jbanc

Pasibaigus diskusijai JAV Kongreso rūmuose, lankytojų centre JBANC tarybos nariai ir konferencijos dalyviai. Pirma eilė (iš k.): Marju RinkAbel, JBANC ir EANC prezidentė, Lya Karm, JBANC pirmininkė, Stephen Blank, profesorius SSI valstybinio saugumo klausimais ir Paul M. Joyal NSI direktorius. Antra eilė (iš k.): Juris Mezinskis, JBANC sekretorius, Deron McElroy, Kongreso politikos formavimo žinovas, Karl Altau, JBANC direktorius, Henry Gaidis ir Erik Puskar, JBANC tarybos nariai.  
Peter Alunans nuotraukos

JBANC konferencija Washington, DC

ALDONA GINTAUTAITĖ
PAULIUS VERTELKA
Specialiai ,,Draugui” iš Washington, DC

Šių metų gegužės 15–16 d. JAV sostinėje Jungtinis Amerikos pabaltiečių komitetas (Joint Baltic American National Committee – JBANC) surengė kas dvejus metus vykstančią konferenciją, kurioje dalyvavo valdžios atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Jungtinių Amerikos Valstijų, taip pat žurnalistai, politikos žinovai, rašytojai ir buvę JAV Kongreso nariai. Šių metų garbės svečias – Latvijos Respublikos prezidentas Valdis Zatlers, konferencijos tema – „Baltijos regiono saugumas: Senosios grėsmės ir nauji iššūkiai”.

Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas Saulius Kuprys, siekdamas įtraukti daugiau lietuvių jaunimo į išeivijos iš Baltijos šalių visuomeninę veiklą JAV, pakvietė mus dalyvauti konferencijoje, susipažinti su JBANC veikla bei įgyti patirties, susijusios su mūsų studijomis. Konferencijos metu išklausėme aukštas pareigas einančių pasisakymų užsienio, saugumo politikos bei energetikos temomis.

Konferencijos programa prasidėjo penktadienį, gegužės 15-ąją, trumpu kibernetinio saugumo pristatymu JAV Kongreso rūmuose. Kalbėjo dr. Stephen Blank iš Strateginių mokslų instituto (U.S. Army War College), Deron McElroy iš House Committee on Homeland Security ir Paul Joyal iš National Strategies, Inc. Kalbėtojai pabrėžė kibernetinio saugumo svarbą ne tik valstybiniame lygyje, bet ir asmeniniuose kompiuteriuose. Priminė Rusijos kibernetines atakas prieš Estiją ir svarbias šio įvykio pamokas. Vėliau Paveldo fondo (Heritage Foundation) patalpose buvo aptartos naujos informacinės galimybės, padėsiančios atskleisti tikrąją komunistinio režimo istoriją. Politinis aktyvistas, žurnalistas, grafikos dizaineris bei prodiuseris Marcus Kolga pristatė internetinį komunizmo muziejų (Global Museum on Communism, www.victimsofcommunism. org), kuris pradės veikti jau šį birželį. Baltarusijos atstovas Pavel Morazau kalbėjo apie komunizmo nusikaltimus bei jų pasekmes Baltarusijos žmonėms. Švedijos Komunizmo nusikaltimų informacijos instituto atstovai pasakojo apie jų siekius supažindinti Švedijos jaunimą su tikrąja komunizmo istorija ir šios informacijos įjungimą į šalies švietimo programas. Konferencijoje taip pat pristatytas ir platintas dokumentinis latvių režisieriaus Edvins Snore filmas „The Soviet Story” (2008 m.).

Antrąją konferencijos dieną pasiklausyti pristatymų apie Balitjos šalių regioninę politiką ir stabilumą, jų santykius su JAV, diasporos ir diplomatijos ryšius susirinko apie 100 klausytojų. Pirmasis kalbėjo konferencijos garbės svečias Latvijos prezidentas, jo ekscelencija Zatlers. Prezidentas pabrėžė Latvijos narystės NATO svarbą, bendradarbiavimą su JAV, transatlantį solidarumą, bendrą ir ryškų atsaką į Rusijos agresiją bei demokratijos ir laisvosios rinkos išsaugojimą ekonominės krizės akivaizdoje. ,,Nuolat kintanti aplinka neturėtų palikti Aljanso narių nepasiruošusių atsakyti politinėmis, o prireikus – ir karinėmis priemonėmis į platų pavojų ir sunkumų spektrą. Turėtų būti pasiektas bendras susitarimas, aiškiai apibrėžiantis tuos pavojus ir sunkumus, taip pat paaiškinantis, kaip ir kokiomis priemonėmis Aljansas į tai atsakys,” – teigė Latvijos prezidentas.

Vėliau kalbėjęs Estijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Harri Tiido savo kalboje išreiškė gilų susirūpinimą „NordStream” dujotiekio, Baltijos jūros dugnu sujungsiančio Rusiją ir Vokietiją, tačiau aplenksiančio Baltijos šalis, projektu. Tiido kalbėjo apie galimą dujotiekio pavojų jūros ekosistemai bei Baltijos šalių gyventojams, įvykus atominės bombos detonacijai prilygstančiam vamzdyno sprogimui. JAV gynybos departamento atstovė Europos Sąjungos ir NATO klausimais Julianne Smith kalbėjo apie neseniai vykusį NATO viršūnių susitikimą Strasbūre ir naują NATO deklaraciją Aljanso saugumui užtikrinti. Buvęs Kongreso narys Don Ritter ir daugelis kitų žinovų pabrėžė JAV ir Baltijos šalių santykių bei saugumo nuo Rusijos federacijos agresijos užtikrinimo svarbą.

Vienintelis Lietuvos atstovas konferencijoje, Užsienio reikalų ministerijos atstovas ypatingiems pavedimams Vytautas Naudužas pristatė Lietuvos energetinio saugumo sunkumus ir galimybes. Ambasadorius pasakojo apie Ignalinos atominės jėgainės uždarymo grėsmę Baltijos šalių energetiniam saugumui, pristatė elektros energijos tiekimo tiltų projektus „Lietuva-Švedija” bei „Lietuva-Lenkija”, kurie užtikrins Baltijos šalių energetinę nepriklausomybę nuo Rytų kaimynių. Kiti projektai: naujos atominės elektrinės statyba, elektros skirstomųjų tinklų atnaujinimas, suskystintų dujų terminalas Klaipėdoje, požeminė dujų saugykla Syderiuose bei „Gintaro dujotiekis” su Lenkija – toliau vystys regiono energetinį veiksmingumą. Užsienio reikalų ministerijos atstovas plačiau supažindino su Lietuvoje jau vykstančia daugiabučių atnaujinimo programa, kurią vykdant planuojama modernizuoti 24,000 sovietinių pastatų. Naudužo pranešimas susilaukė gausių klausytojų plojimų dėl jo sovietinius laikus pašiepiančio humoro. Klausimų ir atsakymų metu Naudužas pakvietė JAV prezidentą Barack Obama liepos 6 d. kelionės metu į Maskvą porai valandų stabtelti Vilniuje ir kartu atšvęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį. Dviejų dienų trukmės konferencijoje išgirdome daug naujienų apie Baltijos valstybes ir jų santykius su Rusija bei susipažinome su visu tuo besidominčia išeivija iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Konferencjoje mes ne tik sužinojome daug įdomios informacijos, bet ir susipažinome su keletu įtakingų, Baltijos šalims entuziastingai nusiteikusių visuomenės veikėjų. Šioje kelionėje sulaukėme itin daug dėmesio iš vyresnės kartos JBANC veikėjų, nes pastaruoju metu yra akivaizdus išeivijos jaunimo, besidominčio Baltijos šalių likimu, trūkumas. Mums pasakojo, jog tokiuose renginiuose visada laukiama jaunų žmonių, kurie ateityje galėtų perimti vyresniosios kartos darbus, todėl norėtume paraginti daugiau jaunų žmonių prisidėti prie šios, didelį potencialą turinčios veiklos. Mes labai dėkingi už ALT’o ir JBANC suteiktą galimybę dalyvauti konferencijoje Washington, DC bei esame pasirengę ir toliau prisidėti prie išeivijos visuomeninio gyvenimo.

Daugiau informacijos apie JBANC konferenciją, jos akimirkų nuotraukas bei visą Latvijos prezidento Zatlers kalbą galite rasti internete adresu: www.jbanc.org.

jbanc

Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio saugumo politikos departamento atstovas Vytautas Naudužas ir Lietuvos ambasadorius Washington, DC Audrius Brūzga. 

jbanc

Straipsnio autoriai: P. Vertelka (antras iš k.) ir A. Gintautaitė (trečia iš k.) šiųmetinės JBANC konferencijos metu.