cem
Lietuviai ruošia paminklinę lentą su užrašu ,,Lietuvių kapinės”.

Viena diena Roslyn

VALYTĖ SPARKIS

Užtruko keletą metų, kol Vilius Žalpys, Portland Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, surinko pakankamai lėšų, kad galėtų pastatyti du atminimo paminklus Roslyn ir Cle Elum kapinaitėse palaidotiems lietuviams. Šių metų Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo metu Vilius plačiai papasakojo Seattle Lietuvių Bendruomenės nariams ir svečiams apie jam žinomus istorinius lietuvių įsikūrimo Roslyn, Cle Elum ir kituose Washington valstijos miesteliuose faktus. Viliaus prašymas padėti naujai aptverti kapinaites buvo išgirstas su nemažu entuziazmu. Reikėjo atlikti daug didelių ir šiek tiek mažesnių darbų, kad galėtume visi pasidžiaugti sutvarkytomis kapinaitėmis jų 100 metų sukakties proga.

Balandžio 18tą dieną į Roslyn suvažiavo Portland ir Seattle lietuviai. Jautėmės truputėlį pavėlavę, nes vietiniai lietuviai jau buvo pradėję darbuotis prie senosios tvoros.

Diena buvo graži, o vietovė – dar gražesnė. Grėbėme pernykščius lapus ir spyglius, betonu sutvirtinome senuosius paminklus, įtvirtinome naujus, šalinome samanas nuo paminklinių įrašų. Darbas ėjosi puikiai, nes netrūko norinčių padėti. Atokvėpio valandėlę, betraukdami savo sumuštinius pasistiprinti, buvome maloniai nustebinti vietinių lietuvių karštų vaišių: balandėliais, dešrelėmis su raugintais kopūstais, karšta kava. Buvo labai malonu susipažinti su lietuviškas šaknis turinčiais Ed, Judy, Ona ir jos dukra.

Visų laukiama šventė numatyta birželio 13-tą dieną. Į ją žada atvykti Roslyn ir Cle Elum miestelių merai bei į kapinaites jau atgulusių, bet didelę gyvenimo dalį čia praleidusių lietuvių palikuonys iš Washington, California, Alaska ir Illinois valstijų. Pakvietimą į šias iškilmes gavo gubernatorius ir Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Audrius Brūzga.

Šventinės programos metu bus pašventinti abu naujai pastatyti paminkliniai akmenys. Naujai susikūręs Seattle lietuvių choras „Vakarai” atliks pynę Roslyn lietuvių senųjų dainų. Šokių grupės „Lietutis” ir „Aitvaras” taip pat paruošė puikią programą. Turėsite galimybę aplankyti Kalnakasybos muziejų.

Maistą gamins lietuvės virėjos, taigi vakarienė bus gardi, programa puiki. Na, o kad šokti galėsite nesustodami, neabejokite – atvažiuoja Vidas Švagždys. 

,,Tulpė Times”,
2009 m. birželis

cem

Vilius Žalpys rodo Akvilei ir Editai Bukauskaitėms, kurios kapinių vietos dar nėra sutvarkytos.

cem

cem