Seminare kalba Živilė Šatūnienė.     Ludo Segers nuotraukos


LR ambasada Washington, DC surengė ,,gyvojo maisto” seminarą

Lietuvos Respublikos ambasada Washington gegužės 15 dieną surengė „gyvojo maisto” kultūros seminarą, kurio pagrindinė pranešėja – pripažinta lietuvių kilmės JAV mitybos specialistė Loreta Vainius. Renginyje dalyvavę JAV ir ES šalių diplomatai bei jų sutuoktiniai buvo susipažindinti su garsios XX a. lietuvių kilmės amerikietės, sveikatingumo puoselėtojos Onos Varapickaitės (Ann Wigmore) indėliu JAV ir visame pasaulyje, skleidžiant „gyvojo maisto” kultūrą.

Pažymėta, kad būtent JAV lietuviai nuo pat šio neformalaus judėjimo pradžios buvo ir tebėra vieni aktyviausių „gyvojo maisto” kultūros propaguotojų.

Seminaras ambasadoje surengtas Seimui 2013-uosius paskelbus Sveikatingumo metais ir prieš artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai. Taip siekiama JAV ir kitų šalių atstovams didžiausią Baltijos šalį pristatyti kaip naujoviškų idėjų skleidėją, kurioje rūpinamasi, kad vartojimas ir mitybos kultūra tausotų žmogaus sveikatą ir aplinką.

LR ambasados Washington info


Petras Vainius spaudžia želmenų sultis.


Pagrindinė pranešėja – Loreta Vainius.