d
Dainaviečiai pasirengę Cleveland koncertui
Dianos Šimaitis nuotr.

LMA „Dainava” ruošiasi trečiam koncertui Čikagoje

JOLANTA URBIETIENĖ

Jei prie Cleveland Lietuvių namų tą šiltą sekmadienio, birželio 10osios, pavakarę kas girdėjo trankią dainą, iš širdies skanduojamą „Ačiū” ir triukšmingus plojimus, sklindančius iš dviejų didžiulių autobusų, turbūt nesuprato, kas vyksta. Tiksliau – nesuprato tik atsitiktinai ten tuo metu atsidūrusieji. Šalikelėje besibūriavę lietuviai žinojo, kad taip Cleveland „Exultate” choro nariai bei jų svečiai namo išlydi Toronto „Volungę” ir Čikagos „Dainavą”. Tądien nuskambėjo antrasis iš trijų koncertų, kurių pirmąjį pastarieji trys Šiaurės Amerikos lietuvių chorai atliko gegužės 6 d. Toronto mieste.

„Exultate”, „Volungei” ir „Dainavai” 2012ieji – ypatingi. Po 12 metų pertraukos jie klausytojus vėl kviečia pasidžiaugti puikia muzika, atliekama beveik pusantro šimto narių vienijančio jungtinio choro, solistų bei orkestro. Šis unikalus projektas, tampantis gražia tradicija, – įtempto darbo rezultatas, kurį įvertinti jau galėjo Toronto bei Cleveland gyvenantys ir lietuviai, ir amerikiečiai.

Na, o trečiasis, paskutinis ciklo koncertas įvyks „Dainavos” „pastogėje”. Čikagiškiai turės išskirtinę galimybę šių chorų bei jų vadovų – Ritos Kliorienės, Dalios Viskontienės ir Dariaus Polikaičio – parengtos programos pasiklausyti jau šį rudenį, spalio 14 d., nuostabioje Trinity Christian College Ozinga Chapel auditorijoje, Palos Heights.

Tad „Exultate” ir „Volungės” dar laukia kelionė į Čikagą, o „Dainava”, jos valdyba su nepailstančiu ilgamečiu šio ansamblio vadovu Dariumi Polikaičiu priešakyje jau dabar suka galvas, kaip tą spalio savaitgalį paversti švente, kuri ilgam išliktų kiekvieno koncerte dalyvavusiojo atmintyje. Švente, kuri mums, čikagiškiams, buvo surengta Toronto ir Cleveland, kuri sužavėjo mums parodytu dėmesiu. Darkart – nuoširdus dainavietiškas ačiū!


d
Jungtinis choras su vadovais (iš k.): Dalia Viskontiene (Toronto „Volungė”), Dariumi Polikaičiu (Čikagos „Dainava”) ir Rita Klioriene (Cleveland „Exultate”).
Dainos Puterienės nuotr.