m
Vasara – ne visiems atostogų metas
Apie ,,Alatėją” ir jos veiklą

AUDRONĖ SIDAUGIENĖ


Kai saulutė žeme ridinėjasi, o pievų gėlės primena tą mėgstamą žemės plotelį gimtinėje, kur su vaikystės draugais tiek bėgiota, puokštės skintos, vainikėliai pinti; kai šeštadieniai atsilaisvino, nes pasibaigė mokslo metai lietuviškose mokyklose, o sekmadieniai su tų pievų kvapu tiesiog šaukia visus į gamtą, ,,Alatėjos” klubo moterys vėl suaktyvino savo veiklą.

Smagu, kad jau 7 metai iš eilės tęsiamos senos tradicijos, kuriamos naujos, įtraukiant į mūsų būrį ir veiklą vis naujus žmones. Pamalonina žinojimas, kad su mumis smagu, kad mūsų veikla palaikoma, o nuoširdus ,,ačiū”, ištartas mūsų draugų už dovanas ir finansinę paramą, dar kartą įrodo, kad mes ir toliau būsime kartu, nes gerumu dalintis smagu.

Kadangi mus remia daug draugų ir bičiulių, esame įsipareigoję papasakoti, ką nuveikėme ir kur išleidome jų dovanotus pinigus.

Visada smagus šv. Kalėdų laikas nepraėjo ir be mūsų dovanėlių. Jomis buvo apdovanoti mūsų klubo bičiuliai Glorija ir Erikas, Eglės šeima, Lietuvoje studijuojanti Kristina. Žiemą nusprendėme paremti ir lietuvius menininkus – nupirkome keletą fotomenininko Algimanto Kezio darbų, kurie vėliau bus padovanoti mūsų renginių dalyviams, parėmėme Lietuvių operą Čikagoje – dalyvavome jų pokylyje ir skyrėme jiems finansinę paramą.

Pavasarį siuntiniai su įvairiomis mūsų dovanomis pasiekė Lietuvą – jie nukeliavo į Linkuvos miestelio biblioteką ir į Linkuvos gimnaziją Pakruojo rajone. Prie šių dovanėlių prisidėjo ir Čikagos lituanistinės mokyklos mokinukai bei jų tėveliai. Nuoširdžiai dėkojame jiems.

Labiausiai džiaugiamės, kai galime kaip nors padėti, ištikus nelaimei. Šį pavasarį parėmėme Dariaus V.
moc šeimą, skaudžiai nelaimei įsėlinus į jų namus.

,,Drauge” perskaitę straipsnį apie 29 metų Joną Zimnicką – lietuvį iš Punsko, kuris Londone ruošiasi dalyvauti šių metų parolimpinėse žaidynėse, nutarėme ir jį paremti. Smagu buvo gauti Jono atvirukus su padėkos žodžiais ir jo pasakojimu, kaip sekasi ,,bėgti link aukso”.

Apsilankę Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vykusiame susitikime su rašytoja Rūta Šepetys, nupirkome keletą jos knygų su autorės autografais, jas panaudosime mūsų būsimų renginių dalyvių dovanoms.

Balandį suruošėme Šampano vakarėlį, kurio metu Paulius Apanavičius mus supažindino su šio tauriojo gėrimo istorija, jo gamyba, išpilstymo ir laikymo detalėmis. Ragavome keletą šampano rūšių, mokėmės jo
pateikimo subtilybių. Vakarėlio metu aptarėme ir klubo ateities planus.

O jau gegužis ir birželis – tų planų vykdymo metas.

Gegužės 13 dieną draugus ir bičiulius pakvietėme švęsti Motinos dieną. Mūsų vaikai dovanojo mums ne tik gėlių žiedus, bet ir dainas, muzikos kūrinius, poezijos posmus. Prisiminėme savo mamas, žiūrėjome mūsų vaikų sukurtą filmuką, žaidėme žaidimus, kurie parodė, kas geriausiai pažįsta savo mamą. Didžiavomės pačios savimi – turime puikius vaikus ir nuoširdžius vyrus, kurie irgi dalyvauja, padeda mums klubo veikloje.

Praėjęs savaitgalis buvo labai užimtas. Penktadienį ir šeštadienį ,,Amerikos lietuvio” redakcijoje suorganizavome daiktų pardavimą (Garage sale). Esame dėkingi visiems, prisidėjusiems daiktais, aplankiusiems mus ir pirkusiems daiktus, taip pat laikraščio savininkui – už patalpas. Ši savaitgalį persikeliame į kitą vietą Palos Height, tad jei norėtumėte mus aplankyti šį penktadienį ir šeštadienį bei prisidėti prie mūsų gerų darbų – lauksime jūsų adresu: 12513 S Richard Ave., Palos Height, IL 60463.

mJau tapo tradicija, kad birželio pirmą savaitgalį švenčiame Lietuvoje gerai žinomą Vaikų gynimo dieną. Jau trečią kartą sukvietę draugus ir bičiulius į vieną iš Čikagos apylinkių parkų, esantį Orland Park, sekmadienį šventėme kartu. Mūsų šventė prasidėjo nuo vasaros simbolio drugelio darymo. Vaikų papuošti drugeliai sugrįš pas mus per Tėvelio dienos šventę birželio 17 dieną. Po to žaidėme su ,,parašiutu” – ,,supomės” Baltijos jūros bangose, bėgome, kad ,,dangus neužgriūtų”, dalyvavome estafečių rungtyse, žaidėme kvadratą, tikrą ir kitokį tinklinį. ,,Alatėjos” moterys vaišino skanėstais, jos pasirūpino, kad vaikučiai gautų dovanėlių ir – svarbiausia, kad visiems būtų smagu ir gera kartu su šeima ir draugais praleisti sekmadienį.

Visų šių švenčių ir vakarėlių metu surinktos lėšos bus skirtos kitiems ,,Alatėjos” projektams, būsimai pagalbai.

Mūsų švenčių ir organizuojamų renginių nuotraukas, įspūdžius galite rasti Facebook/Alateja. Džiaugiamės, kad mus palaiko draugų draugai ir mūsų bičiuliai Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje, Airijoje. Tad prisijunkite prie mūsų ir Jūs! ,,Alatėjos” puslapyje rasite ir mūsų būsimų renginių skelbimus. Tad gal vieną dieną ir tu, mielas skaitytojau, mus aplankysi.

Geros vasaros Jums ir Jūsų šeimoms! Būkite atsargūs, saugūs ir niekada nepamirškite būti vieni kitiems geri!

m

m
m

m
m
m