JAV lietuvių tylos pusvalandis su D. Grybauskaite

DALIA CIDZIKAITĖ

Prieš pat Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės kelionę į NATO susitikimą Čikagoje gegužės 17 dieną, ketvirtadienį, žmonės rinkosi prie Prezidentūros, taip protestuodami ir rodydami nepritarimą tą dieną įvykusiam Drąsiaus Kedžio dukros perdavimui motinai. Visuomenininkas, aktorius Audrius Nakas naujienų agentūroje ELTA surengtoje spaudos konferencijoje sakė, jog ,,Klonio gatvė tiesiogine to žodžio prasme su visomis palapinėmis, su visais rakandais, puodais ir laužais keliasi prie Prezidentūros.” Pasak jo, tai bus aktyvi pasipriešinimo, protesto akcija. Kaip teigia Lietuvos žiniasklaida, prie Prezidentūros protestuotojai jau pasistatė pirmąją palapinę.

Atrodo, jog Grybauskaitei nuo įvykių Lietuvoje nepavyks bent trumpam pabėgti ir viešint Čikagoje. Internete nuo ketvirtadienio gausėja laiškų, kviečiančių gegužės 18 dieną, penktadienį, visus Čikagos ir jos apylinkių lietuvius, neabejingus įvykiams Lietuvoje, šalies vadovę prie Pasaulio lietuvių centro, Lemont, IL, kur vyks jos susitikimas su lietuviškų organizacijų atstovais, pasitikti ,,Tylos akcija”. Rengėjai ragina dalyvius paruošti klausimus ir pageidavimus raštu, kitaip tariant, nepatingėti parengti kuo daugiau plakatų.

Prie PLC žadantys susirinkti lietuviai kels ne tik Garliavos mergaitės istorijos skaudulius. Susirinkusieji neapeis ir dvigubos pilietybės klausimo bei turbūt primins prezidentei, jog dar prieš jos išrinkimą šalies vadove 2009 m. gegužės 5 d. ji skelbė: „esame per maža tauta, kad galėtume leisti sau prabangą ignoruoti po pasaulį išsibarsčiusius lietuvius. Mes turime saugoti savo žmones, todėl dviguba pilietybė turėtų būti tas įrankis, kuris padėtų tautiečiams, kad ir kur jie begyventų”. Primins ir Grybauskaitės 2010 m. liepos mėnesį įvykusį susitikimą su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovais, kuriame ji pasisakė už platų dvigubos pilietybės taikymą. ,,Iš esmės prezidentės pozicija jau yra ne kartą išdėstyta šiuo klausimu – ji yra atvira dvigubai pilietybei tiems žmonėms, kurie yra išvažiavę iš Lietuvos, kurie turi lietuviškas šaknis (...)”, – taip po PLB atstovų susitikimo su prezidente žurnalistams sakė valstybės vadovės tuometinis atstovas spaudai Linas Balsys.

Deja, praėjus vos keliems mėnesiams, Grybauskaitė vetavo LR Seimo priimtą Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą, kuriame dvigubą pilietybę būtų galėję turėti kur kas daugiau lietuvių, priėmusių kitos šalies pilietybę. Tada tokį prezidentės žingsnį aiškinusi jos patarėja Solveiga Cirtautienė teigė: „Negali būti taip, kad daugiau kaip pusei Lietuvos piliečių atsivertų dvigubos pilietybės galimybės.” Į tai PLB valdybos pirmininkė Regina Narušienė atsakė: ,,Sunku patikėti prezidentės žiniomis, kad pusė lietuvių tautos gyvena užsienyje. Iš kur tokia statistika?”

Nemaža dalis į ,,Tylos akciją” besiruošiančių ketina išreikšti nepasitenkinimą ir Grybauskaitės nenoru susitikti su eiliniais JAV lietuviais. Nors prezidentės tinklalapyje rašoma, jog šios viešnagės Čikagoje metu yra numatytas susitikimas su JAV Lietuvių Bendruomenės organizacijų atstovais (internete jau pramintų ,,išeivijos grietinėle” ir ,,išeivijos elitu”), nedaug kas žino, jog jis nėra atviras ir viešas, kad jame dalyvaus tik pakvietimą gavusieji. Atrodo, kad šį kartą prezidentė nesivadovaus 2010 m. PLB atstovams išsakyta savo mintimi, kad negalima skirstyti lietuvių, jog ,,visi lietuviai yra lietuviai”.

Nusivylimo ir net tam tikros nuoskaudos Lietuvos prezidentės viešnage neslepia ir Čikagos lietuvių spauda. Pirmą kartą kaip šalies vadovė Čikagoje viešinti Grybauskaitė atsisakė surasti laiko susitikti su vietos lietuvių žurnalistais. Nežinau, kokį atsakymą gavo ,,Amerikos lietuvio” ir ,,Čikagos aido” žurnalistai (žinoma, jei jie kreipėsi dėl galimo pokalbio), ,,Draugo” atveju prezidentės atstovė spaudai pranešė, jog Grybauskaitė bus pernelyg užsiėmusi ir neturės laiko susitikti.

Tiesa, atsakyme pridurta, jog esame labai maloniai kviečiami atvykti į prezidentės susitikimą su Čikagoje gyvenančiais lietuviais ir mums rūpimus klausimus užduoti per diskusiją, kuri vyks šio susitikimo metu. Taip pat pažadėta, jog daugiau informacijos apie susitikimo vietą ir laiką bus pranešta vėliau, kai bus žinoma tikslesnė šalies vadovės viešnagės darbotvarkė. Deja, Grybauskaitei jau esant Čikagoje, iki šiol jokių detalių iš valstybės vadovės atstovės spaudai nesulaukėme.

Prisimenu 2011 m. ,,WikiLeaks” paviešintą penkių puslapių dokumentą – JAV ambasados Vilniuje darbuotojų ataskaitą JAV Valstybės departamentui apie padėtį Lietuvoje, kur, šalia kitų dalykų, buvo rašoma ir apie tai, jog Grybauskaitė nusivylė Amerikos lietuviais. Tada savo vedamajame apie tai rašiau, jog vieno sakinio iš platesnio konteksto ištraukimas mums, lietuviams, anaiptol nepasitarnauja. Išsakiau savo nuomonę, kad mes iki šiol sergame mažoms tautoms būdinga liga „ką apie mus sako kiti”, nenorime pasidomėti giliau skelbiamais teiginiais ir vis dar vaikomės dažniausiai iš piršto išlaužtų, vienadienių skandalų. Deja, kol kas Grybauskaitės viešnagės planai Čikagoje kalba ne jos naudai ir verčia suabejoti, ar neklydau, bandydama rasti pateisinimą mūsų šalies vadovei JAV lietuvių atžvilgiu.