uleckas

Augustinas Uleckas (d.) laiko vienos iš jo žaistų sporto šakų apdovanojimą oficialaus priėmimo į Atletikos šlovės muziejų metu, 2007 m. gegužės 11 d. Žymenį įteikė University of Baltimore prezidentas Robert L. Bogomolin.

Nuostabūs A. Ulecko pasiekimai sporte

JANINA ČIKOTIENĖ

Netoli Baltimore miesto, vienoje iš ,,Martin’s Valley Mansion’’ salių, 2011 m. gegužės 12 d. įvyko iškilus pokylis, kuriame dalyvavo per 200 svečių. Tai buvo metinė University of Baltimore Atletikos skyriaus šventė, kurioje pagerbti ir į Atletikos šlovės muziejų (Athletic Hall of Fame) oficialiai priimti pasižymėję universiteto sportininkai.

Prieš pristatydamas šių metų pagerbtuosius, programos vedėjas paprašė atsistoti visus, kuriems ši garbė jau buvo suteikta anksčiau. Tarp atsistojusiųjų buvo ir Augustinas Uleckas, labai daug sporte pasiekęs atletas. Jis buvo vienintelis sportininkas University of Baltimore (U of B) istorijoje, kuriam suteikta garbė būti oficialiai priimtam į Atletikos šlovės muziejų už ypatingus pasiekimus net dviejose sporto šakose. 2007 m. Augustinas buvo vienbalsiai išrinktas šiam apdovanojimui už nuostabų europietiško futbolo (soccer) ir lakroso (lacrosse) žaidimą.

* * *

Pažvelkime į Augustino nueitą įspūdingą sporto kelią, atvedusį jį iki šio garbingo jo pagerbimo. Pradėjęs lankyti Calvert Hall gimnaziją Baltimore mieste, Augustinas pasirinko žaisti futbolą. Lakroso treneris, pastebėjęs Augustino vikrumą bei atletiškumą, patarė jam prisijungti ir prie lakroso komandos. Kelios artimos mokyklos šią sporto šaką jau žaidė daug metų, tačiau Calvert Hall gimnazijoje tai buvo dar naujas dalykas. Augustinas net nebuvo girdėjęs apie lakrosą, bet, pažiūrėjęs filmą ir geriau supratęs jo žaidimo taisykles, šia sporto šaka susidomėjo. Būdamas antrų metų mokinys tapo lakroso komandos nariugynėju.

Augustinas, dalyvaudamas abiejų sporto šakų rungtynėse, visus stebino savo miklumu bei įgimtu atletiškumu. Jam bėgimas buvo malonumas, po treniruočių jis dažnai pats vienas nubėgdavo dar vieną mylią. Ir štai ne tik jau žinomas futbolininkas, bet ir pradžiokas lakroso žaidėjas pradėjo vieną po kito skinti laurus. Net trejus metus Augustinas buvo išrinktas į geriausią visos Maryland valstijos (All Maryland) futbolo komandą, dvejus metus – buvo geriausios lakroso komandos narys.

Su didžiausiu malonumu Augustinas prisimena rungtynes prieš pirmaujančią lakrose mokyklą Gilman. Nors Augustinas žaidė kaip gynėjas, jis greitai pribėgo prie nukritusio kamuoliuko ir paleido jį iš toli į vartus, pelnydamas savo komandai ne tik tašką, bet ir pergalę. Gilman žaidėjai buvo apstulbinti.

Kiekvienais metais Maryland valstijoje buvo renkamas geriausias gimnazistas lakroso žaidėjas, jam buvo įteikiamas ypatingas apdovanojimas – „Ensign C. Markland Kelly Award’’. Šio pagerbimo tradicija prasidėjo 1945 m. Įteikimo iškilmės vykdavo per čempionato žaidimo pertrauką. Būdamas jau ketvirtų metų gimnazijos mokinys, Augustinas atvyko stebėti čempionato rungtynių ir susirado vietą aukštai stadione. Jo treneris Fred Kern paklausė Augustino, ar jis pasiruošęs tarti žodį, jeigu būtų išrinktas. Į tai Augustinas atsakė, kad jam nėra ko dėl to rūpintis, nes gynėjas niekada dar nebuvo išrinktas šiam apdovanojimui. Visos rungtynės buvo rodomos per televiziją. Per pertrauką filmuotojai nukreipė savo kameras į aukštai sėdintį Augustiną, nes buvo paskelbta,  kad jis – laimėtojas. Atėjęs į aikštę, Augustinas priėmė didžiulę taurę, skirtą jo mokyklai, ir mažesnę asmenišką taurę. Buvo sulaužyta ilgų metų tradicija – apdovanojimą gavo lakroso gynėjas.

,,Baltimore Sun’’ laikraštis, aprašydamas šį laimėjimą, A. Ulecką apibūdino kaip nepaprastai nusipelniusį jaunuolį. Buvo paminėta, kad jis gimęs ne Amerikoje, kad yra lietuvis.

Nors lankydamas gimnaziją Augustinas skyrė labai daug laiko sportui, jis lankė ir baigė Baltimore lietuvių šeštadieninę mokyklą, priklausė tautinių šokių grupei ir ,,Neringos’’ sporto klubui.

Daugelis universitetų siūlė Augustinui sporto stipendijas. Jis pasirinko U of B, gaudamas pilnas ketverių metų abiejų sporto šakų stipendijas.

Nuo pat pirmųjų universiteto rungtynių Augustinas pasižymėjo kaip vienas iš geriausių sportininkų. Jo atletiškus gabumus pastebėjo visą šalį apimanti Amerikos kolegijų lakroso organizacija (US Intercollegiate Lacrosse Association) ir suteikė Augustinui aukščiausią apdovanojimą, net trejus metus iš eilės išrinkdama jį gynėju į „All American’’ komandą. Augustinas, jau įžymus žaidėjas futbolo pasaulyje, gavo tokį pat ypatingą įvertinimą „All American’’ ir futbolo šakoje paskutiniaisiais savo studijų metais. Tai labai retas įvykis, kad sportininkas pasiekia tokį lygį ir sulaukia tokio įvertinimo net dviejose sporto šakose.

Žurnalas „Pro Soccer’’ suteikė Augustinui aukščiausią savo apdovanojimą – „Soccer Star Award’’ ir apibūdino jį kaip vieną iš geriausių kolegijos žaidėjų.

* * *

A. Uleckas baigė U of B 1967 m., savo studijas apvainikuodamas diplomu iš pramoninės vadybos (industrial management). Baigęs universitetą, nutarė atlikti karinę prievolę. Po apmokymo buvo paskirtas į Vietnamą. Augustinas pasakoja, kad išvykimas į tą tolimą kraštą prasidėjo su jaudinančiu vaizdu. Išvykstantieji susirinko Travis aviacijos bazėje, Oakland, California. Atskridus jų lėktuvui, belaukiančius vyrus sukrėtė netikėtas vaizdas – pirmiausia iš lėktuvo išnešė žuvusių Vietnamo karių karstus, o tik tada leido sulipti būsimiems Vietnamo kariams.

Tarnaujant kariuomenėje dažnai išryškėdavo Augustino atletiniai sugebėjimai. Iš pat pradžių tik du kariai, vienas iš jų – Augustinas, buvo pripažinti geriausios fizinės būklės iš 2,000 kandidatų. Nors ir nepasiekdamas aukštumų, jis dalyvaudavo ping-pong turnyruose bei bėgimo lenktynėse.

Sugrįžęs į Ameriką, Augustinas dirbo abiejų sporto šakų treneriu gimnazijoje. Tuo laiku lakrose jau buvo naudojamos plastikinės lazdos, bet Augustinas nustebino savo jaunus sportininkus, parodydamas medinę lazdą, su kuria jam tekdavo žaisti. Nėra abejonių, jog su medinėmis lazdomis žaisti buvo sunkiau.

1991 m. Lietuvoje vyko IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynės. Su Čikagos futbolo veteranų komanda „Lituanika” rungtynėse Palangoje dalyvavo ir Augustinas. Per pirmas rungtynes prieš Klaipėdą jis buvo pripažintas geriausiu „Lituanikos” žaidėju.

uleckas