciją į trečiąsias šalis. Prekyba misija – dalis JAV Nacionalinės eksporto programos, kuri buvo pradėta 2010 metais, siekiant per 5 metus padvigubinti JAV eksportą.

Lietuva ir Jungtinės Valstijos ir toliau kartu plėtos tiek verslo, tiek diplomatijos ryšius. Vien tik per pastaruosius šešis mėnesius į Jungtines Valstijas iš Lietuvos buvo atvykę ekonomikos, transporto, švietimo ir mokslo ministrai, Vilniaus meras, o Lietuvoje lankėsi JAV Atstovų rūmų delegacija, valstybės sekretorė Hillary Clinton, gruodžio mėnesį atvykusi į ESBO ministrų susitikimą, Lietuvoje per praėjusius metus apsilankė antrą kartą.

Mes giriame JAV ir Lietuvos pastangas toliau plėtoti mūsų šalių istorinį bendradarbiavimą, stiprinti verslo ir investicinius ryšius, ir įsipareigojame toliau skatinti bendradarbiavimą tarp Amerikos bendrovių bei jų partnerių Lietuvoje.

pavi
Žygimantis Pavilionis – Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV. Jono Kuprio nuotr.

Iš anglų kalbos vertė Loreta Timukienė