Svečiai į Lietuvos Respublikos Ambasadą traukė virtinėmis.


Renginio šeimininkai (iš kairės į dešinę):  LR ambasadorius Žygimantas Pavilionis, LR Ambasados pirmoji sekretorė Liana Vazbienė, delegacijos atsiųstos savanorės amerikietės Deborah Greenbush ir Ciara Richards bei  Ambasados kanceliarijos vedėja Agnė Mileikaitė                        Ludo Segers nuotraukos

Taikos vardan

 ,,Europos dienos” Washington, DC

Gegužės mėnesį daugelis Europos šalių švenčia Europos dienas. Jos pažymimos ir Europos Sąjungos valstybių ambasadose Washington. Kasmet vis daugiau lankytojų tomis dienomis užplūsta ir Lietuvos Respublikos ambasadą. Šiais metais svečių, neišsigandusių nei griaustinio, nei ganėtinai smarkaus lietaus, buvo apie 2,000.

Lankytojus pasitiko lietuviškais tautiniais  drabužiais pasipuošęs ambasadorius Žygimantas Pavilionis, jų laukė lietuviška muzika bei šokiai, vaizdo juostos, gėrimai ir valgiai. ,,Šių metų renginio ypatumai buvo galimybė vienos socialiniame tinkle ‘Twitter’ išplatintos žinutės apie Lietuvos ambasados ‘Atvirų durų’ dienas (#LTembassyUS) autoriui laimėti lietuvišką šakotį ir pamatyti ambasadoje  rodomas  V. Luckaus fotografijas. 1971–1973 metais sukurtas ciklas ‘Improvizuojant pantomimą’, sovietmečiu buvo parodytas tik vieną kartą Nidoje vykusioje neoficialioje vienos dienos parodoje”, – apie šių metų Europos dienas Lietuvos Respublikos ambasadoje pasakojo renginį organizavusi ambasados pirmoji sekretorė  Liana Vazbienė.

Užsukę į lietuvišką salelę JAV svečiai galėjo paragauti ,,Utenos” alaus, ,,Lithuanian Plaza” savininkų Vandos bei Algio Morkūnų suspausto lietuviško varškės sūrio, šviežiai iškeptų skanių sausainių, bendrovės ,,Food Depot International” iš Lietuvos atvežtų ,,Vilniaus duonos” keptų ,,Močiutės” bei ,,Agotos” duonų, ,,Javinės” traškučių, ,,Vilniaus pergalės”, ,,Rūtos' bei ,,Naujosios Rūtos” saldainių, atsigaivinti ,,Smetoniška” gira. Pastebėta, kad jei prieš keletą metų amerikiečiai nenoriai ragavo girą, tai šiais metais ambasadoriaus dėka šis gėrimas tapo bene labiausiai pageidaujamu produktu. O ambasados darbuotojas Rimas Mackevičius sakė tą dieną išpilstęs net 3,000 stiklinių ,,Utenos” alaus.

Įdomu, kad visiems apsilankiusiems labai patiko linksmos ir vaišingos dienos ambasadose, tačiau tik keli lankytojai galėjo pasakyti, kodėl Europos šalys jas pažymi  būtent šiuo metu.

1950 metų gegužės mėnesį, Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robert Schumann pristatė Europos anglių ir plieno susivienijimo, Europos Sąjungos pirmtako, įsteigimo planą. Šis dokumentas, vadinamas „Schumann deklaracija”, prasideda tokiais žodžiais: „Pasaulio taika negali būti išsaugota be kūrybingų pastangų, proporcingų pavojams, kurie jai grasina”. Schumann iniciatyva buvo pirmas žingsnis link Europos valstybių federacijos, kurioje vyrautų taika. Šiuo metu Europos Sąjunga jungia net 27 Europos valstybes,  tarp kurių yra ir Lietuva.

Lietuvoje, taip pat ir Lietuvos ambasadose, įsikūrusiose įvairiose šalyse, Europos diena plačiau pradėta švęsti nuo 2002 metų. Organizuojami Europos dienai skirti renginiai, kurių metu visuomenė supažindinama su Europos Sąjunga, diskutuojama visai Europai svarbiais klausimais. Europos dieną kasmet švenčia tūkstančiai žmonių: klausosi koncertų, dalyvauja ekskursijose, diskusijose ir kituose renginiuose, per kuriuos skleidžiama informacija apie Europos Sąjungą.

Washington lankytojai galėjo apsilankyti net 28 Europos šalių (28-oji šalis – Kroatija įsijungs į Europos Sąjungą tik šių metų liepos mėnesį) ambasadose. Lankytojų patogumui buvo dalijami leidinukai su ambasadų adresais, maršrutais, žemėlapiai, trumpa šventės programa, į ambasadas svečius vežiojo tam skirti autobusai.

Svečiams išsiskirsčius šventė ambasadoje baigėsi itin linksma nata – tikru lietuvišku pikniku, kur grojo mūsų liaudiška muzika, ausį glostė sava lietuvių kalba, skrandį džiugino skanūs Vandos Morkūnienės išvirti cepelinai, taip pat ,,Norvelitos” silkė bei ,,Grafo” šakotis, kuriais vaišino ,,Food Depot International” prezidentė Angelė Kavakienė.

Tokią dieną supranti, kad taikos ir tautos gerovės vardan europiečiais mes galime ir norime būti, tačiau vis dėlto ,,lietuviais esame mes gimę”. Ir net būdami toli nuo Lietuvos, mūsų tėvynės salelėje – Lietuvos Respublikos ambasadoje Washington – giliai suvokiame, kad Lietuva visada liks mūsų namais, nes ten viskas sava ir brangu.

LR ambasados ir ,,Draugo” info


 Visą dieną svečių netrūko


,,Food Depot International” savininkė Angelė. Kavakienė.


Vandos ir Algio Morkūnų spaustas varškės sūris.


Lietuviška ,,Močiutės" duona.


Smuiku svečius prie Ambasados sutiko David Pivoriunas.


Po šventės.
Ludo Segers nuotraukos