Savanoriai: Gintarė Daulytė, Ariana Žliobaitė, Rūta Ulčinaitė, Vidas Kulbis, Tomas Čyvas, Sabina Sandoval, Aleksa Rugieniūtė, Angelytė Annarino, Nora Sadauskaitė, Kovas Polikaitis. 
Dainos Čyvienės nuotr.


Mes labai laukiame savanorių


Organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” remiami centrai Lietuvoje susilauks jaunų savanorių iš JAV

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Birželio mėnesio pradžioje, šešiolika lietuvių kilmės jaunuolių iš JAV išvyksta į Lietuvą. Jie vyksta ne turistauti – tris savaites 6-iuose iš 11-os org. „Vaiko vartai į mokslą” remiamų dienos centrų ir globos namų Lietuvoje (Vilniuje, Kazlų Rūdoje, Šateikiuose, Varėnoje bei Žemaičių Kalvarijoje) jie dirbs savanoriais. Vyresnių klasių gimnazistai ar ką tik gimnaziją baigę lietuviškai kalbantys jaunuoliai gyvena Čikagos apylinkėse, Illinois bei kitose valstijose – Michigan, Colorado ir New Mexico. Čikagoje gyvenantys būsimi savanoriai nuo vasario iki gegužės rinkosi diskusijoms ir pašnekesiams su patyrusia pedagoge Rita Vencloviene, organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” projektų Lietuvoje koordinatore ir valdybos nare. Kai kuriuose susitikimuose dalyvavo ir valdybos narė Aldona Kamantienė. Organizacijos narė, pedagogė Viktutė Siliūnienė vedė pašnekesius su būsimų savanorių tėvais. (Rita ir Viktutė taip pat bus Lietuvoje tuo metu, kai savanoriai dirbs centruose, palaikys su jais ryšius). Ne Čikagoje gyvenantys savanoriai taip pat ruošėsi būsimam darbui, su tėvais aptarė temas bei užduotis. Centrų lankytojų šeimos patiria ekonomines, sveikatos problemas, bedarbystę, įvairią priklausomybę, smurtą, mirtį ir kitokias netektis. Problemos šeimose paveikia ir vaikus bei jų elgesį centruose, ir apie tai buvo kalbama su būsimais savanoriais. Lietuvoje jie dirbs kartu su patyrusiais socialiniais darbuotojais, psichologais bei vietiniais savanoriais.

Pagrindinė pomokyklinių dienos centrų veikla yra mokslo metų laiku, kai vaikai ir jaunimas ateina į juos po pamokų. Centruose jie atlieka namų darbus, pavalgo, dalyvauja centrų vadovių, darbuotojų bei savanorių vedamose ugdymo programose, meno projektuose. Savanoriai centruose dirbs jau mokslo metams pasibaigus. Jie su centrų lankytojais žais komandinius žaidimus, sportuos, dalyvaus stovyklose, išvykose, užsiims rankdarbiais ir tiesiog bus kantrūs ir atjaunčiantys centrų lankytojų „vyresnieji broliai ir seserys”. Savanoriai įgys nepamirštamos patirties, o jauni centrų lankytojai susipažins ir bendraus su šiek tiek už juos vyresniais lietuvių kilmės tautiečiais, iš JAV – jų naujais draugais.

Nors org. „Vaiko vartai į mokslą” koordinuoja savanorių pasiruošimą bei paskirstymą dirbti specifiniuose centruose Lietuvoje, visas kelionės išlaidas padengia jaunuolių šeimos. Org. „Vaiko vartai į mokslą” yra labai dėkinga savanoriams bei jų tėvams už jų pasiryžimą ir brolišką meilę jaunimui Lietuvoje.

Centruose

Jauni savanoriai įsijungs į kasdieninį centrų gyvenimą. Jiems bus suteikta proga vesti užsiėmimus bei žaidimus. Centruose gal teks atšvęsti ir gimtadienį – dienos centruose dažnai švenčiami gimtadieniai ir kitos šventės. (Centrų vadovės iš apsilankymų savo auklėtinių šeimose žino, kad dažnai tuose namuose yra visokių problemų ir šventės nebūtinai prisimenamos). Org. „Vaiko vartai į mokslą” jau pasiekė pranešimai apie centruose kartu atšvęstas Kalėdų bei Velykų ir Atvelykio šventes, o taip pat aprašymai, kaip dviejuose centruose buvo minima Motinos diena.

Jonava

Ses. Loreta Ilekytė iš Jonavos rašė:

Gegužės pirmąjį sekmadienį – Motinos dieną, Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos vaikų dienos centro vaikai kartu su parapijos jaunimo grupės „Vartai” nariais, po šv. Mišių pakvietė parapijiečius į koncertą, skirtą mamytėms. Koncertą daina pradėjo trys mažiausi, bet ir drąsiausi mūsų vaikai – Gabija, Justas ir Kęstas. Jiems dainuojant, kiti dienos centro vaikai koncerte esančioms mamoms dalijo gėles, kurias pora savaičių iki šventės patys gamino. Vaikai, kurių mamos atėjo į koncertą, labai džiaugėsi, kad gali įteikti gėlytę ir savo mamai. Vėliau vaikai ir jaunimas grojo instrumentais, deklamavo eiles, giedojo giesmes Švč. Mergelei, mūsų mamai Marijai, dainavo dainas apie mamą. Vaikų dienos centro vaikai per šią šventę pasipuošė tautiniais drabužiais, kuriuos prieš porą metų patys pasisiuvome.

Po koncerto vaikai su mamomis valgė skanų tortą ir bendravome. Vaikų dienos centro vadovė sesė Loreta pradėjo pokalbį su mamomis apie tai, kas joms yra Motinos diena, kaip jos jaučiasi būdamos mamos. Vaikams tai buvo proga išgirsti, kad jie savo mamoms yra dovana, kuri suteikia gyvenimui prasmę.

Žemaičių Kalvarija

Žemaičių Kalvarijos „Vilties vėrinėlių” programos vadovė Jolanta Virbickienė dalinosi šio centro gyvenimo nuotrupomis:

Pagaliau ir pas mus pavasaris. Tiesa pasakius, netgi vasara. Labai staigiai atšilo, viskas sužaliavo, sužydėjo. Neseniai turėjome viešnią iš JAV – trumpam buvo atvykusi Daiva, su kuria susipažinome man lankantis Lemont 2011 metais. Švenčių proga ji vis atsiunčia dovanų mūsų vaikams. Miela buvo susitikti Lietuvoje. Tuoj po šv. Velykų sulaukėme ir dovanų iš JAV. Katalikiškos Seton mokyklos mokiniai dalyvavo socialiniame projekte padėti kitiems vaikams ir surinko kiekvienam mūsų centro vaikui po dėžutę dovanėlių. Mus surado viena buvusi kalvarijiškė, kuri jau seniai gyvena JAV, bet lankė mūsų mokyklą. Vaikai labai džiaugėsi, jie parašė padėkos laiškelius. Vasarą ši moteris atvyks pas mus, tai turėsime progą perduoti juos vaikams iš Seton mokyklos. Kalbėjome su vaikais, kad tokie gerumo pavyzdžiai moko mus būti geresniais aplinkinių atžvilgiu, dalintis su stokojančiais, jei ne materialiais dalykais, tai širdies šiluma, patarnavimu, geru žodžiu.

Šiandien į popietę, skirtą Motinos dienai, kviečiame mamas. Vaikai nupiešė mamų portretus suruošėm parodėlę. Paruošėme dovanėles ir programą. Ir iš tikrųjų – popietė su mamomis buvo labai šilta ir jauki. Visai nemažai sulaukėme mamyčių, netgi vienas tėvelis atvyko (nors kvietėme tik mamas!)

Šį pavasarį turime naujos veiklos. Anksčiau centre dirbusi Gintė atvyko į centrą su pasiūlymu jos sodyboje vykdyti ekologiško ūkininkavimo programą. Ji dabar tuo užsiima. Pasitarėme su vaikais ir ėmėmės darbo. Mūsų vaikai Gintės sodyboje turi „Vilties vėrinėlių” daržą, kur mokosi auginti daržoves. Derlių vešime į centrą. Vasarą lankysimės pas Gintę ir prižiūrėsime daržą, o rudenį visi džiaugsimės tuo, ką išauginome. Manau šis užsiėmimas išugdys vaikuose naujų reikalingų įgūdžių. Dažno tėvai nieko nesėja, neaugina, tad vaikai galės patys tuo užsiimti savo namuose. Man tereikia parūpinti sėklų, šiek tiek kuro, kad nuvežčiau iki Gintės sodybos. Vasarą vaikai žada važiuoti dviračiais. Bent tie, kurie juos turi.

Organizacijos veikla

Organizacija „Vaiko vartai į mokslą” veikia jau penkiolika metų. Nuo 1998 metų ji telkia lėšas JAV, finansiškai remia dienos centrus Lietuvoje bei siunčia mokslo bei laisvalaikio priemones. Specialus organizacijos komitetas paruošė penkias ugdymo programas, kurios iki šių dienų yra naudojamos remiamuose centruose. Nuo 2000 metų, JAV lietuvių kilmės moksleiviai, studentai ir suaugusieji keliauja į Lietuvą savanoriauti organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” remiamuose pomokykliniuose dienos centruose. Jolanta Virbickienė, Žemaičių Kalvarijos dienos centro „Vilties vėrinėliai” programų vadovė, jau trečią kartą priims jaunus lietuvių kilmės savanorius iš JAV. Ji valdybai rašė: „Savanorių mes visi labai laukiame, vaikai net nekantrauja, kaip nori susitikti.” (Į šį centrą jauni lietuviai iš JAV atvyksta jau trečią kartą; šiemet jų – keturi.) Jų laukia ir kitų centrų jaunieji lankytojai.

Organizacijos valdyba bei nariai 2013 metų savanoriams linki sėkmės bei prasmingos patirties Lietuvoje, jų tėvų bei senelių gimtinėje. Sėkmės Aleksai, Angelytei, Arianai, Gabrytei, Gabrieliui, Gintarei, Kovui, Lijai, Mantui K., Mantui N., Monikai, Norai, Rūtai, Sabinai, Tomui, Vidui! Lauksime įspūdžių, nuotraukų, pasisakymų apie šios vasaros patirtį. Jolantos Virbickienės iš Žemaičių Kalvarijos padėkos žodžiai tinka ne tik organizacijai, bet ir jauniems savanoriams: „Dar ir dar kartą ačiū iš visos širdies.”

Daugiau informacijos apie org. „Vaiko vartai į mokslą” galima rasti tinklalapyje: www.childgate.org. Organizacija savo veiklą pradės rudenį narių susirinkimu, o sekmadienį, spalio 13 d., visus narius ir rėmėjus kviečia į tradicinius labdaros ,,Derliaus pietus” (12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL).


Popietė, skirta Motinos dienai, buvo šilta ir jauki.

Malonu rašyti padėkos laiškutį.