dance

„Baltic Rites of Spring” šiais metais sėkmingiausias

MARYTĖ RAČYS

Penktasis ,,Baltic Rites of Spring” penktasis festivalis atėjo ir praūžė su dideliu pasisekimu šių metų kovo 28-tąją. Seattle bibliotekos Microsoft auditorija sutalpino apie 350 įvairiausio amžiaus žiūrovų. Šis puikus, džiugesį nešantis renginys yra organizatorių Marytės Račys bei Leszek Chudzinski darbo vaisius. Neabejotinai, 2009-ųjų „Baltic Rites of Spring” buvo sėkmingiausias metinis Baltijos šalių tautinių šokių kolektyvų pasirodymas.

Kathrine Young vadovaujama latvių šokėjų grupė „Tredjeksnytis” pasirodė pirmoji. Buvo malonu matyti šiuolaikiškų ir tradicinių tautinių šokių pynę. Galinga plojimų banga nuvilnijo pasibaigus nuotaikingam moteriškam raudonųjų skepetų šokiui.

Estų grupė „Thousands Winds”, vadovaujama Caroli Herrick, padovanojo tokią gyvą programą, jog savo entuziazmu netruko įaudrinti galingą žiūrovų minią.

Tretieji scenoje pasirodė Zitos Petkienės vadovaujami „Lietučio” šokėjai. Programa šiemet buvo tikrai ypatinga, nes išvydome sudėtingus, visiškai skirtingo charakterio šokius. Vaida Laucevičiūtė negirdėjusius nustebino, o likusius nudžiugino savo kankliavimu bei dainavimu. Neries Palūnėnies vadovaujama vaikų tautinių šokių grupė „Lankas” savo pasirodymu, be abejonės, užkariavo žiūrovų simpatijas.

Daugelis su ašaromis akyse dėkojo Seattle Lietuvių Bendruomenės pirmininkui Rimui Mikšiui už puikų, dainomis palydėtą, trumpai prie kiekvienos Baltijos šalies prisiliečiantį skaidrių rinkinį. Prisiminimus sužadinę vaizdai dar labiau praturtino šokių grupių pasirodymus. Džiugu, jog festivalio atgarsiai keliauja  už bibliotekos ribų, pasklisdami po visą Seattle.

,,Tulpė Times”,
2009 m. birželis

dance

dance

dance