cleve
Filmų festivalyje apsilankė ir LR gen. garbės konsulė Ingrida Bublienė su vyru Romu Bubliu (d.), kairėje – straipsnio autorius.


Cleveland tarptautiniame filmų festivalyje – 78,000 žiūrovų

DR. VIKTORAS STANKUS

cleveCleveland 35-tasis tarptautinių filmų festivalis, kurio programoje – 280 filmų iš 60 pasaulio valstybių ir kuriame apsilankė 78,000 žiūrovų, vyko kovo 24– balandžio 3 d. pačiame miesto centre, istorinio Tower City – „City Within a City” – 1918–1928 m. statytų pastatų didingame architektūriniame ansamblyje. Jame įsikūrusi traukinių stotis Cleveland Union Terminal (traukiniai iš oro uosto bei miesto ir priemiesčių vežė tiesiai į filmų festivalį), dangoraižis ,,Terminal Tower” (iki 1967 m. už New York ribų antras aukščiausias Amerikoje), o trijose arkadose – šimtai įstaigų, tarp jų – restoranai, maisto užeigos (food court), parduotuvės, viešbutis „Renaissance Hotel Cleveland” ir vėliau prijungtas „Ritz Carlton” ir „Tower City Cinemas” su vienuolika kino teatrų, kuriuose r buvo rodomi festivalio filmai.

Festivalio tikslas belstis į socialinę, demokratinę sąžinę ir paskatinti žiūrovus prisijungti prie procesų. Filmus stebėjo Lietuvos Respublikos gen. garbės konsulė Ingrida Bublienė, Romas Bublys, dr. Viktoras Stankus, festivalyje teko matyti ir kitų lietuvių. Visų matytų filmų neįmanoma viename straipsnyje apibūdinti, tad pasitenkinsiu tik tais filmais, kurie galėtų būti įdomūs lietuviams.

Pristatytas naujas filmo žanras – ,,mockudrama”

Šveicarų režisierius Jean-Stephane Bron filmo „Cleveland Vs. Wall Street” režisierius, kurio premjera įvyko Cannes filmų festivalyje ir kuris žiūrovų buvo priimtas atsistojus, su plojimais, pareiškė Šveicarijos televizijai, kad Cleveland yra centrinis taškas – „Ground Zero” – kovoje prieš Amerikos bankų pradėtą nepagrįstą namų paskolų (subprime morgages) įpiršimą žmonėms, ilgainiui tų namų atėmimą, daugiausia sukeliant Amerikos miestų, jų gyvenamųjų rajonų nualinimą. Tų daugiausia beverčių, nepagrįstų paskolų pardavimas Amerikai ir pasauliui, kaip pagrįsta saugumo investicija, atvedė prie Wall Street investicinių bankų (pradėjusių šią žalingą praktiką) žlugimo ir sukėlė globalinį ekonomikos nuosmūkį.

Režisierius Bron filmuoti pasirinko Cleveland, nes 2008 m. sausio mėnesį Cleveland miestas, atstovaujamas advokato Josh Cohen šešių advokatų komandos, padavė 21 di džiausią investicinį banką, atstovaujamą Wall Street 63 advokatų, į teismą. Mat bankai yra atsakingi už „foreclosures”, miestui ir kituose šalies miestuose padarytą finansinę žalą.

Aukščiausias federalinis teismas pareiškė, kad nėra kaip įrodyti Wall Street kaltę ir užkirto kelią tolimesnei Cleveland bylai. Bron nutarė sukurti naują dokumentinio filmo žanrą – ne „docudrama”, bet „Mockudrama”. Jis sukūrė „Mocktrial” – netikrą teismą, bet su oficialiais teismo rūmais, teisėju, tikrais advokatais, atstovaujančiais Cleveland bei Wall Street, su tikru prisiekusiųjų nuosprendžiu.

Filme teismas nusprendžia, kad Wall Street yra kaltas, atsakingas už miesto žalą. Tikrovėje dėl federalinio teismo sprendimo Cleveland pateikė apeliaciją, o praktiškai per miesto Housing Court, apskrities teismus, apygardos federalinius teismus verčia investuotojus nuo Los Angeles iki New York sumokėti miestui dėl jų veiksmų patirtą žalą. Bron filmą „Cleveland Vs. Wall Street” Europoje jau matė 120,000 žiūrovų.

Filmas apie kovą prieš Cleveland mafiją

Clevelandiečiams buvo itin įdomu žiūrėti dokumentinį filmą „Danny Greene: The Rise and Fall of the Irishman” apie airių kilmės Cleveland legendinį našlaitį, vargšams dosnų gangsterį, FBI informatorių. Danny Greene, būdamas dar vaikas prisiekė, jog užaugęs ir tapęs gangsteriu savarankiškai sunaikins Cleveland italų mafiją. Užsikabinęs auksinį keltų kryžių, semdamasis stiprybės iš airių legendų ir istorijos, jis iškėlė Airijos vėliavą ir pradėjo karą prieš mafiją.

Mafija bandė jį nesėkmingai nušauti, susprogdinti, bet Danny Greene nepasidavė – jis sėkmingai šaudė, sprogdino ją. Išsigandusi Cleveland mafija prašė talkos iš Los Angeles ir New York mafijų. Galų gale ji su Danny Greene susidorojo. Bet jo mirtis pasiekė tikslą, nes Cleveland FBI susekė Cleveland sąmokslininkus, kurių vyriausieji, įbauginti ilgų metų kalėjimo, išdavė mafijos vadus New York, Los Angeles ir kitur, ir taip FBI galutinai parklupdė Amerikos mafiją.

Šį dokumentinį filmą jo prodiuseris ir režisierius Tommy Reid sukūrė pagal policijos vado Rick Porello knygą ,,To Kill the Irishman: The War That Crippled the Mafia”.

Cleveland – pasaulio polkos sostinė

Filme „Polka! The Movie”, sukurtą Slovėnijos televizijos, susipažįstame su Cleveland mieste sukurta autentiška Amerikos meno forma „Cleveland Style Polka”. Šios rūšies polka skiriasi nuo čekų, lenkų polkų, nes apjungia džiazą, ragtime ir country muzikos stilių elementus ir naudoja ne tik garsų slovėnų „Botton Box” akordeoną, bet ir gitarą, kontrabosą, bandžą ir saksofoną.

Ši linksma muzika paplito po visą Ameriką, 40-tame dešimtmetyje nuvargusioje nuo Antrojo pasaulinio karo. Ją toliau išpopuliarino Amerikos „Polka King” Frankie Yankovic (kaip ir Danny Green užaugo tame pačiame Collinwood rajone, greta lietuvių rajono), kuris laimėjo muzikos „Grammie” premiją, o muzikos konkurse prieš džiazo legendą Duke Ellington. Šiandien Cleveland – Style Polka Hall of Fame muziejus puoselėja šio stiliaus polką, kuri veši Amerikoje, Kanadoje, Europoje – Škotijoje, Olandijoje,  Slovėnijoje ir kitur. Amerikoje yra apie 200 slovėnų orkestrų.

Slovėnų jaunimas dabar groja ir „Rock and Roll Rifts”, nes rock & roll irgi gimė Cleveland. Šis miestas tapo ne tik rock & roll, bet ir pasaulio polkos sostine.

Filmai socialinėmis, gamtos apsaugos temomis

Filmas „There Once Was An Island” socialine tema vaizduoja, kaip, kylant vandeniui dėl pasaulinio klimato šilimo, Ramiajame vandenyne skęsta Polinezų sala; filmas „Kinyarwanda” rodo šiurpų Ruandos genocidą ir šios šalies genčių bandymą šiandien tarpusavyje sugyventi.

Filmo herojė priminė lietuvę O. Šimaitę

Režisierės Rose Bosch filme „The Round Up” rodoma, kaip su naciais kolaboravusios valdžios prancūzų policija per vieną dieną 1942 metais suvarė 13,000 Paryžiaus žydų, tarp jų 4,000 vaikų, ir uždarė sausakimšai stadione be atviro dangaus, be maisto, be vandens.

Filmą, paremtą Cleveland Maltz Museum of Jewish Heritage Promoting Tolerance and Diversity bei Milton ir Tamar Maltz šeimos fondų, žiūrovams pristatė muziejaus docentas Nate Arnold. Mane pastebėjęs jis tarė: 
„Dr. Viktorai, koks gražus sutapimas mūsų bendruomenėms, kad tu čia esi. Vis atsimename, kaip sėkmingai kreipeisi į JAV prezidentą Ford, kad jis paprašytų sovietus, jog šie išleistų iš Sovietų Sąjungos, sovietų okupuotos Lietuvos Mila Girsh šeimą.”

Filme „The Roundup” jauna didvyrė prancūzė, protestantų tikėjimo pasišventusi gailestingoji seselė, clevesavanoriškai rizikuodama savo sveikata dieną naktį gelbėjo suvarytas žydų šeimas, vaikus. Ji tą darė tol, kol vaikai ir tėvai atskirais vagonais nebuvo ištremti į mirtį Vokietijoje.

Lietuviams jaunos protestantės istorija primena kitą drąsią jauną moterį lietuvaitę Oną Šimaitę, kuri per nacių okupaciją Vilniuje slėpė žydų vaikus.

Naciai ją kankino penkias dienas, bet ji neišdavė, kur buvo paslėpti žydų vaikai.

O. Šimaitė stebuklingai ištvėrė tardymą, nacių okupaciją ir karą, bet jos sveikata buvo palaužta. Izraelio valstybė paskyrė pensiją ir pagerbė ją kaip pasaualio tautų teisuolę.

Festivalio uždarymo vakare buvo paskelbti laimėjusieji filmai. Geriausiu filmu buvo pripažintas „Dying to Do Letterman” apie vėžiu mirštantį žmogų, kurio noras prieš mirtį buvo patekti į TV laidą „Dave Letterman Show”.

Festivalio bei Cleveland Public Theater steigėjui John Forman įteiktas apdovanojimas „Legacy Award”. Festivalio vadovybei buvo padėkota už sėkmingą darbą.

Dalyvaujant festivalyje iškilo sumanymas, jog ir lietuviai galėtų sukurti dokumentinį filmą. Stengsimės, lauksime įvairių patarimų, kaip įgyvendinti šį projektą.


Tower City pietinės arkados Skylight
Concourse, kurio „Tower City Cinemas”
vienuolikoje kino teatrų vyko 35-tas
Cleveland tarptautinių filmų festivalis.cleve
CIFF vadovybė džiaugėsi tarptautiniu filmų festivaliu (antras iš k.): direktorius Patrick Shepherd, prie mikrofono vykdomoji direktorė Marcie Goodman, dešinėje – meno direktorius Bill Guentzler; nuotraukoje trūksta štabo prezidento Jules Belkin.
V. Stankaus nuotr.