Mūsų gerosios rūpintojėlės iš Los Angeles

RŪTA KANCLERYTĖ

Noriu papasakoti apie mūsų namų bičiules iš Lietuvos Dukterų draugijos (LDD) iš Los Angeles. Jos – mūsų gerosios rūpintojėlės. Tai tokius žodžius galime apie jas pasakyti, matydamos, kaip kruopščiai ir su didele meile jos atsiunčia mums drabužių, patalynės, įsigilina į visus mūsų vargus ir rūpesčius. Labai smagu, kad yra žmonių, kurie visada ištiesia pagalbos ranką, ne tik padėdami finansiškai, bet ir palaikydami, padrąsindami, išklausydami.

Kiekvieną pavasarį kaip brangiausių giminių laukiame viešnių iš Los  Angeles: Ingridos Jodelės, Reginos Gasparonienės, Vilijos Kišonienės, Darijos Frančesko, Genovaitės  Žaliūnas. Vaikai su nuostaba klausosi jų pasakojimų apie Ameriką, jos gamtą, apie sutiktus žmones. Moterys kantriai ne tik pasakoja, bet ir žemėlapyje parodo, koks ilgas kelias iki mūsų. Klausant tų pasakojimų, ne vienas vaikas svajonėse išvysta kalnus, palmes, vandenyną ir žmones, rengiančius šventes, gaminančius lietuviškus patiekalus, renkančius pinigus mums padėti. Lietuvos Dukterų draugija ne vienerius metus remia mūsų projektus. Jų dėka kiekvieną vasarą išvežame vaikus prie jūros. Į mūsų namus atvyksta patyrę prievartą, apleisti, neprižiūrėti. Jų pasaulis neretai apsiriboja tik savo kaimu, nes dėl tėvų alkoholizmo, nedarbo, pinigų trūkumo jie niekur neišvažiuoja. Atrodo, kad šiais aukštųjų technologijų laikais jau nieko niekuo negalima nustebinti, bet kiekvienais metais būna vaikų, kuriems kelionė prie jūros prilygsta stebuklui. Smagu matyti jų žėrinčias akis, pirmą kartą įbridus į vandenį ar radus smėlyje gintaro gabalėlių.

Šios LDD moterys jautriai pažvelgia į vaikų problemas ir padeda jas spręsti. Būna sudėtinga, kai, sulaukę pilnametystės, vaikai turi palikti mūsų namus ir pradėti gyventi savarankiškai. Turbūt visi sutiks, kad šeimoje vaikas lieka vaiku iki pensijos, tėvai juo rūpinasi, palaiko džiaugsmo ar sunkią akimirką. Mūsų vaikai, sulaukę 18 metų, jau privalo būti suaugę, mokėti planuoti savo biudžetą, prisiimti atsakomybę už savo sprendimus. Bet ne visada jiems pavyksta apskaičiuoti ir paskirstyti pinigus taip, kad jų užtektų visam mėnesiui. Neretai pritrūksta pinigų vaistams susirgus ar kambario nuomai. LDD paramos dėka mes galime vaikams padėti įsikurti, juos paskatinti, nupirkti vaistų ar pasveikinti svarbiomis progomis. Tai leidžia vaikams pasijausti svarbiems ir reikalingiems. Labai dažnai mes, vaikų namų darbuotojai, esame vieninteliai žmonės, kuriems šie vaikai rūpi. Dabar šiuo rūpesčiu su mumis dalinasi ir Lietuvos Dukterys. Šios moterys padeda vaikus paruošti mokyklai, išpildo jų kalėdines svajones. O kitą vasarą planuojame pasivaižinėti traukiniu, nes net ir tokia kelionė daugeliui vaikų yra matyta tik per televizorių.

Džiaugiamės ir didžiuojamės draugyste su Lietuvos Dukterimis. Švelniai ir atvira širdimi atiduodamas gerumas yra tarsi mažos sėklos, iš kurių išaugantys žiedai praskaidrina mūsų gyvenimą. Ačiū Lietuvos Dukterų draugijai už spalvas mūsų kasdienybėje. Sėkmės, stiprios sveikatos Dukterų draugijai už spalvas mūsų kasdienybėje. Sėkmės, stiprios sveikatos ir Dievo palaimos bei globos joms linki Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų vaikai, darbuotojai ir direktorė.

Rūta Kanclerytė – Paparčių Šv. Juozapo vaikų namų direktorė.