KAIP KALBAME IR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ
aurelijat@yahoo.com

Nata ar gaida?

Gausi tarptautinių žodžių vartosena – šiandieninis mūsų kalbos skaudulys, pvz., paskaičius Lietuvos spaudą atrodo, kad dabar visi startuoja: ir sportininkai, ir mokslo metai, ir projektai ir kt. XXI amžiuje viskas startuoja, bet niekas neprasideda ar nėra pradedama. Dėl startavimo belieka tik dūsauti, ir tikėtis, kad ši mada greit išnyks.

Tačiau šiandienos skyrelis ne apie startus ir startavimus. ,,Drauge” prasidėjus diskusijai dėl tarptautinių žodžių vartosenos, tarp keistinų tarptautinių žodžių buvo paminėta ir nata, mat turimas lietuviškas atitikmuo gaida. Ilgai apie šių žodžių vartoseną nerašiau, nes žodynuose (tiek Dabartinės lietuvių kalbos, tiek didžiajame Lietuvių kalbos) iš tiesų šie žodžiai pateikiami kaip sinonimai, t. y. panašios reikšmės žodžiai, galintys vienas kitą pakeisti. Tačiau galvoje nuolat kirbėjo mintis, jog vis dėlto šių žodžių reikšmės nėra tapačios. Pabandysiu paaiškinti, kodėl.

 Natomis aš esu pratusi vadinti penklinėje parašytus muzikinius ženklus (do, re, mi, fa ir t.t.) ar grojamas natas (pvz., Ne tą natą sugrojai, t. y. suklydai), o gaidos (daugiskaita) – man knyga, kurioje išspausdinti, paskelbti muzikiniai kūriniai, t. y. melodijų visuma (Paduok man Mocarto gaidas arba Grinienės gerų norų ir pastangų dėka C. Orffo gaidos 1965 m. pasiekė Lietuvą). Taip aš skiriu šių žodžių vartoseną ir taip kužda man mano kalbos jausmas, kuris, be abejo, visiems gali kuždėti skirtingai.

Kalbininko Jono Šukio teigimu, ženklas muzikos garsams pagal jų aukštį ir ritminę vertę įvardyti yra pavadinamas ir nata, ir gaida. Tačiau muzikos ženklo reikšme muzikos vadovėliai (turbūt norėdami suvienodinti terminiją) yra pasirinkę natą (taip ir aš 12 metų buvau mokoma muzikos mokykloje). Žodžio gaida pagrindinė reikšmė yra ,,muzikos melodija”, pvz., Šios dainos kita gaida (t. y. melodija). Nors pavartojama ir šios dainos kita nata, tačiau taip pasakoma labai retai. Tad Šukio teigimu, muzikos ženklą geriau įvardyti nata, o gaida – lieka melodijos sinonimu. Tad vengdami tarptautinio žodžio nata, galime vartoti gaidą, tačiau muzikai su tuo ne visada sutiks...