civiccenter

Daley Plaza visa diena – vien Lietuvai

,,Lietuvos diena” Čikagoje ir Lemonte

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Čikagoje ir Pasaulio lietuvių centras Lemonte birželio 5–6 dienomis rengia ,,Lietuvos dieną” – lietuvių kultūros renginį. Birželio 5 d. ,,Lietuvos diena” bus švenčiama Daley Plaza, Čikagos centre, o birželio 6 d. lietuviai klegės Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lemonte. Apie birželio 5 d. renginį Čikagos mieste centre daugiau papasakoti ,,Draugui” sutiko LR Gen. konsulato Čikagoje darbuotoja Agnė Vertelkaitė.

Pasak Vertelkaitės, konsulatas yra labiau atsakingas už pirmosios dienos renginius, programos kuravimą, šventės dalyvius, o PLC atsakingas už Lemonto renginį, kuris įvyks šeštadienį, birželio 6 d. ,,Lietuvos diena” – tai bendras konsulato ir PLC projektas, kuris vyks dvi dienas dviejose skirtingose vietose.

Birželio 5 d. Daley Plaza lietuvišku maistu prekiaus restoranas ,,Kunigaikščių užeiga”. Žmonės galės įsigyti iškart paruoštų ir supakuotų maisto produktų, kuriuos bus galima parsinešti namo. Suvenyrais prekiaus ,,Lietuvėlė”, taip pat įvairius rankų darbo gaminius pardavinės rankdarbių menininkai. ,,Vytis Tours”, kuri rengia turistines keliones į Lietuvą, įmonės vadovė bendraus su visais susidomėjusiais ir papasakos apie turizmo galimybes Lietuvoje bei galimas keliones. Bus paruošta įdomios medžiagos apie Lietuvą. Tiek maistu, tiek suvenyrais bus prekiaujama nuo 11 v. r. iki 3 val. p. p. Tai yra oficialus penktadienio programos laikas. Pasak Vertelkaitės, stengtasi ,,Lietuvos dieną” miesto centre surengti darbo dienos metu, kad apie Lietuvą išgirstų ir daugiau su jos kultūra bei, žinoma, Lietuvos vardo tūkstantmečiu susipažintų nelietuviška publika. Renginio metu aikštėje pastatytuose stenduose bus galima pamatyti ir jau ne vieną lietuvišką renginį aplankiusias ir papuošusias Mariaus Jovaišos „Neregėtos Lietuvos” fotografijas. Taip vaizdais bus pristatyta Lietuva.

Penktadieninės ,,Lietuvos dienos” perlas – kultūrinė programa, kuri vyks nuo 12 val. p. p. iki 1 val. p. p. Aikštėje bus įrengta scena, o programą sutiko padėti parengti muzikas Kęstutis Stančiauskas ir aktorė Audrė Budrytė, kuri sutiko režisuoti renginį. Apsilankiusieji galės išgirsti ,,Streetdancer” muzikavimą, lietuvių liaudies šokius pristatys „Suktinis” (vadovai – Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai), taip pat pasirodys vaikų Dainų ir šokio teatras „Pasaka”, jaunieji ,,DanceDuo” kolektyvo šokėjai pagal lietuvišką muziką šoks pramoginius šokius. Teatro sambūris ,,Žaltvykslė” pristatys lietuviškąjį teatrą – bus parodyta ištrauka iš Kosto Ostrausko pjesės „Gyveno kartą senelis ir senelė”.

Organizatoriai tikisi, kad per pietų pertraukos metu surengtą programą susirinks nemažai žmonių iš aplinkinių pastatų ir juose įsikūrusių įstaigų. Taip bus galima pažiūrėti, išgirsti, paragauti ir galbūt susivilioti atvykti aplankyti Lietuvą.

Aikštėje viso renginio metu plevėsuos Lietuvos trispalvė. Pasak Vertelkaitės, pagal galimybes konsulatui suruošti šią ,,Lietuvos dieną” padės ir Lietuvių studentų asociacija UIC, kurios nariai padės išdalinti skrajutes su informacija apie Lietuvą ir programos aprašu. Konsulato darbuotojos teigimu, šeštadienį, PLC, lauks daug didesnė ir ilgesnė programa, nes turimos ir geresnės galimybės.

Vertelkaitės žiniomis, toks renginys, kai visa diena skiriama Lietuvai pristatyti, organizuojamas pirmą kartą. Šiuo metu organizatoriams dar belikę administraciniai darbai, palapinių nuoma, paraiškų pateikimas, reklama, iškaba. Nors ,,Lietuvos diena” nėra oficiali Lietuvos vardo tūkstantmečio renginių dalis, tačiau, pasak Vertelkaitės, šią, Lietuvai itin svarbią progą, organizuojant ,,Lietuvos dieną”, taip pat būtina paminėti. Tačiau pagrindinis šio renginio tikslas – pristatyti Lietuvą tokią, kokia ji yra: su muzika, šokiais, teatru, maistu, suvenyrais ir fotografijomis. 

,,Draugo” info