fbi

2007 metais Bronius Mogenis (viduryje) už darbą su sužeistais JAV kariais, grįžusiais iš Irako ir Afganistano, buvo apdovanotas The Chapel of Four Chaplains Legion garbės apdovanojimu (Honor Award).


Kas slepiasi po slaptojo agento profesija?

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Specialiųjų agentų veikla daugeliui mūsų dažnai siejasi su vaidybiniais filmais apie nenugalimąjį agentą James Bond. Šių filmų sukurtas mitas toks gajus, jog tikrame gyvenime susipažinus su šios profesijos atstovais, negali patikėti, jog jie tikri, tokie pat žmonės kaip ir mes, gyvenantys čia pat šalia mūsų. Vienas iš tokių nepaprastų – paprastų žmonių – Amerikos lietuvis Bronius Mogenis, 24 metus išdirbęs Federal Bureau of Investigation (FBI) specialiuoju agentu. Broniui teko dirbti kontržvalgyboje, vėliau diplomatinėje tarnyboje tuo metu, kai Lietuva buvo vienoje, o jis – kitoje ,,geležinės uždangos” pusėje. Apie savo darbą FBI ir slaptojo agento profesijos paslaptis Mogenis sutiko pasidalinti ir su ,,Draugo” skaitytojais.

Į JAV atbloškė Antrasis pasaulinis karas

Bronius Mogenis gimė Klaipėdoje. Vaikystėje su šeima teko gyventi įvairiose Lietuvos vietose Kaune, Vilniuje, Tauragėje. Padedant US Education Department po Antrojo pasaulinio karo Mogenis, jo motina Irena (medicinos sesuo), tėvas Bronius (pašto viršininkas), dėdė Aloyzas Rudzitas (mokyklos direktorius) ir jaunesnis brolis Raymond atvyko į JAV. Šeima apsistojo Elizabeth, NJ. Į JAV Mogenis atvyko kalbėdamas lietuviškai, lenkiškai, vokiškai (mokėjo austrų ir bavarų tarmes) ir čia 9 gimnazijos klasėje Roosevelt Junior High School (Elizabeth, NJ) pramoko angliškai. Mogenio teigimu, lenkiškai jį išmokė Lietuvoje prižiūrėjusi auklė. Tuo tarpu lietuvių kalbos visą šį laiką neleido pamiršti mama, kuri šiuo atžvilgiu buvo griežta: namuose liepdavo kalbėti tik lietuviškai.

Šiuo metu Bronius su žmona gyvena Virginia valstijoje. Dažnas svečias jis ir Cape May, kur mėgsta pailsėti savo paties pasistatytame name. Mat, kaip prisipažino pašnekovas, statyti namą – jo mėgstamiausias užsiėmimas.

Mogenis užaugino tris dukras: Julie, Ona ir Andrea. Julie dirbo teisėja Harris County, TX, o šiuo metu vadovauja ūkiui (rančai) Texas valstijoje, netoli San Antonio; Ona dirba Human resource direktore vienoje naftos bendrovėje Texas valstijoje, o jauniausia Andrea – povandeninių laivų inžinierė. Ji viena iš nedaugelio moterų inžinierių, dirbanti povandeniniuose laivuose.

Pabaigęs gimnaziją, Mogenis pasirinko tarnybą JAV kariuomenėje. Tokį apsisprendimą nulėmė finansinės priežastys. Kaip teigia Mogenis, ,,man reikėjo G. I. Bill, kad galėčiau susimokėti už aukštojo mokslo studijas. Taip galėjau įgyti bakalauro, magistro ir daktaro laipsnius”. Vėliau American University (Washington, DC) Mogeniui teko dėstyti įvairius teisės kursus policininkams, teisės darbuotojams. Mogenis turi psichologijos ir viešojo administravimo mokslų daktaro laipsnį, taip pat du magistrus: žmogiškųjų išteklių (human resource) ir vadybos (management) srityse.

Ar visada lydi pavojai?

Dirbti FBI Mogenis pradėjo nuo paprasčiausio darbo – rinko informaciją apie įvairius žmones, tikrino jų dosjė. Vėliau teko dirbti bėglių gaudymo būryje, o iš čia Mogenis buvo pervestas į Washington, DC, dirbti kontržvalgyboje. Nemažai savo tarnybos laiko Mogeniui teko praleisti užsienyje. 6 metus jis dirbo Šveicarijoje, Vokietijoje, nes FBI turi savo įstaigos atstovybes kiekvienos šalies sostinėje.

,,Čia paprastai būna nuo vieno iki 3 FBI žmonių, atsakingų už skirtingas sritis. Kadangi FBI darbuotojai kitoje šalyje būna su diplomatiniais pasais, jie negali imtis jokios operatyvinės veiklos, nes taip įgytų persona non grata statusą toje šalyje”, – pasakojo Mogenis. Tik neseniai JAV Kongresas priėmė įstatymą, jog tam tikri FBI pareigūnai galėtų imtis operatyvinių veiksmų tuose kraštuose, kur nužudomas amerikietis.

Mogeniui teko dirbti užsienio kontržvalgybos tarnyboje, todėl bendradarbiavo su įvairiomis organizacijomis. Pagrindinis jo tikslas buvo susekti ir pagauti šnipus, šiems dar prieš atvažiuojant į Ameriką. Apie konkrečius atvejus Mogenis negalėjo papasakoti, nes dauguma bylų dar nėra sulaukusios senaties termino, todėl negali būti paviešintos.

Dauguma FBI agentų, kurie yra apmokomi FBI Academy (Quantico, VA), yra 29 metų, turi magistro ar daktaro laipsnius teisės, finansų ar tiksliųjų mokslų srityse. Specialiojo agento tarnyba prasideda nuo pasiruošimo, pirmuosius trejus darbo metus dirbama Washington, DC, tik vėliau agentai siunčiami dirbti į kitas šalis ar vietas. Pasiruošimas nėra lengvas, reikia ne tik gero fizinio, bet ir psichologinio pasirengimo. Išmanyti žmonių psichologiją dirbant tokį darbą, Mogenio teigimu, esminė užduotis. Psichologinės žinios ypač padeda ieškant serijinių žudikų.

Paklaustas, į kokią pavojingiausią padėtį jam teko pakliūti dirbant FBI, Mogenis paminėjo vieną atsitikimą Indianapolyje, Indianoje. Teko persekioti du banko plėšikus, ginkluotus M16 automatiniais šautuvais. Apieškojus vieną ūkį tik vėliau, kai jau plėšikai buvo suimti, sužinota, kad visą laiką apieškant teritoriją, nusikaltėliai buvo nukreipę į agentus ginklus. Tad bet kurią akimirką jie galėjo būti nužudyti.

Ankstyva pensija – ne kliūtis

FBI darbuotojai į pensiją išeina gana anksti – 55 metų, kartais šį terminą dar galima pratęsti dvejiems metams. Nenorintys taip anksti pradėti ,,atostogauti” paprastai susiranda kitą darbovietę, kur gali panaudoti sukauptą patirtį. Mogenis, palikęs FBI, dirbo kitose įmonėse. Jis ir dabar nemažai važinėja ne tik po JAV, bet ir po užsienį, skaito paskaitas, padeda diegti saugumo sistemas. Štai ir 2008 m. rugpjūčio 22–26 d. Phoenix vykusioje 90th Annual National Convention of the American Legion jis, kaip garbės svečias, buvo pakviestas skaityti pranešimą apie šiandienines antiteroristines technologijas.

Dabar, išejęs į pensiją, Mogenis užsiima įvairia veikla. Viena jų – įvairios programos nukentėjusiems kariams. Mogenio šeima Texas valstijoje turi ūkį (rančą), kur buvusiems kariams organizuoja įvairias reabilitacijos programas. Kaip pasakojo Mogenis, ,,dauguma karių, kuriuos pasikviečiame dalyvauti šioje programoje, grįžę iš Irako, yra traumuoti, ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai”. Šiuos projektus rengia ir ūkiui vadovauja vyriausia Mogenio dukra Julie.

Ūkyje organizuojamos 3 programos: 2 savaičių programa 12–14 metų vaikams, savaitės programa moterims ir jau minėta programa kariams, grįžusiems iš Irako. Mogenio teigimu, didžiausias atlygis už šią programą, tai jaunų karių veiduose atsiradusi šypsena. Daugeliui jų buvimas ūkyje grąžina pasitikėjimą savimi, savo jėgomis, gyvenimo džiaugsmą, mat čia jie patiria ir išgyvena tai, ko, manė, jau niekada nepatirsią. Dauguma sužeistų karių į ūkį dalyvauti programoje pasikviečiami tiesiai iš ligoninių.

Kita vertus, Texas įkurtame ūkyje Mogenio šeima vykdo ir kitokią veiklą. Be turizmo (į ūkį galima atvažiuoti pailsėti, pamedžioti), čia šeima augina ir nykstančius gyvūnus, atsivežtus iš Indijos, Afrikos. Kiek paauginę ir sulaukę jų palikuonių, juos vėl grąžina į tas vietas, iš kur jie buvo atvežti. Vienas iš didžiausių nykstančių gyvūnų, kuris buvo augintas ūkyje, – vandens buivolas.

Texas esantį ūkį dabar prižiūri vyriausia Broniaus Mogenio dukra – Julie. 3 kartus per savaitę per ,,Outdoor Channel” galima pamatyti su ja sukurtą laidą ,,Huntin with the Judge”.