seim
Šventės dalyviai ir svečiai.


‚,Tai bent šeimynėlė”!


GRETA PLOKŠTYTĖ

Š. m. gegužės 6 dieną lituanistinėje mokyklėlėje „Lietuvėlė” šventėme visų laukiamą šventę – „Tai bent šeimynėlė”. Tai paskutinis šių mokslo metų didysis renginys. Jį nutarėme paįvairinti bei išskirti iš kitų praeityje mokyklėlėje vykusių renginių.

Salėje sustatėme stalus, kuriuos užtiesėme spalvotomis staltiesėmis, papuošėme gyvų gėlių puokštelėmis. Sieną papuošėme mokinių pieštais mamyčių ir tėvelių bei visos šeimos piešiniais. Tėveliams ir svečiams įeinant į salę, prisegėme jiems po spalvotą gėlytę, kuri parodė, prie kurio stalo reikia sėsti.

Susėdus svečiams prie spalvotų stalų, šventę pradėjo Emilija Ješkevičiūtė ir Greta Plokštytė. Prie jų prisijungė ir mūsų mieli mokiniai, kurie deklamavo pačius gražiausius, pačius nuoširdžiausius žodelius visoms mamytėms. „Mamyte, mamyte,/ Kokia tu graži,/ Tarytum snieguolė/ Lengvam debesy./ Skaidri kaip šaltinio/ Bangelė esi,/ Mamyte, mamyte, kokia tu graži” – sugraudinę mamytes tarė parengiamosios klasės sesutės Kristina Tirva ir Gabrielė Tirva. Po to visas choras dainavo dainelę „Tuk tuk, širdele”, kur solines partijas atliko trečios klasės mokinės Gabriela Trzepizur ir Gabrielė Balkius. Dainelėms „Be tavęs, mamyte” (solo Kęstutis) ir „Aš labai myliu savo mamą” (dainavo Greta su Kamile Makselyte) pritarė choras. Kadangi žodžiai buvo pateikti kiekvienam stalui, dainuojant pritarė visi šeimos nariai ir svečiai.

Pagerbę mamytes, vaikučiai pagerbė ir savo broliukus, sesutes, tėvelius ir senelius, padeklamuodami širdį suvirpinančias eiles. „Mano tėtis – o, tai vyras!/ Aš prieš jį dar tik pipiras./ Tėtis mašina vairuoja,/ Aš tik dviračiu važiuoju” – sklandžiai ir aiškiai deklamavo parengiamosios klasės mokinys Giedriukas Makselis, kuris ne per seniausiai pradėjo lankyti šeštadieninę mokyklėlę. Po eilėraštukų bei dainelių savo mamytes ir tėvelius vaikai pasveikino savo pieštais atvirukais, įteikė po gėlytę.

Po trumpos pertraukėlės pradėjome antrą šios nuostabios šventės dalį. Vaikai su savo tėveliais turėjo galimybę pažaisti žaidimus, parungtyniauti komandomis. Komandas sudarė visi sėdintys prie to paties stalo. Rungtynių metu tėveliai, norėdami, kad laimėtų jų visa didelė šeimyna, sėdinti prie vieno stalo, turėjo parodyti išradingumą, sumanumą. Visi kūrėme pasaką, dainavome dainą, taip pat rinkome, kieno bus gražiausia ir ilgiausia kirmėlė, kurią turėjome padaryti per labai trumpą laiką. Smagu buvo stebėti vaikučius, kurie stengėsi padėti savo tėveliams atlikti užduotis ir laimėti. Visi turėjo galimybę pabendrauti tarpusavyje su savo komanda, susipažinti su mūsų svečiais, kurie atėjo pasidžiaugti visų mūsų pastangomis ir smagiai praleisti laiką.

O koks sujudimas kilo, kai tėveliai Rimantas Jonauskas ir Valdas Kilinskas pradėjo loteriją ir varžytines! Abejingo neliko nė vieno! Smagiai nuotaikai palaikyti skambėjo muzika ir dainos, atliekamos muzikos vadovo Kęstučio Baltramonaičio.

Šventė baigėsi, bet neabejoju, kad ji liko kiekvieno širdyje, kad džiaugėsi kiekviena šeima. Tam pritardami visi užtraukė skambią dainą ,,Graži mūsų šeimynėlė šiandien susirinko”.seim
Dainą ,,Aš labai myliu savo mamą” pritariant chorui atliko Greta ir Kamilė Makselytės.


seim

se

sei

Gausi Central New Jersey lit. mokyklėlės ,,Lietuvėlė” šeimynėlė.