rokas
Roko Zubovo knyga–albumas. Rokas Zubovas

Pirmą kartą Lietuvoje įrašyti ir išleisti visi didžiojo
M. K. Čiurlionio kūriniai


LAIMA APANAVIČIENĖ

Šiemet visas pasaulis švenčia garsaus lietuvio menininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) šimtąsias mirties metines. Ta proga vyksta parodos, koncertai. Ne išimtis ir JAV lietuviai. Chicago Cultural Center, Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, LR generaliniame konsulate New York, Lietuvos ambasadoje, Washington, DC – tai tik keletas vietų, kur jau buvo surengti renginiai šiai datai paminėti. Jie dar nesibaigia – JAV LB Kultūros taryba, padedant Lietuvių Fondui ruošia koncertų ir paskaitų ciklą (M. K. Čiurlionio kūrinius gros pianistas Gabrielius Aleksa, paskaitą ,,Čiurlionis po 100 metų” skaitys prof. Stasys Goštautas), spalio 14 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre atsidarys vieno žymiausio Lietuvos akvarelisto Osvaldo Jablonskio darbų paroda „Čiurlionio takais”, Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” taip pat ruošia popietę, skirtą garsiajam dailininkui ir kompozitoriui.

Tačiau didžiausią darbą, minint šią sukaktį, nuveikė čikagiečiams muzikos mylėtojams gerai pažįstamas pianistas Rokas Zubovas, kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio provaikaitis, prosenelio 100-ųjų mirties metinių proga įrašęs visus jo fortepijono kūrinius.

Pianisto R. Zubovo ,,pokalbis” prie fortepijono su garsiuoju proseneliu prasidėjo 1986 metais, tuomet vykusiame V tarprespublikiniame M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurse, kuris buvo rengiamas kas ketveri metai. Tada jaunas atlikėjas buvo pagerbtas pirmąja premiją už kompozitoriaus kūrinių interpretaciją. Šiemet rugsėjo 14–23 dienomis vyksiantis VI tarptautinis konkursas (nuo 1991 metų pasikeitė renginio tvarka, tuomet įvyko pirmasis tarptautinis M. K. Čiurlionio konkursas – L. A.) minės kompozitoriaus mirties metines.

Reikia pasakyti, kad muzikinė kūryba po M. K. Čiurlionio mirties nesulaukė tokio dėmesio kaip dailė. Dauguma kompozitoriaus muzikinės kūrybos net nebuvo išspausdinta. Šią klaidą, praėjus šimtui metų po jo mirties, pamažu bando ištaisyti provaikaitis R. Zubovas. Jis iki šiol uoliai tęsia pradėtą kūrybinį ,,pokalbį” su proseneliu, giliau ir prasmingiau pažindamas bei iš naujo atrasdamas daugeliui nežinomus kompozitoriaus kūrinius fortepijonui, kurie gal taip ir būtų likę juodraščiuose. Šio ,,bendradarbiavimo” vaisius – šešių kompaktinių plokštelių rinkinys ir keturiasdešimties puslapių bukletas ,,M. K. Čiurlionis. Compositions for Piano”. Pirmą kartą Lietuvoje įrašyti ir išleisti visi didžiojo Lietuvos genijaus M. K. Čiurlionio kūriniai fortepijonui. Septynios su puse valandos muzikos, tekstai apie Čiurlionį ir jo muziką, 6 CD, istorinės nuotraukos, Čiurlionio rankraščiai, tapybos darbų reprodukcijos ir kūrinių eskizai – viskas vienoje, iš pažiūros nedidelėje knygelėje-albume.

Ant kiekvienos kompaktinės plokštelės parašyti keturių miestų pavadinimai – Varšuva, Druskininkai, Sankt Peterburgas ir Leipcigas. Reikia pastebėti, kad teksto autorius – pianistas R. Zubovas – atsiskleidė kaip profesionalus muzikologas, savarankiškai išnagrinėjęs (ne)žinomus M. K. Čiurlionio kūrybos reiškinius. Anglų kalba išleistas albumas iliustruotas nuotraukomis, pagyvintas M. K. Čiurlionio dailės ir grafikos darbais, muzikiniais rankraščiais.

Angliška ir vokiška leidinio versijos su dideliu pasisekimu pristatyta Varšuvoje, Helsinkyje ir Leipcige.

Neseniai leidinys ,,M. K. Čiurlionis. Fortepijoniniai kūriniai” pasirodė ir lietuvių kalba. Prie lietuviško albumo išleidimo daug prisidėjo muzikologas Darius Kučinskas. Jis padėjo iššifruoti nuo laiko sudūlėjusius natų juodraščius ir net eskizus, kurie vietomis buvo beveik išsitrynę.

Pirmieji lietuvišką leidinį išvydo kėdainiečiai (š. m. balandžio 7 d.). Kėdainių rajono mokyklos ir bibliotekos gavo dovanų visus Čiurlionio kūrinius fortepijonui. ,,Suomijoje ir Lenkijoje jau parodžiau bei bibliotekoms padovanojau angliškąjį variantą, o dabar jau yra ir lietuviškasis. Visas balandis ir gegužė dabar man taps lietuviškojo varianto pristatymo mėnesiais”, – sakė pristatydamas leidinį Kėdainiuose R. Zubovas.

Pasirodžiusį šešių kompaktinių plokštelių albumą R. Zubovas pasiryžęs iki metų pabaigos pristatyti vos ne visai Lietuvai. Susitikimai su klausytojais jau įvyko Vilniuje, Chodkevičių rūmuose, ir Kaune, M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Naujasis leidinys bus perduotas visoms Lietuvos viešosioms bibliotekoms, gimnazijoms ir muzikos mokykloms, taip pat ir universitetų bei akademijų bibliotekoms. Pagaliau mokytojai turės galimybę pristatyti mokiniams Čiurlionio kūrybos palikimą; bibliotekose visiems prieinami taps visi Čiurlionio kūriniai fortepijonui – to Lietuvoje iki šiol nebuvo.

Autorius taip pat džiaugiasi atlikęs šį darbą: ,,Galiu pasidžiaugti tuo, kad savo rankose laikau M. K. Čiurlionio fortepijono kūrinių albumą, kuris pasirodė tikrai neeiline proga”.

Naująjį leidinį galima įsigyti internetu www.level.lt/lt/knygos/m-k-ciurlionis-compositions-for-piano-6-cd/. Angliakalbiui skaitytojui tai bus graži dovana. Kietais viršeliais knygą-albumą su 6 CD išleido leidykla ,,Impetus musicus”.