kriauciunai
Audra ir Vytas Kriaučiūnai. Aido Kriaučiūno nuotr.


Ar įmanoma neiti jau pramintu taku?


ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Prieš daugelį metų Ralph Waldo Emerson jaunimą skatino neiti jau pramintu taku, bet eiti ten, kur tako dar nėra, ir ten palikti savo pėdsakus. Šią mintį savo šūkiu pasirinko Pike gimnazijos abiturientai. Ar toks šūkis įgyvendinamas, kai šiais metais gimnazijos absolventų buvo apie 700? Gali atrodyti, kad milijoninio miesto jaunimui kiekvienas kampelis jau išvaikščiotas, visi takeliai jau išminti…

O vis dėlto įmanoma kažkaip iš tos absolventų minios išsiskirti, savo šviesomis sužibėti. Vienas tokiųbook žiburėlių yra Audra Kriaučiūnas, š. m. sausio mėnesį išleidusi savo pirmąją knygą ,,Crown of Dreams” (www. tatepublising.com), o birželio 2 d. Indiana valstijos mugės ,,Pepsi’’ stadione gavusi gimnazijos baigimo diplomą. Knygą išleido ,,Tate’’ leidykla, o diplomą įteikė Švietimo tarybos atstovai. Tai buvo 119 išleistuvės šios gimnazijos istorijoje. Iškilmės buvo tradicinės. Gal įspūdingiausia buvo tai, kad viskas pasibaigė per lygiai dvi valandas, kurios vainikavo jaunuolių ryžtą siekti mokslo ir nenukrypti į šunkelius.

Baigusiųjų gretose puikuojasi Audra Kriaučiūnas. Kaip gera ir pavyzdinga mokinė, gimnazijoje ji priklausė Krašto ir Pike gimnazijos garbės draugijai. Atliekamu laiku dalyvavo mokyklos chore ir įvairiomis progomis koncertavo. Dainavo ne tik chore, bet ir solo partijas. Kurį laiką lankė lietuvišką mokyklėlę ir savo dainavimu prisidėjo prie lietuvių renginių. Tuo pačiu mokėsi grojimo pianinu, klarnetu ir dainavimo meno. Nesvetimas jai buvo ir sportas. Audra dalyvavo europietiško futbolo komandoje. Pasižymėjo ir mokslo konkursuose. Viename valstijos akademiniame dekatalone ji laimėjo pirmą vietą už rašymą. Iš galimų 1,000 taškų ji gavo 997 – daugiausia valstijos istorijoje. Prieš metus buvo parinkta būti ,,Žmonių žmonėms” programos ambasadore ir su grupe keliavo į Australiją. Metai prieš tai su tėveliais ir broliu Vytu lankėsi Lietuvoje. Po to savo įspūdžius įdomiai aprašė ,,Bridges” žurnalo dviejuose numeriuose.

Keletą kartų yra stovyklavusi ,,Heritage” stovykloje Dainavoje, kuriai jau daugelį metų vadovauja Rima PolikaitytėBirutienė. Kai Audros knyga buvo išspausdinta, pasiuntėme ją Rimai, kad matytų, ką jos buvusi stovyklautoja veikia. Man rašant šį straipsnį, paštu atkeliavo Rimos atsiliepimas. Nors neturiu jos sutikimo laiškučio skelbti, vis tiek noriu pacituoti bent vieną jos laiško dalį. ,,Ėmiau ir perskaičiau Audros knygą! Dabar ją dovanoju savo giminaitėms, draugų mergaitėms ir net savo paauglėms pacientėms! Kaip nuostabu! Rašau dabar ir jai – kviesiu ją savo knygą pristatyti Dainavoje, ‘Heritage’ stovyklos metu.”

Audra jau yra priimta į Indiana University, kur rudenį pradės psichologijos studijas. Pradžiai ji gavo prestižinę universiteto stipendiją, kuri padengs bent dalį būsimų studijų išlaidų.