milling
Justina G. Brazdžionis

,,Just Millin’ Around” vaidino amerikiečiams žiūrovams


KOTRYNA KAJOKAITĖ

Gegužės 7–8 dienomis ,,The Complex” teatre Hollywood lietuvių teatro trupė ,,Just Millin’ Around” pristatė Justinos G. Brazdžionis parašytą pjesę ,,DU-2”. Spektaklis buvo vaidinamas lietuvių kalba su angliškais subtitrais, nes teatro įkūrėjai norėjo su savo gimtąja kalba supažindinti Los Angeles žiūrovus.

Žiūrovai spektaklį priėmė labai šiltai. Džiaugėsi, kad galėjo pjesę išgirsti jiems nežinoma kalba, subtitrai bei gera aktorių vaidyba padėjo jiems suprasti, kas buvo norima pjese pasakyti.

Pjesė ,,DU-2” nukelia žiurovus į Godvilio miestelį, tiksliau – į jo pakalnę, kurioje nuo visų atsiskyrę gyvena Jis ir Ji. Istorija tiria šios poros emocinį ir psichologinį pasaulius, dažnai išryškindama tiek gražias, tiek nemalonias jų puses. Vieniši, atsiskyrę nuo bendruomenės, Jis ir Ji prisimena praeitį, analizuoja tarpusavio santykius ir sprendžia esminius egzistencijos klausimus. Laiko seka jų erdvėje neegzistuoja – viskas vyksta čia ir dabar. Pagrindiniai veikėjai neturi konkretaus amžiaus, galbūt net nėra konkretūs žmonės. Jie įkūnija dichotomiją tarp vyro ir moters arba tarp visuomenės ir jos atstumtųjų.

Abu veikėjai turi negalių: ji prastai girdi, o jis beveik nemato. Tai jų santykiuose sukelia nesusipratimų ir komiškų atvejų. Dažnai veikėjai patys pripažįsta, kad šios negalios jiems naudingos: Ji ne viską išgirsta, o Jis ne viską pamato – taip išsaugomi jų santykiai. Nesusipratimai bei nesutarimai žiūrovams primena atvejus, į kuriuos pakliūname ir mes visi. Tai amžinas pokalbis tarp vyro ir moters.

Teatro trupę ,,Just Millin’ Around’’ Los Angeles įkūrė Justina G. Brazdžionis ir Amandas Ragauskas 2007 metais. Trupė gana dažnai organizuoja renginius, stato spektaklius lietuvių bendruomenei. Su spektakliu ,,DU-2” ,,Just Millin’ Around’’ pasiekė ir platesnį amerikiečių ratą. Ateityje planuoja toliau šią veiklą tęst.