birute

Lietuvių išeivijos studentų stažuotės sumanytoja ir siela a. a. Birutė Bublienė.

Programa, kurios dalyviai yra tikri ambasadoriai

DALIA CIDZIKAITĖ

Vis dažniau išeivijoje gimęs ir augęs lietuviškas jaunimas žvalgosi į Lietuvą, bet ne kaip turistai, o kaip savanoriai, stažuotojai ar studentai. O kad žvalgytuvės vyktų sparčiau ir būtų sėkmingos, nuo 2008 metų jie gali kreiptis į su JAV Lietuvių Bendruomenės užnugariu Amerikoje įsteigtą programą ,,Lietuvių išeivijos studentų stažuotė” (LISS), kurios sumanytoja ir siela iki praėjusių metų buvo a. a. Birutė Bublienė.

Sumanymas ieškoti naujų būdų, kaip išeivijos jaunimas galėtų ne tik pagyventi Lietuvoje, bet tuo pat metu pagilinti savo profesines žinias ir gal net pasitikrinti, ar pasirinkta profesija patinka ir tinka, B. Bublienės galvoje gimė gerokai anksčiau nei 2008 metais. Dažnos Birutės kelionės į Lietuvą, susitikimai su Lietuvos žmonėmis išgrynino jos norą sukurti stažuočių programą Amerikos ir Kanados lietuviškam jaunimui. Taip trys medicinos studentai praleido vieną vasarą Lietuvoje, labdaringai dirbdami ligoninėje ir vaikų namuose. Po to jau nebuvo kur trauktis – daug kas pradėjo prašyti Birutės surasti darbo vietų Lietuvoje vasaros metu.

B. Bublienės įkurta LISS suteikia progą Šiaurės Amerikos lietuvių kilmės studentams stažuotis ar savanoriauti Lietuvoje. Studentai gali pasirinkti iš trijų LISS programų: studentų stažuotės; studentų studijų ir stažuotės (nekalbantiems lietuviškai) ir labdaros. Programa yra puiki galimybė lietuvių kilmės ir nekalbantiems lietuviškai studentams praleisti vasarą Lietuvoje – tobulėti savo pasirinktoje srityje arba dirbti labdaringą darbą, praturtinti savo lietuvių kalbą ir žodyną bei (ne paskutinėje vietoje) gyventi kasdieninį lietuvišką gyvenimą, dalyvauti Lietuvos kultūriniame, visuomeniniame ir politiniame gyvenime, užmegzti naujas draugystes. LISS remia LR Užsienio reikalų ministerija, Lietuvių Fondas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kanados ir JAV Lietuvių Bendruomenės.

LISS jau buvo beįsibėgėjanti, kai 2010 metų rugpjūčio 18 dieną netikėtai mirė Birutė Bublienė, kurią studentai vadino meiliu ,,Mama Bubs” vardu. Taip atsitikus, nedaug kas galėjo pasakyti, kas nutiks su nors ir jauna, bet sėkminga jos sukurta programa. Programa Birutės bendražygių dėka nesustojo pusiaukelėje ir neišnyko – šią vasarą į Lietuvą dirbti, savanoriauti ir studijuoti vėl išvyko gausus studentų būrys – 49 studentai (apie 8 iš Kanados, likusieji – iš įvairių JAV valstijų), iš kurių 40 dalyvaus stažuotės, 9 – labdaros programoje. Šią vasarą LISS truks kiek daugiau nei mėnesį – prasidėjo birželio 17 dieną, baigsis liepos 30 dieną.

Artėjant LISS pradžiai, pakalbinome dabartinę programos vadovę Rasą Ardytę-Juškienę.

– Gerbiama Rasa, ar visų norinčiųjų prašymus šiais metais galėjote patenkinti?

– Taip, mes patenkinome visų prašymus! Reikėjo padirbėti, pakalbėti su žmonėmis, nes kiekvienais metais vis pasitaiko kokia nors ypatinga sritis, kaip, pavyzdžiui, šiais metais inžinerija. Esame dėkingi, kad daug Lietuvos žmonių domisi mūsų programa, mūsų studentais.

– Kokiose srityse stažuosis jaunieji išeivijos lietuviai šią vasarą? Kurios profesijos yra populiarios, kurios – ne?

– Stažuočių programoje dalyvausiantys studentai specializuojasi įvairiose srityse – švietimo, socialinio darbo, medicinos, verslo/ekonomikos, žurnalistikos, tarptautinių mokslų, inžinerijos, rašymo, meno istorijos ir t. t. Pastebėjau, kad į mus nesikreipia kompiuterius ir technologijas studijuojantys studentai – ar tai reiškia, kad yra mažai šiose srityse studijuojančių, o gal jie mano, kad Lietuvoje tokių darbų nėra? Todėl norėčiau paskatinti šiuos studentus rimtai pagalvoti ir užsiregistruoti ateinantiems metams, nes tokių darbų Lietuvoje tikrai yra.

– Kaip sekėsi surasti darbovietes? Ar, Lietuvai vis dar išgyvenant ekonominę krizę, Lietuvos įmonės, bendrovės nesikratė priimti stažuotojus?

– Pirmiausia noriu pastebėti, jog mūsų studentai neperima kito žmogaus darbo, be to, jiems už tą darbą nėra mokama. Jie tuose darbuose ne tik įgyja patirties ir lietuvių kalbos žinių, bet ir yra tam tikri „vaidmens modeliai” (angl. role models). Mano nuomone, mūsų išeivijos studentų išsilavinimas, jų galvosena, darbo etika ir svajonės padeda darbdaviams Lietuvoje suprasti, kaip auklėti savo būsimus darbuotojus, vis glaudžiau įsiterpiant į pasaulinę rinką. Mūsų studentai yra tikri ambasadoriai – jie stengiasi pritapti savo kalba ir elgsena, dalijasi savo idėjomis ir teigiamu nusiteikimu. Man pačiai būtų labai įdomu turėti stažuotoją, kad sužinočiau, kaip kas daroma kitur. Tokia patirtis praplečia akiratį ir supratimą.

– Kur stažuotojai stažuosis, dirbs, savanoriaus šią vasarą?

– Jau ne pirmus metus studentai dirbs ligoninėse, antrus metus – Lietuvos Respublikos Seime. Tiesa, šiais metais daugiau medicinos studentų dirbs Kauno klinikose. Kiti dirbs verslo įmonėse, Lietuvos televizijoje, Kauno Botanikos sode, bankuose, Vytauto Didžiojo universitete, muziejuose tiek Vilniuje, tiek Kaune. Bus įdomu visas darbovietes aplankyti ir susipažinti su studentų darbais!

– LISS gyvuoja ne pirmus metus, ar šiais metais yra kokių naujovių?

– Šiems metams JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas ir aš įsteigėme LISS patariamąją tarybą (angl. advisory board), kurią, be V. Maciūno, sudaro Algimantas Bublys, Jūratė Krokytė-Stirbienė – pirmininkė, atsakinga už švietimo reikalus, Kazys Razgaitis – iždininkas ir dr. Onilė Šeštokienė – medicinos reikalų patarėja.

Surašant visą LISS programą, kad, reikalui esant, ji galėtų būti perduota kitam žmogui, man daug padėjo Virga Mohsini. Šią vasarą man padės penkios vadovės: Giedrė Krulikaitė, Virga Mohsini, Sigita Poskočimaitė, Gaja Stirbytė ir Vida Žiaugraitė.

Ir šią vasarą planuojame išvykas ir susitikimus. Ypač šiais metais į programą noriu įterpti daugiau istorijos ir kultūros, to prašo patys studentai. Mūsų stažuotojai yra pakviesti dalyvauti XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume, kuris vyks Kaune ir Vilniuje liepos 3–5 d. Būtent tokio simpoziumo metu prieš keletą metų a. a. Birutė Bublienė pristatė LISS programą. Šiais metais studentai galės parodyti, jog geras sumanymas gali tapti sėkminga programa!

– Šie metai yra pirmieji, kai LISS neorganizuoja jos įkūrėja B. Bublienė. Jos darbą perėmėte Jūs. Turbūt sekti Birutės pėdomis nėra lengva?

– Kalbėdama apie LISS aš vis tiek vartoju žodį ,,mes” – lyg Birutė būtų šalia. Su Birute buvo lengva dirbti. Mes labai atvirai planavome programą, tarėmės dėl kiekvienos detalės. Todėl turėjau progą suvokti, ką LISS reiškė Birutei ir kaip toliau reikėtų dirbti įgyvendinant LISS misiją. Ar sekti Birutės pėdomis lengva? Buvome tuo pat metu ir panašios, ir nepanašios – dirbome kaip vienas žmogus, išnaudodamos savo stipriausias savybes. To aš labiausiai pasigendu.

– Ar LISS gali pasigirti „sėkmės istorijomis”, gal kas nors iš buvusių stažuotojų nusprendė savo gyvenimą susieti su Lietuva?

– Keli studentai man pranešė, jog planuoja tęsti savo mokslus Lietuvoje. Nežinau detalių, todėl negaliu įvardyti tų studentų. Yra mintis prie internetinės LISS svetainės (www. stazuote.com) pridėti puslapį, kuriame studentai galėtų parašyti, ką jie veikia, papasakoti apie savo ateities planus.

– Ko tikitės iš šių metų LISS?

– Sunkus klausimas, nes šie bus mano pirmi metai be Birutės, yra programos pakeitimų. Todėl daugiau tikiuosi iš studentų negu iš pačios programos. Tikiuosi, kad LISS dalyvaujantys studentai pasinaudos suteikta jiems proga pažinti savo stiprybes ir talentus lietuviškoje aplinkoje, t. y. pagalvos, kaip jie save galėtų įsivaizduoti ateityje lietuviškoje bendruomenėje Lietuvoje ar Amerikoje. Norėčiau, kad jie apie tai pradėtų galvoti nuo pat programos pradžios.

– Ko trūksta, kad LISS ateityje būtų dar sėkmingesnė?

– Lietuviai turi tokią ypatybę – kritikuoti, ką kiti daro, ypač tą veiklą, kurioje dalyvauja jaunimas. Norėčiau paskatinti visus skaitytojus pagalvoti, ar, būdami tokio studentiško amžiaus ir turėdami galimybę gyventi bei dirbti Lietuvoje, jis nesidžiaugtų tokia puikia proga? Aš pirmoji užsiregistruočiau!

Aš labai didžiuojuosi mūsų jaunimu – jie tikrai atstovauja Amerikai ir Kanadai savo gabumais, intelektu, darbštumu ir teigiama energija. Jie yra besimokantys žmonės, todėl klaidų padarys, kaip ir mes visi. Tad prašau skaitytojų remti LISS – jei ne pinigais, tai entuziazmu ir gražiais palaikančiais žodžiais. Manau, jog ir jūsų apylinkės jaunimas dalyvaus LISS šią vasarą. Palinkėkite jiems viso ko geriausio, o sugrįžusių paprašykite papasakoti, kaip ši patirtis padėjo jiems praturtinti savo gyvenimą.

liss

liss