alk
Dr. Kučinskas su ALK’os pirmininke dr. Mirga Girniuviene. Ramūno Girniaus nuotr.

ALK’oje lankosi garso ir vaizdo technologijų profesorius

DR.  MIRGA GIRNIUVIENĖ

Gegužio gale ALK’os muzikos archyvus tyrinėjęs Kauno technologijos universiteto Garso ir vaizdo menųalka technologijų katedros vedėjas dr. Darius Kučinskas džiaugėsi, radęs senas Antano Vanagaičio natas ir į pianolos ritinius įrašytas jo dainas.

Žymus kompozitorius Antanas Vanagaitis, gimęs 1890 m., JAV, Čikagoje, apsigyveno būdamas 34-ių metų amžiaus. Jis sukūrė 600 įvairių muzikos kūrinių. Daug jo dainų dar ir dabar dainuojamos, pvz., „Plaukia Nemunėlis”, „Leiskit į Tėvynę”, „Iš rytų šalelės” ir ,,Dul-dul-dūdelė”. Jis įsteigė ir daug metų rengė lietuvišką radijo programą ,,Margutis”.

Dabar mokslininkai rūpinasi, kad nebūtų prarasta tais laikais įgrota Vanagaičio (ir kitų kompozitorių) muzika. Jie taip pat rūpinasi, kaip išsaugoti originalias natas, iš kurių tais laikais buvo grojama. Mat, praėjus beveik šimtui metų, natos buvo daug kartų, beje, ne visada tiksliai, kartais kūrybingai varijuojant, perrašytos. Dr. Kučinskas kaip tik ir yra vienas iš tų mokslininkų, besirūpinančių senųjų įrašų ir natų likimu.

Pianola yra pianinas, kurio klavišai gali būti mechaniškai suaktyvinti naudojant muzikos ritinėlius. Pianolos ritinėliai, saugomi ALK’oje, yra popieriniai. Popieriuje yra perforuotos skylutės, kurios automatiškai nustato, kuris klavišas kuria tvarka bus nuspaustas.

Kadangi ritinėliai yra popieriniai, ilgainiui jie sudūlės ir jais groti nebus galima. O juose įrašyta muzika bus amžiams prarasta, nebent bus pasirūpinta tą muziką perrašyti į kompaktines plokšteles.

Prieš dvejus metus dr. Kučinskas išleido kompaktinę pianolos muzikos plokštelę „Lithuanian Music for Pianola”. Pianola grojo Robert Berkmann (Buffalo, NY), įrašė ir redagavo Darius Špakauskas.

Kučinskas planuoja išleisti antrą plokštelę, panaudojęs ALK’oje saugomus ritinėlius. Joje bus Antano Vanagaičio, Jono Žemaičio, Miko Petrausko, Ksavero Strumskio, Aleksandro Aleksio ir kitų muzikų kūriniai.

Vienas ALK’oje laikomas muzikos ritinėlis jau yra pernelyg sutrūnijęs, kad būtų galima juo groti. Kučinskas tikisi atrasti žinovus, kurie iš ritinėlio perforuotų skylučių galėtų atkurti jame įgrotą muziką.

ALK’os vadovybė džiaugiasi tokiu dėmesiu išeivijos lietuvių kultūriniam palikimui ir tuo, kad Lietuvos mokslininkams gali padėti atkurti šimtmečio senumo turtingą išeivijos veiklą.

Mirga Girniuvienė – ALKA pirmininkė.

alka