Naujovės keičiant pasą

Ne vienam susiruošusiam keisti savo pasą lietuviui iškyla nemažai klausimų, nes šio dokumento išdavimo tvarka vis keičiasi. Žmonės piktinasi turį kloti pinigus už neseniai pakeisto paso keitimą. Tuo metu asmens tapatybės dokumentų specialistai aiškina, kad pasai keičiami siekiant išvengti klastojimo ir dėl besikeičiančių tarptautinių reikalavimų.

Migracijos departamento Pasų skyriaus vedėja Danutė Matarevičienė sakė, kad pagal Europos tarybos reikalavimus, kurie yra privalomi visoms Europos Sąjungos (ES) valstybėms, buvo įvesti biometriniai pasai. Anot D. Matarevičienės, kiek pilietis privalo sumokėti už vieną ar kitą dokumentą, numato Rinkliavų įstatymas.

„Nuo 2003 m. sausio išduodami naujos kartos pasai pakeitė išduodamus nuo 1992 m., nes pastarieji senieji blankai paprasčiausiai pasibaigė. Nuo 2006 m. rugpjūčio 28 d. visos ES valstybės narės privalėjo įgyvendinti reikalavimą ir pradėti išdavinėti biometrinius pasus su veido atvaizdu. Nuo 2008 m. sausio išduodami vyšniniai ES pavyzdžio pasai, nes pasibaigė 2003 m. išduodamo modelio blankai ir Lietuva, 2004 m. gegužės 1 d. tapusi ES valstybe nare, privalėjo įgyvendinti atitinkamus bendrus reikalavimus, keliamus pasams. Visos naujosios ES narės per keletą metų privalėjo pakeisti savo pasus, kad šie atitiktų ES reikalavimus – vyšninis (angl. „burgundy red”) viršelis, kalbiniai reikalavimai įrašams ir pan. Lietuva ES modelio pasų blankų įsigijo ir pradėjo naudoti tik tuomet, kai baigėsi iki tol turėto modelio pasų blankai”, – sakė Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Ramūnas Žičkis. Jis patikino, jog Lietuva iš esmės nesiskiria nuo kitų Europos valstybių apyvartoje esančių pasų modelių skaičiaus požiūriu.

Birželio pabaigoje pasus keis dar kartą

Artimiausiu metu LR piliečių pasai, siekiant apsaugoti juos nuo galimo dokumentų klastojimo, bus dar tobulinami.

„Europos tarybos reglamentas 2004 m. įpareigojo, kad kelionės dokumentai privalo būti išduodami su biometriniais duomenimis. Antras biometrinis dėmuo, tai yra pirštų atspaudai, privalės būti įrašomas į dokumentus jau nuo šių metų birželio 28 d. Piliečiai, kurie po birželio 28 d. pateiks prašymus keisti arba gauti naują dokumentą, jį jau gaus būtent su dviem biometriniais duomenimis. Tai yra su veido atvaizdu ir dar pirštų atspaudais”, – sakė D. Matarevičienė.

Vidaus reikalų viceministro Algimanto Vakarino teigimu, dėl įdiegiamų naujovių paso išvaizda ar kaina nesikeis, tačiau kurį laiką pasų išdavimas gali ilgiau užtrukti.

,,Atsiras nauja pirštų atspaudų nuskaitymo įranga, todėl pati procedūra pirmomis dienomis gali trukti ilgiau. Bet tai tik laikini galimi nepatogumai, didesnių techninių nesklandumų nesitikima. Kartu prašome visus gyventojus, kurie rengiasi keliauti, atkreipti dėmesį į savo pasų galiojimo laiką ir nauju dokumentu pasirūpinti anksčiau, nelaukiant paskutinės dienos”, – sakė A. Vakarinas. Anksčiau išduotų pasų, kurių galiojimo laikas yra nepasibaigęs, keisti į naujus nereikia, jie galioja iki dokumente nurodyto laiko.


LR generalinio konsulato Čikagoje informacija

Keičiantis LR pasų išdavimo (keitimo) tvarkai, LR Generaliniame konsulate Čikagoje bus įrengiama reikalinga įranga pirštų atspaudams nuskaityti. Dėl to nuo birželio 11 d. laikinai visai nepriimami dokumentai dėl paso išdavimo (keitimo). Apie tai, kada bus atnaujintas dokumentų dėl LR paso išdavimo (keitimo) priėmimas LR Generaliniame konsulate Čikagoje, konsulato darbuotojai sakė pranešiantys. Visos kitos konsulinės paslaugos LR Generaliniame konsulate teikiamos taip, kaip ir anksčiau. LR Generalinis konsulatas Čikagoje atsiprašo LR piliečių dėl galimų nesklandumų įgyvendinant naująją pasų išdavimo tvarką.

Konsulato internetiniame puslapyje primenama, kada pasas turi būti keičiamas, jeigu: 1) jis tapo netinkamu naudoti; 2) pasas yra dingęs arba prarastas; 3) išnaudoti vizoms skirti lapai; 4) pasibaigė jo galiojimo laikas; 5) jame yra netikslių įrašų; 6) to pageidauja pilietis; 7) pilietis pakeičia vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą.

Norint pasikeisti LR pasą pasibaigus paso galiojimo laikui, atvykus asmeniškai į LR generalinį konsulatą Čikagoje riekia pateikti šiuos dokumentus: 1) LR pasą; 2) 3 nuotraukas. Reikalavimus nuotraukoms galima rasti internetiniame puslapyje http: //www.dokumentai.lt/nuotr_pvz.htm. Reikia žinoti savo tėvų, vaikų (jeigu turite) ir sutuoktinio (jeigu turite) asmens duomenis (vardus, pavardes, asmens kodus arba gimimo datas, jei mirę – mirties datas). Keičiamo paso LR konsulatas nepaima. Pakeitus pasą, senasis dokumentas yra pažymimas negaliojančiu ir sugrąžinamas pareiškėjui.

Atkreipiamas dėmesys, kad LR pasai piliečiui pageidaujant gali būti keičiami ir dar nesibaigus jų galiojimo laikui. Šiuo atveju yra pateikiami tie patys dokumentai. Šiuo metu rinkliavos už LR paso išdavimą (keitimą) bendrąja tvarka dydis yra 28 dol.

Norint atsiimti naują pasą nebūtina avykti į konsulatą – pageidaujant dokumentas gali būti išsiunčiamas paštu per įgaliotą asmenį. Jei turite klausimų, galite skambinti į LR generalinį konsulatą Čikagoje tel.: 1-312-397-0382, papildomas nr. 202.

Planuojama, kad netolimoje ateityje ir kitos pasaulio šalys pereis prie tokių naujų dokumentų. Be to, asmens dokumentuose naudoti biometrinius pirštų atspaudus pataria ir Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija – tai sumažintų kelionės formalumus, būtų galima organizuoti automatizuotą dokumentų patikrą (sienos praėjimo koridorius), kai reikia tikrinti asmens dokumentus.

Piliečiams siūloma leisti patiems pasirinkti

Šiuo metu Lietuvos piliečiams siūloma suteikti teisę patiems pasirinkti, kokį asmens dokumentą jiems turėti – asmens tapatybės kortelę, pasą ar abu dokumentus.

Tai numatyta Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtame teisės aktų pataisų projekte. Jis jau nusiųstas tvirtinti Vyriausybei.

,,Pagal esamą teisinę tvarką kiekvienas pilietis turi turėti asmens tapatybės kortelę, o tie piliečiai, kurie ketina vykti į užsienio valstybes, kurios asmens tapatybės kortelės nepripažįsta kaip kelionės dokumento, privalo gauti ir pasą”, – sako vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis.

Anot jo, rengti įstatymų pakeitimus paskatino piliečių nepasitenkinimas minėta nuostata. ,,Tai sukelia žmonėms nepatogumų ir reikalauja papildomų išlaidų už paso išdavimą ar keitimą”, – sakė ministras.

Pasak jo, šiuo metu galiojantis įstatymas numato, kad asmens tapatybės kortelė yra pagrindinis piliečio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas.

,,Mes siūlome panaikinti asmens tapatybės kortelei suteiktą šį išskirtinumo grifą ‘pagrindinis’ ir jos statusą suvienodinti su Lietuvos Respublikos pasu”, – teigė R. Palaitis.

Jei Vyriausybė pritars VRM siūlomų įstatymų pataisoms ir jas patvirtins Seimas, ateityje Lietuvos piliečiai galės patys nuspręsti, kokį asmens dokumentą jiems reikalinga įsigyti.

Tikėtina, kad sudarius galimybę piliečiui gauti tik vieną asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, bus surenkama mažiau lėšų į valstybės biudžetą, nes gali būti, kad dauguma piliečių pasirinks tik vieną asmens dokumento formą ir valstybės rinkliavą mokės tik už vieno dokumento išdavimą.

Per penkis šių metų mėnesius valstybės rinkliava už išduotas asmens tapatybės korteles sudarė apie 10,5 mln. litų (išduota 104,503 asmens tapatybės kortelių), už pasus – 11,4 mln. litų (išduota 94,811 pasų).

Siūlomas šiame projekte esančių įstatymų pataisų įsigaliojimo laikas – 2009 metų rugsėjo 1 d.

Pagal spaudos ir LR generalinio konsulato Čikagoje pranešimus informaciją paruošė Loreta Timukienė.