baltimore
LR ambasadorius JAV Pavilionis sveikina festivalio dalyvius. Rimo Gedeikos nuotraukos

Baltimore festivalyje – iki šiol didžiausias lankytojų skaičius

RIMAS GEDEIKA

Prieš trejus metus pradėjau galvoti, kas bus, kai mūsų tėvai, mes ir mūsų vaikai nukeliaus pas poną Dievą. Ar lietuviška veikla išsilaikys išeivijoje – Amerikoje. Iš pradžių šiuo klausimu galvojau labai pesimistiškai, tačiau nuo pereitos vasaros mano galvojimas pasikeitė.

Pereitais metais nuvykau į tik prieš metus įsikūrusios JAV LB Centrinės New Jersey apylinkės Joninių šventę. Buvau tikrai nustebintas, pamatęs tiek daug lietuvių. Atvažiavo apie 350 lietuvių, beveik 95 proc. jų – neseniai į Ameriką atvykusieji. Tikrai buvo smagu girdėti beveik visus dalyvius – vaikus, suaugusius – kalbant vien tik lietuviškai. Antras metinis Centrinės NJ apylinkės festivalis įvyks š. m. birželio 25 d., šeštadienį. Atvažiuokite, tikrai smagiai praleisite dienelę.

Š. m. gegužės 22 d., sekmadienį, nukeliavome į Baltimore bendruomenės ruoštą dviejų dienų 39ąjį Lietuvių festivalį. Iš anksčiau žinojau, kad šis festivalis yra puikiai žinomas rytinėje pakrantėje, kad į jį suvažiuoja nemažai žmonių iš Baltimore, Washington, DC, Pennsylvania ir New Jersey apylinkių. Atvažiavęs į festivalį tikrai nustebau – tiek lietuvių jau seniai buvau matęs – per 900 sekmadienį, o šeštadienį apie 850. Šių dviejų dienų skaičiai – tai festivalio didžiausias pasiekimas. Mačiau daug įvairių kartų lietuvius. Buvo labai smagu stebėti, kaip visos kartos smagiai sugyveno, džiaugėsi, linksmai kartu leido popietę.

Festivalyje buvo daug įvairių lietuviškų rankdarbių, knygų, kompaktinių plokštelių. Festivalio dalyviai turėjo progos pavalgyti lietuviškų patiekalų – cepelinų, bulvinių blynų, kugelio ir, savaime aišku, paragauti skanaus lietuviško alaus.

Festivalio programa – įdomi, pilna netikėtumų. Atvažiavo Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis su savo visa šeima ir su svečiu – prof. Vytautu Landsbergiu, kuris atskrido į Ameriką šeštadienį, gegužės 21 dieną. Šis netikėtai festivalyje pasirodęs garbingas svečias sulaukė didelio visų dalyvių dėmesio – visi norėjo su juo pasikalbėti, nusifotografuoti.
Festivalio meninę programos dalį atliko Baltimore tautinių šokių grupė ,,Malūnas”, pašokusi įvarių šokių – gerai žinomų ir visai neseniai sukurtų.

Grįždamas atgal į New Jersey, pradėjau optimistiškiau galvoti apie išeivijos lietuvių veiklą ir jos ateitį.

 Rimas Gedeika – JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas specialiems projektams.

baltimore
Prof. Landsbergis

malunas
Tautinių šokių ,,Malūnas” – šokame kaip vėjas!