Ar PLC kelia rūpestį?

ALGIS KAZLAUSKAS

Pasaulio lietuvių centro (PLC) metinėje apyskaitoje 48,500 dol. minusas? Ši nauja apraiška verta dėmesio ir viešo įvertinimo. Reikia susirūpinti, kol dar šaukštai nėra po pietų. Minusas kelia praradimo baimę, o taip pat ir klausimą – kodėl? Juk iki šiol PLC gerai vertėsi, kartais net galvas teko sukti, kaip įplaukas paskirstyti.

Finansiniai reikalai pasisuko kitaip, pastačius dviejų milijonų dolerių sporto salę. Surinkta ir pažadėta buvo vienas milijonas. 2008 m. pranešime skola dar 1.1 mln. Dabar Lietuvių Fondui perėmus skolą – jau saugiau. Tačiau sakoma, kad „Skola ne rona, neužgis”. Dar ir ilgalaikis nuomininkas „Pines Academy” mokslo metų pabaigoje pasitraukia. Tad tiek apie finansus, o kaip su salės panaudojimu?

Šeštadienio moksleiviams salė krepšiniui žaisti labai pravarti – nereikia kitų salių ieškoti. Sale naudojasi ir naujai susikūrę jaunimo krepšinio ir tinklinio klubai. Tai skatina naujai atvykusių lietuvių bendravimą. Dažniau naujoji salė naudojama ir kitiems renginiams. Bet kai kurie iš tų renginių tilptų ir Fondo salėje. Abi salės nėra visą laiką pilnai užpildytos. Tik tuomet įdėti pinigai galėtų finansiškai pasiteisinti. Bet juk apskaičiavimai ne viską pasako. Yra pagyvėjusios lietuviškos veiklos pliusų, kurių „procentai” tik ateityje išryškės.

Užmojis salę statyti buvo mūsų naujai suaugusio jaunimo. Gal manyta, kad šis žingsnis nustebins ir pritrauks daugiau entuziastų ir aukotojų iš visų bangų? Tačiau kaip kad dažnai būna, užmojis pareikalauja daugiau darbo, lėšų ir pasiaukojimo, nei manyta. Šitai išbando projektuotojų ištvermę ir ryžtą. Projektas baigtas ne tuoj pastatą pastačius, bet kai finansai sugrįžta į bent ankstesnes vėžes.

Šį projektą pradėjo mūsų ,,jaunimas”, pasiekęs vidurinio amžiaus. Jie yra pajėgiausi. Dabar jiems tenka ryžtis pasistengti padaryti daugiau, negu buvo pradžioje numatę. Vidurinioji karta finansiškai yra pajėgiausia. PLC taryba galėtų kreiptis į salei aukojusius aukas padidinti, taip pat į dabartinius sportininkus. Toks pavyzdys pritrauktų salę paremti ir likusius. Net ir tuos, kurie buvo abejingi visam sumanymui.

Norėtume, kad lietuviškos veiklos centras nežygiuotų į neaiškią ateitį. Teks visiems prisidėti, kad toji skola pradėtų nykti. Tam yra įvairių būdų. Pajėgūs galėtų aukas padidinti, organizacijų vadovai galėtų pasistengti, kad apmokami renginiai vyktų savose salėse, šeimyninės šventės galėtų prisitaikyti prie PLC patalpų ir tokiu būdu Centrą paremtų. „Bingo”, kurio pajamos yra žymiai sumažėjusios, galėtų atsigauti atsiradus daugiau sumanių vadybininkų. Centro administravime jau padaryta gera pradžia atkreipiant dėmesį į išlaidų taupumą ir prisitaikymą prie narių poreikių.

Daug ką galima padaryti, kai nori. Bet svarbu, kad visi matytų ryžto ir ištvermės pavyzdį iš tą užmojį pradėjusių ir salę pastačiusių.