Lietuviškų širdžių ir bendros giesmės suburti


Šie metai ypatingi lietuviams daugeliu prasmingų sukakčių, minėjimų ir švenčių, todėl Lietuvon iš visųstkaz pasaulio kampelių traukia ir senas, ir mažas. Atvyksta ir besilankantys tėviškėje nuolat, ir tie, kurie pamatys ją pirmą kartą, iki tol pažinotą tik iš tėvų ar senelių pasakojimų. Vyksta ne vien pasižiūrėti, bet ir dalyvauti, atrasti savo šaknis, pasijusti bendrystėje su sava tauta.

Gražus renginys Vilniuje yra planuojamas pirmadienį, liepos 6 dieną, kuriame visi keliaujantys Lietuvon yra kviečiami apsilankyti. Tėvai jėzuitai ragina visus jungtis bendrai maldai Šv. Kazimiero bažnyčioje 10:30 val. ryto (Lietuvos laiku). Pamaldų metu giedos jungtinis „Dainavos” (vad. D. Polikaitis) ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos jaunimo (vad. L. Abaris) choras. Po šv. Mišių norintys galės apžiūrėti šalia esančią gimnaziją, kurią atstatyti ir išlaikyti padeda ir išeivijos lietuvių aukos, o pusiaudienį visi bus pakviesti priešpiečių. Pasistiprinę svečiai kaip tik spės į iškilmingą Dainų šventės eiseną, kuri išžygiuos 2 val. popiet iš Arkikatedros aikštės.

Gražūs ryšiai tarp chorų, jų vadovų, gimazijų bei jų rėmėjų yra puoselėjami nebe pirmus metus, jie tik tvirtėja ir plečiasi. „Dainavos” choras jau džiugino savo giedojimu Šv. Kazimiero bažnyčios parapijiečius prieš ketverius metus, o 2006 metais Vilniaus jėzuitų gimnazijos choras buvo pakviestas dalyvauti VIII Dainų šventėje Čikagoje, be to, jie surengė keletą koncertų lietuvių bei amerikiečių klausytojams. Užsienyje gyvenantys geradariai yra visad nuoširdžiai laukiami jėzuitų gimnazijose Vilniuje ir Kaune, kad kartu pasi džiaugti mokinių pasiekimais ir kitais bendromis jėgomis nuveiktais darbais. Atvykstantys Lietuvon kviečiami aplankyti ir dvi jėzuitų bažnyčias – Šv. Pranciškaus Ksavero Kaune ir Šv. Ignaco Šiauliuose. Daugiausia gimnazijose ir kituose jėzuitų centruose svečiuojasi pavieniai asmenys ar šeimos, tačiau prieš keletą metų Čikagos „Lituanikos” krepšinio komanda kartu su gimnazistais smagiai atšventė Jonines mokyklos stovyklavietėje prie Guopsto ežero, o sportuoti galėjo naujai pastatytame ir įrengtame gimnazijos sporto ir menų centre. Šiemet Tėvai jėzuitai laukia svečių net iš tolimos Brazilijos.

Gražių abipusio bendravimo ir bendradarbiavimo su Lietuva pavyzdžių tikrai netrūksta – dauguma išeivijos visuomeninių, religinių ar švietimo organizacijų gali tai patvirtinti. Šie ryšiai kasmet tik tvirtėja ir plečiasi, taip sujungdami abipus Atlanto esančius bendriems užmojams ir gražiems darbams. O asmeninis bendravimas, mielos naujos pažintys sušildo mūsų visų širdis ir leidžia pasijusti didelės šeimos dalimi.

Maloniai kviečiame visus, kas vyksta į Lietuvą, neaplenkti ir šio renginio – esate laukiami!

Baltijos jėzuitų plėtros taryba

dainava

Dainava