sistrcit
Lietuvių grupė Rochester Alyvų festivalio parade. Redos B. Juodeikis nuotraukos

Kelio pradžia: Alytus ir Rochester, NY, pasirašė miestų draugystės sutartį


REGINA JUODEIKIENĖ

Ar būtų kas išdrįses prieš daugiau nei 20 metų net pagalvoti, kad Lietuvos miestas Alytus galėtų žengti tokį didelį žingsnį už Atlanto ir susirasti verslo draugų Amerikos žemyne. Ir aš kalbu ne apie lietuvių išeivių draugystę, kuri buvo, yra ir bus, kalbu apie miestų bendradarbiavimą, žadantį konkrečių darbų plėtrą įvairiopoje veikloje.

Rochester ir Alytaus miestų draugystė

Alytaus ir Rochester bendradarbiavimo komitetas susikūrė 2006 m. Jį sudaro 20 narių, o jam vadovauja LR garbės konsulas JAV Rimas Česonis. Komitetas smarkiai dirbo ruošiantis įgyvendinti pradėtą programą. Rezultatas ryškus.

Š. m. gegužės 13 dieną į Rochester atvyko Alytaus miesto savivaldybės mero Česlovo Daugėlos vadovaujama politikų ir verslininkų grupė, kurią sudarė: miesto tarybos nariai dr. Adelė Dimšienė ir Nerijus Cesiulis, pastarasis yra ir Alytaus kolegijos direktoriaus pavaduotojas Strateginei plėtrai ir infrastruktūrai, Mečislovas Borevičius – vyriausiasis Registrų centro Alytaus padalinio direktorius, Vladislovas Gunevičius – ,,Vita Baltic International” generalinis direktorius, Vytautas Pajarskas – Alytaus šiluminių tinklų direktorius.

Ne be ,,nuotykių” į Rochester atskridusi žmonių grupė buvo šiltai ir maloniai sutikta. Pirmas toks priėmimas buvo surengtas pas Arūną Česonį, ,,PAETEC Holding Corp.” savininką, skirtas Alytaus merui Č. Daugėlai ir visai delegacijai pagerbti. Priėmimo metu buvo labai gera proga susipažinti su Rochester meru Robert Duffy bei miesto tarybos nare, susigiminiavusių miestų tarybos pirmininke Carolee Conklin.

Alyvų žydėjimo šventė

Rochester kasmet gegužės mėnesį švenčia Alyvų žydėjimo šventę, kuri pritraukia labai daug turistų ne tik iš Amerikos. Ji jau kuris laikas yra tapusi tarptautine. Alytiškiai atvyko būtent tuo laiku, kai miestas kvepėjo alyvų žiedais. Atstovai buvo pakviesti dalyvauti šios šventės parade, į kurį susirinko įvairių organizacijų bei tautybių atstovų. Lietuvių eisena atrodė labai įspūdingai. Tai buvo gausiausia grupė, nes kartu žygiuoti prisijungė ir vietiniai lietuvių bendruomenės nariai. Buvo nešamos vėliavos, šūkis ,,Alytus – Rochester, NY”. Dalyviai turėjo lietuviškos atributikos, mojavo mažomis vėliavėlėmis. Ir ne tik mojavo, bet į ritmą traukė dainą ,,Ant kalno mūrai”. Daug darbo ir pastangų ruošiant paradą parodė Chester Pieniezny, Rochester-Alytus kom. narys.

Nepakartojamos akimirkos, įspūdingiausios akimirkos – sakė miesto savivaldybės narys Mike Leach. Taip, tai ypatingas laikas, kai gamtos grožiu džiaugėsi miestelėnai ir svečiai. Klausėsi meno kolektyvų koncertų, gėrėjosi mugių margumynais, įsigijo suvenyrų, susirado naujų draugų, bendravo. Tokią tradicija per miesto gimtadienį turi ir Alytus. Ji švenčiama per vasaros saulėgrįžą (06.21–06.24)

Po žygio eisenos atstovai buvo pakviesti į išvyką susipažinti su Rochester. Atstovus vežė Gediminas Bačkus ir Gediminas Juodeikis, Rochester-Alytus komiteto narys, gidais buvo Lee Johnson, buvęs susigiminiavusių miestų tarybos pirmininkas, ir Birutė Litvinienė – Rochester LB valdybos pirmininkė, Alytus-Rochester komiteto narė. Svečiams buvo parodytos Rochester istorinės vietos. Šios išvykos metu delegatai turėjo išskirtinę progą pamatyti A. G. Casparini vargonų (1776 m.), esančių Vilniaus Šv. Dvasios (Dominikonų) bažnyčioje, kopiją, pastatytą Christ Church episkopolų bažnyčioje. Ne tik pamatyti pačius vargonus, bet ir pasiklausyti muzikos, kurią atliko vienas iš keturių geriausių pasaulyje vargonininkų Dawid Hicks. Jis kartu su B. Litviniene rūpinosi vargonų restauravimu, lankėsi Vilniaus ir Tytuvėnų bažnyčiose.

Viešnagės metu Alytaus atstovai turėjo rimtų susitikimų. Apsilankyta ,,PAETEC Holding Corp.”, kuriai sėkmingai vadovauja Arūnas Česonis, ,,Issac Heting” (šildymo sistema ir priežiūra), ,,Trident CO” (informacinių technologijų detalių gamyba), optikos medicininės aparatūros gamykloje ir kt. Didelio susidomėjimo sulaukė mero Č. Daugėlos Alytaus miesto pristatymas ekonomikos forume ir ,,Rotary” organizacijos nariams.

Renginys Rochester Rotušėje

Įspūdingiausia akimirka buvo gegužės 18 d. popietę, kai Rochester miesto Rotušėje suskambo kanklių muzika. Į renginį rinkosi garbingi svečiai, Rochester verslininkai, lietuvių bendruomenės nariai, savivaldybės darbuotojai, Alytaus miesto atstovai.

Prieš oficialios dalies atidarymą mero R. Duffy kabinete vyko privatus pokalbis su Alytaus meru Č. Daugėla, R. Česoniu, C. Conklin ir M. Leech. Diskusijos vyko įvairiais klausimais: kokiems konkretiems darbams teikti pirmenybę, ką galima pradėti daryti šiandien ir kokios bendradarbiavimo perspektyvos. Pokalbio metu meras Č. Daugėla, parodęs gerą padėties supratimą, susigaudymą ir pastabumą, sumaniai atstovavo Lietuvai.

Oficialioje dalyje Rochester miesto meras R. Duffy bei Alytaus miesto meras Č. Daugėla pasveikino susirinkusius, pabrėždami šios istorinės akimirkos svarbą. Dviejų valstybių atstovai savo parašais užtvirtino draugystę, bendradarbiavimą ir ateitį. Alytus tapo 12uoju Rochester draugystės partneriu. Buvo apsikeista dovanomis. Alytaus delegacija įteikė ,,Tautišką giesmę”, įrašytą odoje, ir Alytaus miesto herbą, išdrožtą iš medžio. Rochester atstovai padovanojo krištolinį gaublį. Džiaugėmės ir mes, tapę šio įvykio liudininkais. Spragsėjo fotoaparatų mygtukai, sukosi filmavimo kameros, malonius sveikinimus lydėjo šypsenos. Susirinkusieji vaišinosi lengvais užkandžiais, lietuvišku vynu ,,Voruta”.

Pasibaigus dokumentų pasirašymui delegacijos nariai buvo pakviesti į vakarienę, globojamą Rochester mero R. Duffy ir miesto tarybos narės C. Conklin, ,,Per 45 at the Port” restorane.

Alytaus atstovai aplankė ir kitas įstaigas, pvz., Golisano vaikų ligoninę, senelių slaugos namus ,,Friendly Home”, Alzheimerio skyrių. Susipažino su Nazareth College University (katalikiška kolegija), kur padėjo pagrindus ateities darbams. Užmezgė ryšius su Genesee University profesoriumi Algimantu Bulšiu.

Kitos pažintys, apsilankymai

Alytiškiai turėjo progos susipažinti ir pabendrauti su Alytaus-Rochester komiteto nariais, pusryčiaudami ,,Bey-Front” restorane. Vyko ragauti vyno ir vakarienės, kaip International Business Council svečiai, ,,Woodcliff” restorane. Aplankė Niagaros krioklius

Svečiai dalyvavo lietuvių Šv. Jurgio parapijos šv. Mišiose. Vietinė lietuvių bendruomenė nuoširdžiai priėmė tautiečius. Buvo suruošti užkandžiai (Ilona Backuvienė, Irmunda Bergoltz). Parapijos komiteto pirmininkė Jan Naujokas ir Rochester LB valdybos pirmininkė B. Litvinienė pasveikino svečius. Atsakomąjį žodį tarė alytiškiai.

Meras Č. Daugėla padėkojo Alytaus-Rochester komitetui už jų apsilankymo sėkmę, visą organizacinį darbą bei konkrečius rezultatus. ,,Idėjos įgyvendinimas yra paties žmogaus išbandymas”, – kalbėjo jis, įteikdamas LR garbės konsului JAV R. Česoniui padėkos raštą. Buvo apsikeista simbolinėmis dovanomis, suglaudus pečius sudainuota ,,Dzūkija”.

Neišdildomą įspūdį paliko susitikimas su Naomi Silver, lietuvių kilmės, Rochester beisbolo komandos ,,Red Wings” ir stadiono savininke. Svečiai buvo pakviesti į rungtynes, pasodinti garbingoje vietoje. Elektroninėje lentoje pasirodė pasveikinimas Alytaus atstovams. Vakaro metu N. Silver ne tik vaišino svečius, bet ir pati su savo 92 metų mama nepaliko svečių, gražiai bendravo, parodydamos išskirtinį dėmesį ir pagarbą lietuviams. Džiugu!

Dauguma svečių gyveno lietuvių šeimose. Svetingai savo namų duris atvėrė Živilė ir Rimvydas Tamošiūnai, Reda ir Gediminas Juodeikis, Roma ir Rimas Česoniai, Judy ir Hal Harris.

,,Alytui reikia gyventi nauju ritmu, – sako savivaldybės tarybos narė Adelė Dimšienė, – turime bendrauti ne tik su artimiausiais kaimynais latviais, lenkais, rusais, bet naudinga užmegzti ryšius su tokiomis šalimis kaip Argentina, o dabar ir su JAV.” Alytaus miestui Rochester yra 15-asis draugystės miestas. Tikėkimės, kad atvykstančius lietuvius į Rochester pamatysime dažniau. Juk tai tik kelio pradžia tiesiant tiltą ne tik per Atlantą, bet ir į žmonių širdis.

sister
Iš kairės: Vaidas Jasinevičius, Darius Kavaliūnas, Rimas Česonis, Vladislovas Gunevičius, Monroe apygardos vykdomąsias pareigas užimanti (Monroe County Executive) Maggie Brooks, Česlovas Daugėla, Mečislovas Borevičius ir Nerijus Cesiulis. 


sister
Iš kairės: Nerijus Cesiulis, Rimas Česonis, Mečislovas Borevičius, Vytautas Pajarskas, Česlovas Daugėla, Robertas Duffy, Carolee Conklin, Adelė Dimšienė ir Vladislovas Gunevičius.   


sister
 Robertas Duffy ir Česlovas Daugėla.