sokiai
,,Sambūrio” jaunieji šokėjai su Boston meru Thomas Menino, kuris yra vienas iš XIV Lietuvių tautinių šokių šventės garbės pirmininkų. Redos Limantienės nuotr


Naujausios žinios apie XIV Lietuvių tautinių šokių šventę

BIRUTĖ ŠLEZIENĖ

Susidomėjimas XIV Lietuvių tautinių šokių švente, vyksiančia Boston š. m. liepos 1 d., yra nepaprastai didelis. Dar likus trim savaitėms iki šventės, pradeda trūkti bilietų į šventės vakaro renginius. Bilietai į sekmadienio vakaro pokylį suaugusiems jau yra išparduoti. Bet bilietų kol kas dar yra į jaunimo pokylį ir į šokius, vyksiančius sekmadienio vakare. Taip pat dar yra bilietų į penktadienio susipažinimo vakarą.

Nors bilietai į šeštadienio pasilinksminimą jau buvo išparduoti, organizacinis komitetas susitarė su ,,Sheraton Boston” viešbučio vadovybe, kuri parūpino renginiui didesnę patalpą. Tad bilietų į šeštadienio vakaro renginį vėl yra, bet raginame nedelsti, jei žadate užsisakyti. Taip pat norime priminti, kad į šeštadienio pasilinksminimą kviečiame visus – įvairaus amžiaus, visų bangų, nevedusius ir šeimas. Pageidaujame, kad vaikai dalyvautų su tėvais.

Žiūrovams dar užteks vietų pačioje šventėje, kuri įvyks sekmadienį, liepos 1 d., 2 val. p. p., bet ir tų vietų skaičius greitai mažėja. Bilietus į šventę pirkite internete: www. agganisarena.com arba skambinkite Ticketmaster tel. 800-745-3000 nurodydami ,,XIV Lithuanian Folk Dance Festival”. O bilietus į aukščiau minėtus renginius, kol jų dar yra, užsisakykite šventės tinklalapyje www. sokiusvente2012.org. Galite kreiptis ir tel. 781-784-8491.

Maloni staigmena šventės dalyviams bus Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio nemokamas koncertas, vyksiantis ketvirtadienį, birželio 28 d. 7:30 val. v. Northeastern University ,,Blackman” auditorijoje. Į ten nueiti nuo ,,Sheraton Boston”, ,,Marriott Copley” ir ,,Westin” viešbučių užtrunka tik penkias minutes pėsčiomis. Ansamblis gros ir per pačią šventę.

Neseniai Boston meras Thomas Menino priėmė Šventės organizacinio komiteto narę Angelę Grigonis-Regan ir „Sambūrio” jaunuosius šokėjus, kurie jam įteikė lietuvišką juostą ir oficialiai pakvietė atvykti į šventę. Boston miesto meras ir Massachusetts valstijos gubernatorius Deval Patrick su žmonomis yra XIV Lietuvių tautinių šokių šventės garbės pirmininkai. Šventėje taip pat dalyvaus tokie įžymūs asmenys kaip Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis ir kiti.

Organizacinis komitetas kviečia visus į šventę ir prašo, kad tie, kurie yra užsisakę daugiau kambarių, nei jų gali prireikti, kuo greičiau apsispręstų ir atlaisvintų kambarius kitiems. Jei planuojate dalintis kambarius su kitais, malonėkite atšaukti nereikalingų kambarių užsakymus. Jei kambariai bus atsakyti paskutinę minutę, gali susidaryti finansinių sunkumų.

Tūkstančiai lietuvių dalyvaus šiame ypatingame įvykyje. Nelaukite ir jau dabar užsitikrinkite sau vietą XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje Boston! Šventės savaitgalis bus nuostabus!

Birutė Šležienė – XIV Lietuvių Tautinių šokių šventės komiteto atstovė spaudai.


sokiai
Vilniaus Universiteto ansamblis