biznis folk

Gegužės 17 d. susitikimo dalyviai (iš kairės): Antanas Grina, LR gen. konsulato Čikagoje atašė Vilma Mikėnienė, Edmundas Jasevičius, Jurgis Augius, Galina Grina, Arvydas Strumskis, Angelė Kavakienė, Vytautas Skapcevičius, Artūras Žilys ir Henrikas Malukas. Dalios Cidzikaitės nuotr.


Lietuvių verslininkų taryba nedidelė, bet ji visuomet pasiruošusi padėti


DALIA CIDZIKAITÈ

Jau 11 metų veikiančios Lietuvių verslo tarybos (LVT), buriančios apie 200 verslininkų visoje Amerikoje, nariai š. m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos gen. konsulato Čikagoje patalpose rinkosi į eilinį susirinkimą, kuriame šį kartą dalyvavo ir du svečiai iš Lietuvos – Žemaitijos verslininkams atstovaujantis Edmundas Jasevičius ir vos prieš tris mėnesius įkurto Verslo angelų fondo I atstovas Arvydas Strumskis.

1999 metų sausio 11 d. įkurta, Illinois valstijoje įregistruota LVT, dabar veikia kaip verslininkų klubas. Šiuo metu ji turi tik Direktorių tarybą (ją sudaro 9 žmonės), kuriai vadovauja ,,Food Depot International” prezidentė Angelė Kavakienė. Kas maždaug trys mėnesiai vykstantys Tarybos susirinkimai yra atviri visuomenei, juose gali dalyvauti bet kuris lietuvis/lietuvių kilmės ar Lietuvos verslu besidomintis verslininkas.

,,Šiuo metu, – sakė A. Kavakienė, – mums yra aktualesnis verslininkų klubas, kur susitinkama, pakalbama, padedama vienas kitam.” Tarybos nariai mielai teikia nemokamus patarimus, kurie kitur brangiai kainuotų. ,,Kiekvienas narys yra savo srities žinovas, galime padėti ne tik kompaniją įsteigti, bet ir patarti, kodėl, pavyzdžiui, būtina apsidrausti ir pan.”, – pasakojo LVT Direktorių tarybos pirmininkė.

Žinios versle, A. Kavakienės nuomone, yra ypač svarbios. Ji pastebėjo, jog, nors lietuviai yra verslūs, nemažai yra tokių, kurie, prieš pradėdami savo verslą, nepagalvoja, ar jų pasirinktas verslas, vieta bus sėkmingi. ,,Žmonės nežiūri, ar verslui sąlygos bus naudingos. Kai kas į verslą ateina be žinių, jie nepagalvoja, ar reikalingas bus jų produktas, ar tinkama parinkta vieta. Todėl dėl savo nesėkmių paskui kaltina ekonomiką, krizę ir t.t.”, – patirtimi dalijosi pirmininkė.

LVT tikslai per 11 gyvavimo metų keitėsi. Jei pirmaisiais metais buvo daugiau noro dirbti su Lietuva, kuri tuo metu dar tik stojosi ant kojų, ieškota galimybių, kaip jai padėti, tai dabar reikalinga kita pagalba. Direktorių tarybos pirmininkė prisiminė, jog kažkada LVT turėjo pasirašiusi sutartis su keletu Lietuvos miestų: dirbta su Vilniumi, Kaunu, Panevėžiu, Šiauliais ir Klaipėda. Paskui lietuviai patys pradėjo tvarkytis, tai A. Kavakienė vadina didžiuliu pliusu.

Direktorių tarybos pirmininkė nesiėmė spėlioti, kas laukia jų organizacijos ateityje. Ji sutiko, jog, JAV visuomenei išgyvenant tam tikrą krizę, pesimizmo netrūksta ir jų organizacijoje. ,,Tai, kas buvo prieš dešimt metų ir dabar, tai lyg diena ir naktis, – sakė ji. – Bet, aš manau, kad tai yra laikina krizė, ir jos išsprendimas priklauso nuo mūsų. Jei kažkur yra abejingumas, šaltumas, vadinasi, ne į tą pusę einame. Reikia sustoti, pagalvoti ir pasukti kita kryptimi.”

Paklausta, kiek LVT šiuo metu yra svarbus ryšys su Lietuva, A. Kavakienė atsakė, jog jei dirbama kartu, rezultatai yra geresni, nei pešamasi. Ji iki šiol prisimena universitete išgirstus žodžius, kad šiandien laimi tie konkurentai, kurie vienijasi. ,,Net konkurentai gali vienytis, – sakė ji, – jau nekalbu apie ne konkurentus. Jei mes padėsime Lietuvai, Lietuva padės mums. Pagaliau, malonu pabendrauti: susitikti, pasikalbėti, pasidalinti patirtimi. Juk kuo daugiau žinai, tuo geriau.”

Būtent su tikslu padėti Lietuvai tą pirmadienio vakarą rinkosi LVT nariai LR gen. konsulate. Susirinkimo metu išklausyti du pranešimai – ,,Pieno žvaigždžių” atstovo E. Jasevičiaus ir Verslo angelų fondo I Fondo valdytojo A. Strumskio.

Žemaitijos verslininkai ieško ryšių anapus Atlanto

E. Jasevičius, šioje kelionėje atstovaujantis Žemaitijos verslininkams, į susitikimą atvyko su pasiūlymu pasirašyti sutartį tarp LVT ir Žemaitijos verslininkų (Telšių rajono ir Mažeikių miesto verslininkų asociacijų). Svečias pabrėžė, jog nors pasirašyti sutartį su LVT nori ir daugiau Žemaitijos miestų, nuspręsta pradėti nuo dviejų.

Trumpai pristatęs Telšių rajono verslininkų asociacijos, įsteigtos 2005 metais, istoriją ir veiklą, svečias savo pranešimo pabaigoje išreiškė norą ieškoti naujų ryšių, importoeksporto galimybių, kelių keičiantis informacija. Pasak jo, yra konkretūs pageidavimai dėl tam tikrų prekių importo  į Ameriką iš Lietuvos ir atvirkščiai.

A. Kavakienė susirinkusiems priminė, jog ir praeityje LVT buvo pasirašiusi sutartis su keliais Lietuvos miestais, kurios, jos nuomone, buvo labai teigiamas ir sveikintinas dalykas. Antanas Grina pritarė pasiūlymui sutartį pasirašyti, pastebėjęs, jog nors LVT grupė nėra didelė, tačiau turi pakankamai gerus ryšius, todėl gali padėti. Bet iškėlė sąlygą – Žemaitijos verslininkai turi pateikti tikslius duomenis apie savo bendroves, jų istoriją, gaminamo produkto kainą ir kitas detales. Jam pritarė Galina Grina, pastebėjusi, jog ,,Lietuva tikrai gali ateiti į Ameriką.”

Verslo angelų fondas I kviečia investuoti Lietuvoje

A. Strumskis papasakojo apie naują ir dar labai jauną investicinį fondą, savo veiklą Lietuvoje pradėjusį 2010 metų sausio mėn. Tai, pasak jo, visiškai šviežias instrumentas, kurio tikslas – investuoti į perspektyvias ir  į eksportą bežiūrinčias bendroves Lietuvoje ir tai daryti kartu, lygiomis dalimis su verslo angelu. (Verslo angelas – bendrovė arba privatus asmuo, pasirengęs investuoti į pasirinktą bendrovę dalį savo kapitalo ir su šios bendrovės vadovais dalintis asmenine verslo patirtimi.) Bendras siekis – investuoti į atsiperkančius projektus ir uždirbti grąžą. Šio privačiai valdomo Fondo dydis siekia 8 mln. 425 tūkst. eurų.

Pasak A. Strumskio, Fondas buvo pavadintas Verslo angelų investiciniu fondu I, nes ,,pirmą kartą Lietuvos istorijoje ir pirmą kartą Europos Sąjungos istorijoje užregistravome tokios rūšies investicinę mašiną, į kurią investuojamos struktūrinės lėšos per Europos investicijų fondą.”

Svečias sakė, jog per visą Fondo gyvavimo laiką (numatoma, kad Fondas gyvuos dešimt metų: bus investuojama iki 2015 m., o portfelis bus parduotas iki 2019 metų) bus investuota į 40–50 lietuviškų įmonių, bus rastas toks pat ,,angelų” kiekis. Didžiausia investicijos suma į bendrovę numatyti 400,000 eurų (1,38 mln. Lt).

A. Strumskis išreiškė viltį, jog Verslo angelų fondu I susidomės ir JAV lietuviai ir investuos Lietuvoje. ,,Mes turime pinigus, – sakė jis. – Iš jūsų norime kelių dalykų: žinių, mokėjimo ir kad atidarytumėte JAV rinką lietuviškiems produktams, paslaugoms.” Daugiau informacijos apie Verslo angelų fondą I galima rasti internete: www.versloangelai.eu

• • •
Rudeniop LVT žada rengti gegužinę. Taip pat vyks ataskaitinisrinkiminis susirinkimas. Artimiausiuose Tarybos planuose yra ir noras sukviesti keletą JAV lietuvių verslininkų, kurie domėtųsi investavimu Lietuvoje.

du
E. Jasevičius ir A. Strumskis.