menas8
M8D – 2008 stovyklautojai. Dainiaus Macikėno nuotr.

Kūrybos dvasia Neringos Meno dienose
Meno8Dienos – 2009 laukia jūsų


LIUDA ŽIAUGRIENĖ

Ne kartą lietuviškoje spaudoje buvo aprašyta dvasinga ir meniška nuotaika, kuri viešpatauja vasaros gale Vermonte. Čia nuo 2005 metų Neringos stovykloje vyksta Meno8Dienos – kūrybos savaitė suaugusiems, skirta įvairių profesijų žmonėms, kurie mokosi meno, bendrauja, ilsisi, pasineria į kūrybos sūkurį. Nors kartą pabuvojusieji šioje stovykloje netrunka pajusti, kad polėkis kurti yra užkrečiamas, – jiems vėl norisi sugrįžti kitais metais.

Ne menininkai apie Meno8Dienas – 2008

Pereitais metais stovykla buvo ypač gausi meno šakų įvairumu, buvo gana sudėtinga viską sutalpinti į dienotvarkę ir visur suspėti. Organizatorių ir dėstytojų būrys dirbo su dideliu entuziazmu, o tai užtikrino puikią nuotaiką, gerų dienų ritmą ir visų džiaugsmui atnešė nuostabių kūrybos vaisių. Dirbo šie būreliai: Aušrinė Kerr (oda), Danguolė Kuolienė (grafika), Dainius Macikėnas (skaitmeninė fotografija), Linas Vaitkus (juodaibalta fotografija), Rolandas Kiaulevičius (piešimas), ses. Onutė Mikailaitė (poezija), Alberta Astras-Singh (juvelyrika), Norbertas Lingertaitis (sidabro juvelyrika, drama), Živilė Vaitkienė ir Ona Daugirdienė (juostų audimas), Irena Kubilienė (mezgimas), Janė Zirlienė (ikebana). Aldona Lingertaitienė padėjo dvasiškai susikaupti, o Regina Giniotienė vedė jogos pratimus bei mankštą. Kaip visada, Jonas Kunca rūpinosi visus mus gardžiai pavalgydinti.

Pasisekimo susilaukė išvyka į Mass-MOCA ir tradicinė iškilminga vakarienė, šį kartą pavirtusi kaimo vakaruška. Išradingos vakaronių ruošėjos Esteros Sužiedelienės pastangų dėka, kiekvienas vakaras buvo skirtingas ir įsimintinas.

Paprastai ne menininkai retai pasisako apie kūrybą ir kūrybiškumą. Todėl šįkart pakalbinau penketą M8D–2008 dalyvių, prašydama jų pasidalinti savo įspūdžiais. Tarp jų yra ilgamečiai Neringos stovyklautojai, čia užaugę, taip pat ir neseniai atvykę iš Lietuvos: Ona Daugirdienė (OD) iš Chicagos, IL, Nijolė Balčiūnienė (NB) – Cleveland, OH, Žilvinas Ramašauskas (ŽR) – Lemont, IL, Liudvika Leišytė (LL) iš Olandijos, Dainius Macikėnas (DM) iš Bostono, MA.

– Kaip sužinojote apie šią stovyklą?

OD: Tiksliai net neatsimenu, kaip sužinojau apie stovyklą, bet suintrigavo meno programa, suaugusiųjų aplinka. Paskatino noras sugrįžti į Neringą po daugiau nei 30 metų nebuvimo. Stovykloje dalyvauju trečią kartą.

NB: Ruošiant pirmąją M8D stovyklą Neringoje gavau lankstinuką, kad tokia ,,meno” stovykla yra ruošiama. Tuoj pat užsiregistravau, prisiminusi tuos laikus, kai vaikai buvo maži. Tada kas vasarą važiuodavome į Neringos stovyklą – vaikai stovyklaudavo, aš būdavau namelio ,,mamyte”. Kai vaikai tapo gimnazistais, važiuodavome visi vadovauti Neringos stovyklose. Ši yra trečioji Neringos M8D stovykla.

ŽR: Apie šią stovyklą sužinojau iš Gintaro Jociaus straipsnių ,,Amerikos lietuvyje”. Stovykloje dalyvauju antrą kartą su žmona Živile, pirmoji buvo 2007 metais. Gaila, kad tada neturėjau galimybės pabūti visą savaitę, tik tris dienas, tad šį kartą jau buvo planuota ir ruoštasi iš anksto visai savaitei.

LL: Apie stovyklą sužinojau iš Neringos stovyklos direktorės pavaduotojos Dainoros Kupčinskaitės. Esu mokslininkė iš Twente universiteto Olandijoje, kur dirbu jau penkti metai. Prieš tai studijavau Lietuvoje, JAV, Anglijoje ir Norvegijo je.

DM: Per draugus Amerikos Lietuvių Bendruomenėje. Pažiūrėję mano fotografijos darbus, jie pasiūlė man pasikalbėti su viena iš stovyklos organizatorių. Gyvenu Bostone, tad Neringos stovykla praktiškai pašonėje. Dalyvauju pirmą kartą, anksčiau negirdėjau apie tokios stovyklos egzistavimą.

– Ką tikėjotės nuveikti?

OD: Lūkesčiai dėl stovyklos pasitvirtino: galėjau išbandyti savo jėgas įvairiose meno šakose, bendrauti su naujais, įdomiais žmonėmis, atsipalaiduoti nuo miesto ir namų kasdienybės, pasidžiaugti kalnų gamta ir su namelio draugėmis juoktis iki panakčių.

NB: Mano tikslas yra pažadinti tuos talentus ar sugebėjimus, kurie slypi manyje. Mes visi esame jais apdovanoti, bet gyvendami kasdieninį gyvenimą nerandame progos ar laiko jų atkasti. Nuostabu, kiek talentingų ir kūrybingų meno profesionalų atvyksta į Neringos M8D dalintis savo talentais su mumis. Ar tai būtų odos dirbiniai, ar tapyba, mezgimas, audimas, fotografija, poezija, juvelyrika ir kiti darbeliai, kuriais, pagaminę Neringoje, parsivežę į namus, didžiuojamės, kad štai – mano meno kūrinys, kurį tuoj kabiname ant sienos ar pastatome, kad visi matytų. Ši kartą vykau į M8D stovyklą norėdama sukurti kokį nors paveikslą ant medžio iš gintaro. Su Norberto Lingertaičio pagalba parsivežiau 2 darbus.

ŽR: Stovykloje pirmiausia tikėjausi susitikti su įdomiais žmonėmis, išmokti kai ko, pasižiūrėti, kaip daro kiti. Na, ir pailsėti, paklaidžioti po miškus, pažvejoti. Manau, kad tikrai pavyko pilnai įgyvendinti visus savo planus.

LL: Labai norėjau išmokti keramikos, juodai baltos fotografijos, ikebanos meno. Keramikos kurso nebuvo, tačiau buvo labai įdomus juodai baltos fotografijos kursas. Taip pat galėjau daugiau lankyti skirtingus užsiėmimus – ikebanos, poezijos, piešimo, juvelyrikos, spausdinimo ant popieriaus, mezgimo. Programa buvo lanksti ir tai man labai patiko.

DM: Tikėjausi išbandyti meno šakų, kurių dar nesu bandęs (juvelyrika, oda, krakmolinio popieriaus darymas), bet taip pat ir pabendrauti su panašiai mąstančiais ir menu besidominčiais, ką tik sutiktais žmonėmis, kurių paprastai nesutinki įsivėlęs į kasdienių darbų sūkurį. Pavykti pavyko, ir dar daugiau.

– Kaip prisidėjote prie programos?

OD: Stovykloje su savo seserimi Živile mokiau juostų vijimo. Tai yra mokslininkų pripažintas pats archajiškiausias juostų audimo metodas. Šis būdas yra įdomus tuo, kad visos ,,staklės” (specialių kortelių kaladė) telpa į kišenę, o užmetus siūlus nereikia rinkti rašto. Vijant juostą, galima raštus ten pat kaitalioti, marginti ir labai smagiai savo kūrybingumą išreikšti. Aš pati lankiau labai įdomias Aušrinės Kerr odos meno pamokas, o pas Norbertą Lingertaitį nusikaliau sidabrinį žiedą. O pas Danguolę Kuolienę mokiausi spausdintų vaizdų perkėlimo ant popieriaus technikos.

NB: Važiuoju į Neringos M8D stovyklauti. Ramiai, be jokio spaudimo ar skubėjimo dalyvauti būre liuose. Visada dalyvauju poezijos, meno ir juvelyrikos būreliuose. Šioje stovykloje daug laiko praleidau Norberto dirbtuvėje, dirbdama su gintarais. Kiekvienoje stovykloje yra ruošiamas poezijos vakaras, kuriame skaitome savo sukurtus eilėraščius.

ŽR: Hmm, na, gana aktyviai ir su dideliu malonumu dalyvavau Norberto dramos būrelyje, taip pat – seselės (ses. Onutės Mikailaitės – L. Ž.) haiku poezijos klube. Pareigų jokių neturėjau, buvau tik pavyzdingas studentas.

LL: Aš stovyklavau, prisidėjau prie vakarinės programos. Kaimo dienos vakare grojau liaudišką muziką, per poezijos vakarą grojau smuiku bei skaičiau savo eiles, taip pat prisidėjau per susikaupimo vakarą kvietimu susikaupti ir pamąstyti. Mano meno projektai buvo skirtingi. Juodai baltos fotografijos klasėje fotografavau peizažus, kuriuos norėčiau išlaikyti atmintyje, jei išvyksiu į kitą planetą. Ryškinome juosteles ir darėme nuotraukas. Taip pat turėjome dvi iškylas į Phelps kapinaites bei prie prūdo. Per piešimo pamokas teko sukurti menišką ,,bar code”, piešti su angliuku (piešiau Neringą) bei sukurti kiek galima daugiau kūrinių/ daiktų iš trikampio ir skritulio. Buvo labai įdomu atspėti, ką piešia mūsų mokytojas (Rolandas Kiaulevičius – L. Ž.) ir piešti kartu. Poezijos klasėje kūrėme haiku įvairiomis temomis, o per ikebanos pamoką sužinojau apie įvairias ikebanos rūšis ir sukūriau dvi skirtingo dydžio ikebanas. Per mezgimo užsiėmimą pirmą kartą gyvenime numezgiau pirštinių porą! Galiausiai, trumpai išbandžiau, kaip suverti apyrankę iš karoliukų bei įdomia krakmolo technika nudažiau popieriaus lapą, kuris vėliau grįžus namo virto paveikslo rėmeliais.

DM: Vedžiau skaitmeninės fotografijos klasę, o savaitės gale visi kartu padarėme fotografijos parodą. Taip pat bandžiau prisidėti prie vakarų meninės programos: skaidrių paroda pagyvino poezijos vakarą. Įvykdžiau ir konkretų projektą – vieno iš menininkų asmeninę fotosesiją. Esu tikras, kad nuotraukos pagyvins jo reziume. Be fotografijos bandžiau griebtis visko, kas įmanoma, kur galėjau suspėti: juvelyrika, odos gaminiai ir technologija, grafika; ypatingai susidomėjau sidabro apdirbimu ir juvelyrika, parsivežu namo keletą sidabro pakabukų ir žiedų. Galvoju toliau tobulintis, dirbti su metalu.

– Kas labiausiai patiko?

OD: Stovykloje man ypač patinka vyraujantis atvirumas: mezgame naujas pažintis, diskutuojame, bendraujame, išbandome naujų meno rūšių, rašome, vaidiname, dainuojame. Jaučiasi tikra dvasios atgaiva.

NB: Kadangi Neringoje stovyklauja žmonės tik nuo 18 metų, tai suteikia progą artimiau bendrauti be klegančių jaunuolių, vaikų, reikalaujančių tėvų dėmesio. Nepaprastai vertinu ir džiaugiuosi ta ramia aplinka ir dalyvaujančiųjų draugyste, humoru, paslaugumu vienas kitam. Kasmet tampame artimesni vienas kitam, kaip viena Neringos M8D šeima.

Šiais metais išvydome Norberto Lingertaičio surežisuotą Radvilaitės vaidinimą, kuris po pirmo veiksmo virto komedija. Linkiu rengėjams tolimesnės sėkmės rengiant šią stovyklą, o norintiems išbandyti savo talentus kviečiu atvykti į šią stovyklą būti stovyklautojais ar rengėjų komandoje.

ŽR: Apskritai, patiko viskas – puikus oras, nuostabus Jono (Kuncos – L. Ž.) maistas, šauni kompanija. Ko gali reikėti daugiau gerai meno stovyklai? Kuriu planus ateinančiai stovyklai.

LL: Patiko visų mokytojų ir kitų dalyvių geranoriškumas, aktyvus dalyvavimas stovykloje, mokytojų lankstumas ir sudominimas savo dalyku. Šaunu, kad buvo laiko tiek proginiams vakarams, tiek susikaupimui ir pamąstymui. Gerai, kad buvo skirta laisvalaikio, per kurį buvo galima pabaigti projektus bei pasiruošti vakarinei programai. Patiko vakarinės programos – ypač susitikimas su menininku (N. Lingertaičiu – L. Ž.), kaimiškas bei poezijos vakarai. Reikia taip pat paminėti ir stovyklos virtuvę – labai šaunus virėjas Jonas (Kunca – L. Ž.). Dėkoju už nepaprastai skanius pietus ir vakarienes stovyklos sąlygomis. Ačiū visiems dalyviams ir organizatoriams už šaunų renginį – linkiu vystyti šią stovyklą ir toliau ir pritraukti dar didesnį ratą lietuvių, besidominčių menu.

DM: Žmonės, gamta, tyla ir telefono signalo nebuvimas. Galimybė išbandyti naujų menų ir amatų, neinvestuojant į tam reikalingą įrangą. Mokytojai tikrai turėjo ko išmokyti ir rimtai žiūrėjo į savo darbą, visados galėjai gauti patarimą ir pagalbos. Norėtųsi pritraukti daugiau žmonių kitais metais. Galbūt reikėtų daugiau informacijos ir spaudoje, ir ypač internete (pabandžius paieškoti internete, nieko nesugebėjau rasti). Norėtųsi matyti daugiau jaunų veidų, nors, manau, jaunimui gan sunku surasti savaitę laiko atostogų ir kažkur padėti vaikus visai savaitei.

Ko galima tikėtis iš Meno8Dienų – 2009

Šių metų rugpjūčio 23–30 dienomis įvyks penktoji Meno8Dienų kūrybinė savaitė suaugusiems Neringoje. Ir šioje stovykloje bus bendraujama, dalijamasi meistriškumo paslaptimis, kūrybiniais sumanymais ir kuriama drauge su profesionaliais dailininkais. Nepaprastai džiugu, kad lietuviai menininkai nėra tik svečiai mūsų telkiniuose. Jau penktą vasarą jie suranda laiko atkeliauti ir į šį miškais apaugusį kalnuotą Amerikos kampelį, pasišvęsti mokymui ir bendrai kūrybai. Savo ruožtu organizacinis komitetas pasistengs atsižvelgti į pageidavimus. Tikimės, kad aplinka ir laikas bus palankus ir paskatins vystyti dvasinį kūrybingumą, kad kiekvienas dalyvis vėl išsivežtų gražius įspūdžius ir šviesius atsiminimus apie stovyklą.

M8D – 2009 registracijos forma ir smulkesnė informacija apie programą bei sąlygas yra paskelbta Neringos tinklalapyje adresu: www.neringa.org/meno.html. Užpildytą formą galite nusiųsti internete nurodytu adresu. Su siūlymais ar klausimais rašykite: danguole@kuolas.com. Iki pasimatymo Meno8Dienų Neringoje, kur jau tvirtai įsikūrusi laukia Kūrybos dvasia!

menas8

O. Daugirdiene, N. Balciuniene (sedi), Z. Ramasauskas, L. Leisyte, D. Macikenas (stovi).
Nuotr. L. Ziaugrienes 

menas8

M8D grafikos ir odos darbų paroda. Nuotr. L. Ziaugrienes