Lietuviška bendruomenė prasideda ir baigiasi šeimoje

LORETA TIMUKIENĖ

klPrieš gerą mėnesį, balandžio 13–15 dienomis, Čikagoje vyko Šiaurės Amerikos žemyne ir Meksikoje dirbančių Lietuvos garbės konsulų suvažiavimas, kurio metu buvo tariamasi, kaip geriausia pristatyti Lietuvos kultūrą ir išsaugoti lietuvišką paveldą. Garbės konsulai buvo supažindinti su artėjančiu Lietuvos pirmininkavimu Europos Sąjungos Tarybai ir su tuo susijusiais Lietuvos planais Šiaurės Amerikos regione. Susitikime dalyvavo Lietuvos kultūros ministras Arūnas Gelūnas, užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius, Lietuvos ambasadoriai JAV ir Kanadoje Žygimantas Pavilionis ir Gintė Damušytė, Lietuvos generalinių konsulatų Čikagoje ir New York vadovai Skaistė Aniulienė ir Valdemaras Sarapinas bei 17 garbės konsulų iš JAV, Kanados ir Meksikos. Susitikimo dalyviai taip pat apsilankė Lietuvių Fondo 50-mečio minėjime, susitiko su JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenių atstovais, lankėsi Pasaulio lietuvių centre Lemont, dalyvavo šv. Mišiose Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje. Darbo pusryčių metu buvo aptarti projektai, skatinantys lietuvių ir žydų bendruomeninius ryšius bei abipusį supratimą. Bendras Šiaurės Amerikoje dirbančių Lietuvos garbės konsulų susitikimas buvo surengtas pirmą kartą.

Su viena iš šio susitikimo dalyvių, LR garbės konsule Atlanta mieste, GA, Roma Kličiene ,,neakivaizdžiai” buvome pažįstamos jau anksčiau. Apie Romą, kuri su vyru Algiu yra vieni aktyviausių JAV Lietuvių Bendruomenės Atlanta apylinkės narių, labai šiltai atsiliepė šios apylinkės pirmininkė Silvija Aniulienė, su garbės konsule susirašinėjome elektroniniais laiškais. Tad buvo malonu su šia veiklia moterimi pasimatyti Čikagoje, kur pasitaikė puiki proga pasikalbėti ne tik apie garbės konsulės darbus, bet ir apie veiklią Atlanta Lietuvių Bendruomenę.

Roma gimė Vilniuje, sovietų okupuotoje Lietuvoje, iš kur 1989 metais su šeima atvyko gyventi į Kanadą. Po keleto metų persikėlė į Jungtines Valstijas, į Georgia valstijos sostinę Atlanta. Čia su vyru Algiu gyvena beveik 20 metų. Vaikai Martynas ir Aušrinė jau suaugę ir gyvena savarankiškai.

R. Kličienė yra gydytoja, jau 13 metų ji dirba pediatre Atlanta priemiestyje. Moteris prisipažįsta labai mėgstanti savo darbą ir juokauja, kad iš tiesų ji ne dirba, o visas dienas ,,žaidžia su mažyliais”. Medikė gydo ir prižiūri labai įvairaus amžiaus vaikus – nuo pat gimimo iki jiems sukanka 21 metai. Gyvendama Lietuvoje, ji taip pat dirbo apylinkės pediatre.

R. Kličienė Lietuvos garbės konsule Atlanta mieste buvo paskirta 2006 metais. Moteris džiaugiasi, kad eidama šias pareigas ji gali pažinti daug įdomių, įtakingų žmonių iš diplomatijos, politikos, mokslo, meno ir verslo pasaulio. Garbės konsulė sako tarptautiniuose renginiuose įvairiomis progomis skleidžianti žinią apie Lietuvą, vis primindama investavimo ir mokymosi Lietuvoje galimybes. Atlanta yra kosmopolitiškas miestas, jame yra 73 valstybių oficialūs atstovai – generaliniai ir garbės konsulai, dvišalių prekybos rūmų direktoriai. Pernai Georgia valstijos sostinėje garbės konsulatą atidarė ir Estija, dabar tik latvių tetrūksta, kad būtų atstovaujamas visas Pabaltijis. Kaip sakė Roma, ateityje ketinama organizuoti bendrus Baltijos valstybių renginius.

Šiemet R. Kličienė buvo išrinkta „World Chamber of Commerce” (WCC) prezidente. Tai yra pelno nesiekianti organizacija, jungianti, remianti ir konsultuojanti tarptautinio verslo klausimais, taip pat teikianti pagalbą humanitarinėms iniciatyvoms. Romai arčiausiai širdies yra organizacijos paskelbta kova prieš žmonių, ypač vaikų, išnaudojimą, nelegaliai įvežant juos iš kitų šalių. Taip pat ji tikisi pasinaudoti šiomis savo pareigomis, visokeriopai padedant organizuoti ir svarbesnius Atlanta lietuvių renginius. Artimiausias jų – šių metų rugsėjo pabaigoje Georgia sostinėje vyksianti JAV Lietuvių Bendruomenės XX Tarybos pirma sesija.

Roma šešerius metus vadovavo Atlanta LB, kuri šiemet švęs savo 35-metį. Apie 95 proc. jos narių yra „trečiabangiai”. Jauni žmonės kuria šeimas, stengiasi įsitvirtinti profesinėje srityje ir pritapti šio miesto socialinėje terpėje. Dauguma jų yra aktyvūs Bendruomenės nariai, nusiteikę lietuviškai veiklai. R. Kličienės nuomone, per pastaruosius keletą metų Bendruomenė brendo, smarkiai keitėsi (kilo) jos intelektualinis lygis ir bendravimo būdai. Moteris prisimena, jog anksčiau valdybos susirinkimų metu visi su užsidegimu „kimšdavo laiškus”, t. y. lankstydavo kvietimus, naujienų lapelius, pranešimus, klijuodavo vokus, ruošdami išsiųsti juos Bendruomenės nariams. Dabar dauguma šio darbo vyksta kompiuterizuotu būdu. Pastaruosius porą metų Atlanta LB pirmininkauja nepaprastai energinga, kūrybinga ir išmani Silvija Aniulienė. Bendruomenės veikla klesti. Roma sako ir dabar glaudžiai bendradarbiaujanti su apylinkės valdyba – tariasi dėl renginių, svečių priėmimo, patalpų ir t. t. Kaip sakė garbės konsulė, jiems netrūksta nei naujų sumanymų, nei veiklių žmonių, galinčių tuos sumanymus įgyvendinti.

Roma Čikagoje viešėjo su vyru Algiu Kličiumi. ,,Jau beveik dvidešimt metų Algis yra didžiausias mano patarėjas ir rėmėjas. Jis pats dirbęs įvairų lietuvybės puoselėtojo darbą Kanadoje, jį tęsė ir Amerikoje. Iš Algio visi išmokome daug svarbių dalykų, organizuojant lietuvišką veiklą”, – sako garbės konsulė.

Veikli moteris prisimena, kad ir jos duktė Aušrinė nuo mažens buvo įtraukta į įvairius Bendruomenės darbus. Mergaitė ir rašyti lietuviškai išmoko, bespausdindama mamos diktuojamus laiškus Bendruomenės žmonėms. ,,Taigi, – sako garbės konsulė, – lietuviška Bendruomenė prasideda ir baigiasi šeimoje. Jokios mokyklos ar renginiai neišmokys vaikų lietuviškai kalbėti, švęsti šventes, gerbti savo kultūrinį kraitį. Čia ir glūdi atsakymas į klausimą apie Lietuvių Bendruomenės ateitį.”

Roma apgailestavo, kad nemažai Amerikoje įsikūrusių lietuvių atžalų jau nekalba lietuviškai. ,,Tokių vaikų daugėja, kadangi tėveliams neužtenka užsispyrimo ir laiko – jie pasiduoda vaikų nenorui kalbėti lietuviškai arba tiesiog pasielgia savanaudiškai – pasinaudoja vaikais, norėdami patys išmokti anglų kalbos”, – sakė aktyvi Lietuvių Bendruomenės narė.

Romos gyvenime svarbią vietą užima sportas, judėjimas. ,,Niekada nebuvau, o ir nesistengiau būti nugalėtoja, čempione. Stengiuosi išbandyti įvairias sporto šakas, kad galėčiau bet kokiomis sąlygomis judėti, bet kartu ir bendrauti su kitais”, – sako moteris. Ji žaidžia tenisą (kasmet Atlanta mieste organizuojamas lietuvių teniso turnyras), golfą. ,,Tai mano naujausias sportas. Jį pradėjau mokytis žaisti, kad galėčiau dalyvauti kasmetiniame atvirame lietuvių golfo turnyre St. Petersburg, Florida valstijoje, kurio pajamos skiriamos labdaros organizacijai ‘Vaiko vartai į mokslą’”, – sako R. Kličienė. Jai dar patinka kalnų slidinėjimas, kasmet dalyvauja ŠALFASS organizuojamose slidinėjimo išvykose, mokosi kovos meno, jogos, mėgsta plaukti, šokti ir dainuoti.

Štai prieš porą mėnesių jie su draugais paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – kovo 11ąją. Atlanta lietuvaičiai, pasipuošę tautiniais drabužiais, dainavo lietuviškas dainas, šoko ratelius. Roma džiaugiasi, jeigu pasiseka išmokti dar negirdėtą lietuvišką dainą, tačiau sakė labiau mėgstanti klasikinę (daugiau kamerinę) muziką, džiazą, operą.

Roma prisipažįsta svajojanti, kad para būtų ilgesnė nors pora valandų ir kad žmogui nereikėtų tiek daug miegoti – tuomet, jos nuomone, būtų galima dar daug ką nuveikti. To ir palinkėkime šiai veikliai moteriai, nestokojančiai nei atsidavimo mieliems širdžiai darbams, nei naujų sumanymų.

kl
WCC įkūrėja Solange Warner, LR garbės konsulė Atlanta mieste, WCC prezidentė Roma Kličienė, Atlanta miesto meras Kasim Reed, Kolumbijos prezidentas Alvaro Uribe, Jungtinių Tautų ambasadorius, WCC garbės pirmininkas Andrew Young, JT ambasadorius, WCC pirmininko pavaduotojas Charles Shapiro.