mokykla
KDLM mokiniai ir mokytoja Vaida Meižienė. 
Rimo Čikoto nuotraukos

KDLM sėkmingai atšventė savo 50-metį

PAULIUS KLIMAS

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos (KDLM) 50ies metų jubiliejaus šventė įvyko š. m. gegužės 1 dieną Rockville, Maryland. Šventė buvo ypatinga – su moksleivių bei jų tėvelių programa ir vakariene. Mokyklos vedėja Ilona Verbušaitienė pasveikino 200 svečių, susirinkusių St. Elizabeth mokyklos salėje. Dalyvavo nemažai buvusių mokyklos vedėjų bei mokytojų.

Buvo rodama vaizdo medžiaga, kurioje buvusios mokyklos vedėjos pasakojo apie lituanistinės mokyklos istoriją: kuo gyventa anksčiau, kuo džiaugiamasi dabar. Mokyklai vadovavo 9 vedėjos: O. Tautvydienė, A. Aistienė, V. Gureckienė, R. Penkiūnienė, R. Petrulienė, V Gureckienė, A. Bailey, K. Nakienė, G. RemeikytėGedo ir dabartinė vedėja yra I. Verbušaitienė. Per mokyklos gyvavimo laikotarpį dažnai keitėsi mokyklos patalpos. Nuo 1985 metų iki dabar mokiniai šeštadieniais renkasi į St. Elizabeth mokyklą Rockville, MD. Šiais metais KDLM lanko septyniasdešimt šeši mokiniai; į mokyklą kiekvieną šeštadienį atvažiuoja ir 6 suaugusieji, kurie mokosi lietuvių kaip užsienio kalbą.

Jubiliejaus metu vyko sveikinimai. Buvo perskaitytas JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos pirmininkės Danguolės Navickienės sveikinimas, mus Lietuvos Respublikos ambasados vardu pasveikino karo atašė Antanas Jurgaitis. Jis taip pat perskaitė ir LR užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio sveikinimą. Washington LB vardu kalbėjo Diana Vidutis, o Algis Lukas – JAV LB vardu.

Programoje pasirodė visų klasių mokiniai – nuo jauniausiųjų ,,Pupų ir pipirų” iki vyriausiųjų klasės. Jie šoko lietuvių liaudies šokius, žaidė žaidimus, dainavo lietuvių liaudies dainas, skaitė eilėraščius. Pasirodė ir tėveliai, kurie dainavo lietuvių liaudies dainas, sušoko lietuvių liaudies šokį, suvaidino ištrauką iš Žemaitės apsakymo ,,Sučiuptas velnias”.

Vyko aukcionas, kurį suorganizavo tėvų komitetas. Mokyklai jis atnešė 2,300 dol. pelno. Apie 200 svečių valgė skanią vakarienę, o po vakarienės vyko šokiai. Iš viso mokykla per šį renginį iš aukciono, aukų, kurias atsiuntė Washington LB žmonės, ir bilietų surinko 7,543 dol. Po išlaidų pelno liko 4,715 dol. Dėkojame visiems, kurie paaukojo.

Šventė buvo graži. Išgirdome daug padėkos žodžių, bendruomenės nariai džiaugėsi, kad mokykla gyvuoja ir auga.

(Daugiau informacijos apie KDLM galima rasti www.kdlmdc.org.)

mokykla

KDLM mokiniai šoka.