verslas
Kovo mėnesį Čikagoje atidarytos Lietuvos prekybos atstovybės atstovai Linas Klimavičius ir Ingrida Bublienė susitikimo LR gen. konsulate Čikagoje metu. 
Dalios Cidzikaitės nuotraukos

Krizė Lietuvoje naujų galimybių skatina ieškoti ir svetur
JAV lankėsi smulkiųjų verslininkų delegacija iš Lietuvos

DALIA CIDZIKAITĖ

Dar sovietmečiu atsiradę kultūriniai mainai tarp Amerikos ir Lietuvos lietuvių šiuo metu kaip niekad yra stiprūs, įdomūs ir vaisingi. To negalima pasakyti apie ekonominius mainus, kurie vis dar žengia pirmuosius žingsnius. Tą parodo ir faktas, jog tik praėjus 21 metams, šių metų kovo mėnesį Čikagoje buvo atidaryta pirmoji šioje šalyje Lietuvos prekybos atstovybė („Lithuanian Trade Office, Inc.”). Viena iš dviejų atstovybės atstovių Ingrida Bublienė, praėjus vos porai mėnesių nuo oficialaus atstovybės atidarymo, sakė, jog į juos per mėnesį kreipiasi iki 15 Lietuvos įmonių, ieškančių verslo ryšių su Amerika.

Tokiu tikslu – užmegzti tiesioginius ryšius, pasisemti žinių ir patirties – gegužės 11–19 dienomis Jungtinėse Amerikos Valstijose lankėsi verslininkų grupė iš Alytaus, Druskininkų, Kauno, Ukmergės, Varėnos ir Vilniaus, vadovaujama Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktoriaus Romualdo Ambrozevičiaus. Verslininkų grupę sudarė smulkieji verslininkai, nes, pasak R. Ambrozevičiaus, stambios verslo įmonės Lietuvoje pačios pasirūpina savo ekonominiais ryšiais svetur, ko negali sau leisti smulkaus verslo atstovai. Delegacijos vadovo nuomone, esant krizei, ir mažesnės verslo įmonės jaučia tokių ekonominių išvykų naudą. Be to, šį kartą verslininkai atvyko ir kaip kultūrinės programos dalyviai – su jais kartu keliavo Amerikoje ne vienam lietuviškam telkiniui koncertavęs Alytaus liaudies dainų ir šokių ansamblis „Dainava”.

Amerikoje viešėję vienuolika smulkiųjų verslininkų iš Lietuvos atstovavo įvairioms verslo sritims: laikraščių ir knygų leidybai (UAB ,,Alytaus spaustuvė”, direktorius Juozas Skudra), patatų statybai, jų atnaujinimui (UAB ,,Alkor”, direktorius Alvydas Aleksonis), cheminių namų ūkio priemonių ir kosmetikos gamybai (UAB ,,Koslita”, vyr. vadybininkas Juozas Beliauskas), prekybai vaistais (UAB ,,Ukmergės vaistinė”, direktorė Irena Rastauskienė), patalpų valymo paslaugoms ir miesto sanitarijai (UAB ,,Vitaresta”, direktorė Rasa Janušienė), baldų gamybai (UAB ,,Delvalitas”, direktorius Dainius Vainiušis) ir kt.

Verslininkų viešnagė, prasidėjusi New York mieste, tęsėsi Rochester, NY, Detroit, MI ir Čikagoje, IL. New York mieste, LR gen. konsulato patalpose verslininkai iš Lietuvos susitiko su šio miesto verslininkais, kurių dauguma – lietuvių kilmės. Šį susitikimą padėjo surengti JAV LB Manhattan, NY apylinkės pirmininkė Laima Šileikytė Hood.

Bene naudingiausios pažintys verslininkų iš Lietuvos laukė Rochester, NY, kur jais rūpinosi ir kurių kelionę į JAV padėjo surengti LR garbės konsulas Rochester mieste Rimas Česonis. ,,Rochester beveik visi mūsų verslininkai turėjo asmeninius ryšius, kuriais pasirūpino R. Česonis”, – LR garbės konsulo pastangas gyrė R. Ambrozevičius. Tame mieste svečiai iš Lietuvos, kurių penki yra ,,Rotary” klubo Lietuvoje nariai, susitiko ir su Rochester ,,Rotary” klubo prezidentu.

R. Česonis susitikimui su Rochester miesto didžiausio ir įtakingiausio ,,Rotary” klubo prezidentu teikia ypač daug vilčių, jog tarp Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir Amerikos užsimegs sėkmingas bendradarbiavimas. Kaip pavyzdį jis pateikė susitikimo metu svečių iš Lietuvos Rochester „Rotary” klubo prezidentui įteiktą medicininių reikmenų, reikalingų Vinco Kudirkos ligoninei, sąrašą. ,,Šis pažiūrėjęs, – prisimena R. Česonis, – pasakė, jog vilčių patenkinti lietuvių prašymą yra.”

Detroit mieste įvyko susitikimas su keletu vietos verslininkų Farmington Hills miesto savivaldybėje. Susitikimo metu, kurį padėjo surengti LR garbės konsulas Detroit Algis Zaparackas, savivaldybės atstovai pristatė verslo galimybes JAV, pasidalijo informacija, kaip paprasčiau interneto keliu surasti verslo partnerius.

Čikagoje – galutinėje viešnagės JAV stotelėje – svečiai praleido tik vieną dieną. Gegužės 18 dieną, trečiadienį, jie susitiko su Lietuvių verslo taryba, prieš 12 metų įkurta prie LR gen. konsulato Čikagoje ir šiuo metu, pasak Tarybos prezidentės Angelės Kavakienės, vienijančios apie 200 lietuvių verslininkų vien tik Čikagoje.

Gen. konsulato Čikagoje vykusio susitikimo metu svečiai pristatė savo atstovaujamus verslus, apsikeitė patirtimi ir patarimais, kalbėta apie smulkiojo verslo padėtį Lietuvoje, būtinybę spausti Lietuvos vyriausybę tokį verslą ne tik skatinti, bet ir remti. Susitikime dalyvavusi Lietuvių verslo tarybos narė Galina Grina negailėjo gerų žodžių Lietuvos verslininkams. ,,Lietuvos verslininkai, – sakė ji, – moka valdyti, atstovauti savo šaliai, tokių dar reikėtų paieškoti.” Tuo pačiu ji ragino svečius nepagailėti pinigo ir apdrausti savo verslą, gaminius, kad nepasikartotų tokia krizė, kokia buvo Lietuvos, ypač smulkųjį, verslą ištikusi Rusijos krizės metu.

Įmonės ,,Vitaresta”, didžiausios valymo įmonės Lietuvoje, atstovės Amerikoje domėjosi miesto sanitarija: vidaus patalpų, teritorijų, taip pat naujomis technologijomis. ,,Vitaresta” direktorė R. Janušienė sakė, jog su Amerika jų įmonė jau yra šiek tiek pažįstama – prieš keletą metų jie pirko technologiją iš Minneapolis mieste įsikūrusios įmonės. Ji pasidžiaugė, jog šios kelionės metu turėjo naudingų susitikimų.

Su pasiūlymu Lietuvoje spausdinti Čikagoje leidžiamą ,,Draugą” ar Toronto savaitraštį ,,Tėviškės žiburiai”, tiesa, ne iš pačių leidėjų, į Lietuvą sugrįžo ,,Alytaus spaustuvė” direktorius J. Skudra. Susitikimo Čikagoje metu jis sakė, jog šiais laikais turimas patikimas internetinis ryšys ir technologija tokių, anksčiau sunkiai įgyvendinamų projektų atlikimą gerokai palengvina.

Įmonės ,,Koslita” atstovas į verslo galimybes Amerikoje žiūri blaiviai. ,,Į Amerikos rinką tikrai nesitaikome, – sakė J. Beliauskas, – tačiau čia žaliavos tikrai yra kur kas pigesnės nei Europoje.” Todėl grįžęs į Lietuvą jis rimtai svarstys galimybę jo įmonei ir kitoms reikalingą cheminę žaliavą pirkti iš Amerikos, o ne Vokietijos, Šveicarijos ir Suomijos, kaip tai daroma dabar.

Ryšių su turistinėmis agentūromis užmezgimu ir informacijos sklaida domėjosi ir Druskininkų UAB ,,EuropaRoyal” direktorė Virginija Daugelienė. Ji norėtų, jog apie Druskininkų unikalią gamtą, gydyklas ir teikiamas paslaugas sužinotų ne tik JAV, Kanados lietuviai, bet ir amerikiečiai bei Kanados gyventojai.

Tiek verslininkai iš Lietuvos, tiek jų viešnagę organizavę ir jais besirūpinę Amerikos lietuviai patvirtino, jog tokios verslo išvykos yra naudingos abiem pusėms. LR garbės konsulas R. Česonis, išvažiavus svečiams, sakė: ,,Nors aš visuomet esu optimistas, tačiau iš šio verslininkų apsilankymo tikrai laukiu konkrečių rezultatų.” Jam antrina Rochester/ Alytus susigiminiavusių miestų verslo komiteto direktorė Elisha Kasinskas, kurios nuomone, šių dviejų susigiminiavusių miestų komiteto tikslas turėtų būti ne tik kultūriniai, bet ir verslo mainai. Jei nors vienas šios kelionės metu užmegztas ryšys atneš palankių rezultatų ateityje, tai bus ne tik Rochester ir Alytaus miestų, bet ir Lietuvos bei Amerikos laimėjimas – įsitikinusi ji.

verslas
UAB ,,Vitaresta” direktorė Irena Rastauskienė.

verslas
Delegacijos vadovas, Vilniaus prekybos, pramonės amatų rūmų Alytaus filialo direktorius Romualdas Ambrozevičius.