Priešprieša dėl šeimos sąvokos tapo politiniu futbolu

ALEKSAS VITKUS


Nors apie tos pačios lyties asmenų santuoką ,,Drauge” esu rašęs jau kelis kartus, skaitytojas gal atleis, kad ir vėl imuosi plunksnos ta tema. Kodėl? Todėl, kad JAV prezidentas Barack Obama, gegužės 9 d. kalbėdamas per ABC kanalą, pasisakė priėjęs prie išvados, jog gėjai ir panašūs turi į santuoką lygiai tokią pat teisę kaip ir visi kiti amerikiečiai. Tokiam savo sprendimui paremti jis pasitelkė citatą net iš Šv. Rašto: ,,Daryk kitiems tai, ko norėtum, kad jie tau tai darytų.”

Kai kelios dienos prieš tai kalbėti mėgstąs viceprezidentas Joe Biden, nors ir katalikas, jau buvo išsitaręs, jog jis tos pačios lyties asmenų santuokose nemato ,,absoliučiai” jokios problemos, prityrusiam politikui prezidentui Obama nebeliko nieko kito, kaip patvirtinti Biden žodžius arba prarasti gėjų jam rodomą palankumą, finansinę paramą ir galimus balsus ateinančiuose rinkimuose.

Būsimas Respublikonų partijos kandidatas į prezidentus Mitt Romney į prez. Obama pareiškimą atsiliepė taip: ,,Aš nepritariu tos pačios lyties žmonių santuokai; nepritariu nei civilinei partnerystei, jei ją sulyginsime su santuoka.” Dar tą pačią dieną New York vyskupijos kardinolas Timothy Dolan katalikams priminė, jog ,,vykstant tokiems šeimos esmės sampratos pokyčiams tylėti negalima”.

Tas, kas sekė Obama politinę karjerą, dėl tokio jo pasisakymo nenustebo. Kandidatuodamas į Illinois valstijos Senatą 1996 m., Obama pareiškė einąs už tos pačios lyties santuokų legalizavimą. Drąsus tai buvo žingsnis, žinant, kad jis kandidatavo gana konservatyvioje apygardoje. Po dvejų metų vėl kandidatavęs į tą pačią vietą,  Obama, šį kartą, matyt, jau planuodamas vėliau susirungti dėl aukštesnės vietos, nutarė savo draugystę su gėjais kiek pažaboti ir jų klausinėjamas sakė – ,,esu neapsisprendęs”. 2000 metų rinkimus į JAV Kongresą jis pralaimėjo, todėl po ketverių metų vėl kandidatuodamas jis vieniems sakė, jog balsuotojai dar nepasirengę radikaliems gėjų reikalavimams, o kities, kad jis asmeniškai yra įsitikinęs vieno vyro ir moters santuokos šventumu. Taip laviruodamas Obama tapo JAV senatoriumi nuo Illinois valstijos.

Nebaigęs savo senatoriaus kadencijos, Obama 2008 m. sėkmingai kandidatavo į Baltuosius rūmus ir, atsargiai nekeisdamas savo pasisakymų dėl gėjų santuokos, rinkimus laimėjo. Tapęs prezidentu Obama pasijuto laisviau ir gėjų atžvilgiu, nors 2010 m. jis jau perspėjo, kad jo nuomonė šiuo klausimu dar tik formuojasi.

Obama rėmė kariuomenės ,,neklausyk-nesakyk” potvarkio atmetimą, taip oficialiai į kariuomenę įleisdamas gėjus. Jis pasisakė už civilinės partnerystės teises, nedviprasmiškai pasisakė už beveik neribotą aborto teisę. Nepritarė jis nei prez. Bill Clinton išleistam ,,Defense of Marriage” įstatymui, draudžiančiam bet kokiai tokios santuokos nepripažįstančiai valstijai pripažinti tos pačios lyties santuoką, sudarytą valstijoje, kur ji yra leidžiama.

Obama suprato, kad visos apklausos rodė vis didėjantį amerikiečių tolerantiškumą gėjams, bet vis dar bijojo aiškiai pasisakyti už gėjų santuokas, bijodamas prarasti religinių, vyresnių piliečių, lotynų ir Afrikos amerikiečių grupių balsus ir pritarimą. Iki šiol 41 JAV valstija vis dar nepripažįsta tos pačios lyties santuokų legalumo, tokia laikysena yra labai stipri pietinėse valstijose. Dar visai neseniai prie jų prisidėjo ir N. Carolina balsuotojai.

Tokia svyruojanti Obama politika vyko iki šiol, kol pagaliau kalbusis Biden, galima sakyti, neišprovokavo prezidento pritarti gėjų santuokoms, kone priversdamas Obama pakartoti jo teiginį. Prezidento patarėjai tvirtina, kad Obama vis tiek jau prieš kelias savaites buvo nutaręs pakeisti savo nuomonę dar prieš demokratų partijos suvažiavimą šią vasarą. Prezidentu jau kitą dieną pasekė ir Illinois gubernatorius Pat Quinn, dar pernai pasirašęs įstatymą, leidžiantį kurti civilines partnerystes, bet nutylintį apie tos pačios lyties santuokas. Sužinojęs apie Obama sprendimą, Quinn pasisakė eisiąs kartu su prezidentu, žadėdamas paveikti ir Illinois valstijos įstatymdavius.

Obama sako prie tokio savo nutarimo priėjęs po pokalbių su gėjų grupių draugais, patarėjais ir savo dviem mažametėmis dukterimis. Jį palaikė ir jo žmona Michelle, ne kartą rodžiusi palankumą gėjams, kviesdama jų atstovus į Baltuosius rūmus ir visaip rėmusi jų programas. Ne vienas amerikietis tėvas stebėjosi išgirdęs, kad prezidentas, būdamas tėvu, nepaveikė savo dukrų, bet leido joms nepaveikti jo nusistatymą gėjų atžvilgiu.

Dėmesiui pakrypus į Čikagoje vykusį didįjį NATO suvažiavimą, prezidento Obama tradicinei krikščioniškai šeimai gegužės 9 d. suduotas smūgis buvo laikinai lyg ir užmirštas. Pasirodo, kad ne. Vos tik NATO susirinkimas praūžė, sužinojome, jog ginčas tarp vyriausybės ir katalikiškų organizacijų vėl atsinaujino, nors ir šiek tiek kitokioje plotmėje.

Springfield, IL vyskupijos valdytojas Thomas Paprocki, advokatas kartu su daugiau nei 40 katalikų institucijų pateikė ieškinį net trims JAV departamentams ir jų vadovams, kaltindamas juos pažeidus Katalikų Bažnyčios religinę laisvę, mat nuspręsta, kad katalikų mokyklos, ligoninės ir šalpos organizacijos negali būti traktuojamos kaip religinės institucijos ir todėl jas esą galima priversti sutikti su prez. Obama administracijos norma, jog tokios institucijos yra įpareigotos savo darbuotojams apmokėti sveikatos draudimą, kuris dengia sterilizaciją, kontracepciją ir net abortą, nors tai ir prieštarautų darbuotojų religiniams įsitikinimams.