,,Tylioji akcija” Lemont

LIGIJA TAUTKUVIENĖ

Gegužės 18 d., penktadienį, prie Lemont įsikūrusio Pasaulio lietuvių centro (PLC) rinkomės ne į mitingą, o ,,Tyliajai akcijai”. Lemont jau ne kartą vyko taikios akcijos, nukreiptos į vieną tikslą – įgyvendinti teisybę ir teisingumą Lietuvos teisėsaugoje.

Po šių metų kovo 23 dienos įvykių Garliavoje, kai Drąsiaus Kedžio dukra D. K. buvo jėga atiminėjama iš jos tetos ir senelių namų (vienintelis asmuo, tada susivokęs aplinkybėse, buvo Andželika Vežbavičiūtė, deja, tai tik laikinai pristabdė mergaitės grobimą), tauta pamatė ir suvokė, kad esmė yra ne biologinės motinos Laimutės Stankūnaitės meilė, bet nusikaltėlio – pedofilo – baimė būti atskleistam. Jei dar iki tol buvo tuo abejojančių, tai po kovo ir gegužės 17 dienos įvykių tokių skaičius sumažėjo šimteriopai. Ne tik Lietuvoje, bet ir per užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenes nusirito protesto bangos – juk nei Lietuvos Respublikos prezidentė, nei kita aukščiausioji valdžia to smurto akto nepasmerkė.

Po kovo 23 dienos įvykių mes čia, Čikagolande, iki širdies gelmių ir ašarų sujaudinti, gyvenome viltimi, kad antrojo smurto akto nebus. Tikėjome, rašėme, pasirašinėjome net po keliomis peticijomis – LR Seimui, Tarptautinei Žmogaus Teisių asociacijai ir t. t. Peticijos buvo nusiųstos LR prezidentei, Seimo pirmininkei, Ministrų tarybos pirmininkui ir kiekvienam seimūnui. Atsakė tik keli iš 141 LR Seimo nario. Po 10 dienų atsakė ir Prezidentės kanceliarijos tarnyba: ,,Ačiū už pateiktą informaciją (…)”. Juk prašėme nedaug – tik sustabdyti nusikalstamą žmogaus teisių pažeidimą prieš vaiką. Tačiau Prezidentė, išskyrus jos ištartą frazę: ,,Jėga prieš vaiką netoleruotina”, nieko daugiau nepadarė.

Gegužės 17-oji parodė mums ir pasauliui, kad Lietuvą valdo brutali valdžia. Įvykdytas sau panašių ne tik visoje posovietinėje erdvėje, bet ir laisvajame pasaulyje neturintis valdžios veiksmas – organizuotas vaiko grobimo aktas, prieš jį naudojant jėgą. Tad po gegužės 17 d. įvykdyto Deimantės pagrobimo, mums, jau dalyvavusiems ar net rengusiems keletą mitingų, skirtų Garliavos mergaitei, taip pat Romo Kalantos susideginimo 40-mečio minėjimą šv. Kazimiero kapinėse, kilo mintis gegužės 18 d. susirinkti tyliai protesto akcijai prieš Prezidentės susitikimą Lemont, kurį rengė LR gen. konsulatas Čikagoje, vadovaujamas konsulės Skaistės Aniulienės. Mano žiniomis, ji ir sudarė specialų kviestinių žmonių sąrašą, vadinamą ,,elitu”.

Valandėlę iki Prezidentės atvykimo į PLC, žmones kalbinęs sušilęs, su kramtomąja guma burnoje LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, siekdamas ,,nugesinti” mūsų akciją, pasiūlė pakviesti vieną mūsų atstovą į vidų, kad ten ,,galėtų užduoti klausimus”. Jokiu būdu negalėjome priimti šio pasiūlymo, nors gal kai kam jis pasirodė ir viliojantis – juk galės pakalbinti Jos Ekscelenciją! Tad išsirikiavę su plakatais toliau laukėme Prezidentės.

Nuo ryto kirbėjo mintis – jei nepasikviesime JAV televizijos, mūsų protestas ir žinia apie mergaitės grobimą pasiliks vietiniu ,,savo kiemo” įvykiu. Todėl, padedama amerikiečių draugų, prisiskambinau į CBS 2 TV kanalą ir pakviečiau atvykti į Lemont. Atvyko. Buvo svarbu pasakyti pasauliui, kad Lietuvoje – nuo žemiausiojo iki aukščiausiojo teismo – įsigalėjo korupcija. Nors mūsų pateiktas tekstas buvo sutrumpintas, TV diktorė pasakė tai, ką išgirdo ir pasaulis – Lietuvos teismuose klesti korupcija ir pedofilija.

Nekurkite istorijų apie išankstinius kažkieno užsakymų vykdymus – viskas įvyko spontaniškai, bet sąmoningai – protestas prieš Prezidentę, nesiėmusią jokių konkrečių veiksmų. Nors jos prašyta tiek nedaug – moratoriumo mergaitės gyvenamajai vietai nustatyti, kol bus išaiškinta pedofilijos byla. Visa tai juk buvo jos galioje!

Manau, kad Prezidentė, nepanorusi susitikti su visuomene (minia tikrai nebūtų atplūdusi), parodė nepagarbą Čikagos – lietuvių sostinės užsienyje – gyventojams. O vadinamasis ,,elito” sąrašas buvo toks keistas, kad, šalia manikiūrininkės ar ligonių slaugytojos, į priekį brovėsi jokiais nuveiktais darbais nespėję pasižymėti tautiečiai. Tuo tarpu nemažai garbingų lietuvybei ir Lietuvių Bendruomenei nusipelniusių asmenų liko lauke, už durų. Matyt, čia suveikė ,,skonio reikalas”.

Na, o vengimas susitikti su ,,Tylios akcijos” dalyviais – įeinant pro šonines duris, išeinant pro, sakyčiau, visai garbės nedarantį išėjimą, tik parodė, kad Prezidentei esame visai nesvarbūs – ji žino savo kaltę ir bijo žmonėms pažvelgti į akis.

Visos pasakaitės, sklindančios iš Lietuvos spaudos, kad kažkas ,,spardė” automobilį, kuriuo važiavo Prezidentė, yra melas. Peržiūrėjome visus videoįrašus, nieko panašaus nematėme. Galų gale, juk mes patys ten buvome, todėl galime liudyti! Tiesa, vienas išgėręs asmuo, nežinia kaip atsiradęs – specialiai ar tik sutapimas, prezidentės automobiliui jį ,,partrenkus”, ėmė ir ,,nukrito”. ,,Nukentėjusysis” tuoj parodė mėlynes. Užuodę nuo jo pasklidusį alkoholio kvapelį, pamatę jau pageltusį, vadinasi, senoką sumušimą, atsitraukėme nuo jo. Nutarėme, kad jo filmuoti nereikia, nes šis žmogus nebuvo kviestas dalyvauti akcijoje, gal net koks provokatorius.

Taip, mes, pamatę atvažiuojant automobilius, skandavome: ,,Gėda! Gėda!” Kodėl nevyko ,,Tylioji akcija”? Todėl, kad Prezidentė slėpėsi, bėgo nuo tautos, kuri ją išrinko. Ką daugiau gali pasakyti? Tik tai, kad gėda! Mums ne tik gėda, bet ir skaudu, kad Tėvynę užvaldė pedofilai, o Prezidentė juos dengia. Po susitikimo su Prezidente pravažiuojantis pro mus ,,elitas”, pravėręs automobilio langą rėkė: ,,Aš jus deportuosiu!”, ,,Jūs mums nereikalingi!” ir t. t. Išgirdau kreipimąsi: ,,Ar jums ne gėda, p. Tautkuviene?” ,,Ne, ne gėda, – atsakiau ir paklausiau – ,,O Jums?”

Mums gėda, kai esame įtikinėjami, jog žydra siena yra balta. Kai žmonės Lietuvoje yra mušami, velkami už kojų, o policijos vadai sako – niekas nebuvo sumuštas. Baisu, kai vaikas prievarta yra plėšiamas iš namų, tampomas, naudojami specialūs preparatai jo atminčiai susilpninti, kai visiškai nepaisomi jo norai, su kuo ir kur gyventi. Nemalonu, kai Prezidentė meluoja ir sako, kad ,,abi pusės kaltos”. Jei išeivijos šulai labiau domėtųsi Lietuvos gyvenimu, gal jie nebūtų susitikę su Prezidente ir neklausę jos migdančio čiulbėjimo: ,,Kiek jūsų daug, kokie visi gražūs…”

Pasaulis išgirdo ir pamatė, kad lietuviai, kur jie begyventų, myli ir rūpinasi savo Tėvyne ir jie niekada nesusitaikys su jos naikinimu. Tauta turi nekolaboruoti su ją prievartaujančia valdžia. Beje, visą savaitę CBS 2 TV kanalas rodė, kaip įvairių šalių aukščiausieji asmenys, atvykę į NATO viršūnių susitikimą, susitinka ar planuoja susitikti su tautiečiais, gyvenančiais JAV. Su visais pageidaujančiais, ne tik su ,,elitu”.

Primenu – artėja rinkimai į LR Seimą, ir mes visi turime aktyviai juose dalyvauti, jei mums rūpi Tėvynė ir Teisingumas.