JAV LB LISS žinios: Lietuvos darbovietės studento stažuotojo akimis

,,Nuoširdžiausi linkėjimai iš Vilniaus ir Kauno! Jau pradėjome savo stažuotės programą, ir viskas vyksta fantastiškai!” – tokiais žodžiais savo laišką pradeda JAV LB Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) programos direktorė Birutė Bublienė. Programa, atsiradusi 2005 metais, išaugo – nuo 6 stažuotojų pirmaisiais metais iki 55 šiais metais. Šią vasarą, kaip ir praėjusią, LISS programai ,,Drauge” skirsime ne tik daug dėmesio, bet ir atskirą skiltį, pavadintą ,,JAV LB LISS žinios: Lietuvos darbovietės studento stažuotojo akimis”.

Nuo šiandien iki pat rugpjūčio mėnesio pabaigos LISS programos dalyviai dalinsis su jumis žiniomis (informacija, nuotraukomis, komentarais ir kt.) iš Seimo ir Užsienio reikalų ministerijos, kurias parūpins programos dalyvės Aldona Gintautaitė ir Eglė Gintautaitė, o Laura Stankevičiūtė papasakos apie studentų stažuotojų patirtį ir įspūdžius įvairiose Lietuvos darbovietėse.

 liss
Seimo pirmininkės kabinete, kur pavaišino mus skania arbata ir saldainiais (iš k. į d.): Gintas Bradūnas, Eglė Gintautaitė, Aldona Gintautaitė, Seimo pirmininkė I. Degutienė, Ieva Smidt, Birutė Bublienė, Darius Kuras ir Paulius Saudargas.

Jau esame Lietuvoje!


LAURA STANKEVIČiŪTĖ

Š. m. birželio 16 dieną 35 studentai atvyko iš JAV ir Kanados į Lietuvą pradėti dviejų mėnesių praktiką pagal savo specialybes. Per ateinančias porą savaičių atvyks dar 20 jaunuolių, kurie stažuosis Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) lietuvių kilmės ir LISS labdaros programose. Studentai stažuosis Vilniuje ir Kaune, taip pat turės progą susipažinti su kitais Lietuvos miestais. Visi studentai yra kupini vilčių kažką išmokti, pasisemti naujų minčių, atgaivinti ir patobulinti savo lietuvių kalbos žinias, susipažinti su tėvų gimtine ir vietine kultūra, užmegzti naujus ryšius tiek darbuose, tiek bendraamžių gretose.

Šiemet LISS susijungus su VDU ,,Pasaulio lietuvių akademijos” programa atsirado proga stažuotojams gauti akademinius kreditus. Jau kitą dieną po atvykimo į gyvenamąsias vietas visi studentai susipažino su VDU vadovais, taisyklėmis, universitetu ir gavo daug naudingų patarimų dėl gyvenimo Lietuvoje. Susitikimas prasidėjo VDU rektoriaus Zigmo Lydekos sveikinimu ir universiteto pristatymu. Rektorius pabrėžė, kad šios akademijos tikslas yra burti lietuvių diasporą ir skatinti bendradarbiavimą. Jo nuomone, tokio pobūdžio programos yra puiki patirtis tiek išeivijos, tiek Lietuvos studentams bei profesionalams.

Po VDU pristatymo LISS programos organizatorės padėkojo už  šiltą sutikimą, o LISS direktorė Birutė Bublienė dar kartą priminė  LISS svarbą lietuviams. Lietuviškos tradicijos, kalba bei veikla užsienyje blėsta, nes jaunimas stengdamasis įsilieti į gyvenamojo krašto kultūrą nutolsta nuo Lietuvos. Noromis ar nenoromis daugelis mūsų nutautėja. LISS buvo įsteigta siekiant sugrąžinti išeivijos jaunimą į lietuvišką visuomenę trumpesniam ar ilgesniam laikui, suteikti galimybę užmegzti ilgalaikius profesinius ryšius, išmokti lietuvių kalbą ar praplėsti savo žinias. Tai taip pat puiki proga tapti savarankiškesniais, pajusti, koks gyvenimas ir kokia buitis yra Lietuvoje. Programa, atsiradusi 2005 metais, išaugo – nuo 6 stažuotojų pirmaisiais metais iki 55 šiais metais. Šie skaičiai rodo, jog tiek išeivijos lietuviams, tiek Lietuvos lietuviams yra svarbu išlaikyti ryšį ir sudaryti sąlygas bendradarbiauti tarpusavyje. Tikimasi, kad su kiekvienais metais ši programa augs ir susilauks dar didesnio dėmesio.

„Mes esame didelė šeima, ir jūs turite tris mamas,” – taip padrąsino studentus B. Bublienė, kalbėdama stažuotojų ir vadovų bendradarbiavimą. Vilniaus grupei vadovauja LISS direktorė B. Bublienė ir koordinatorė Vida Bagdonavičienė, Kauno – LISS administratorė Rasa ArdytėJuškienė. Vadovės skatino studentus kreiptis bet kokiais klausimais, kad ši stažuotė suteiktų kiekvienam tai, ko jis/ ji siekia gauti iš jos. Jau pirmomis dienomis studentai labai susibendravo tiek vienas su kitu, tiek su visada padedančiais ir išklausančiais vadovais.

Po pokalbių su VDU rektoriumi, studentų organizacijų atstovais, LISS organizatorėmis ir skaniai papietavus stažuotojai buvo pakviesti dalyvauti komandos sudarymo žaidimuose. Linksmai pasišokę ir pabendravę kauniečiai atsisveikino su vilniečiais ir visi sugrįžo į savo laikinus namus. Nuo penktadienio stažuotojai pradeda praktiką Seime, ligoninėse, bankuose, viešbučiuose ir kitose įmonėse. O savaitgaliais turės galimybę pakeliauti po Lietuvą ir susipažinti su vietinėmis tradicijomis bei kultūra.

VDU televizijos video reportažą apie LISS pradžią galima pamatyti internete adresu: http://vimeo.com/ 12646512

liss
Aldona Gintautaitė, Laura Stankevičiūtė, Eglė Gintautaitė

Gal mes sapnuojame?

ALDONA GINTAUTAITĖ
EGLĖ GINTAUTAITĖ

Nedrąsiai, lydimi Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) programos direktorės Birutės Bublienės mes žengėme pirmus žingsnius į Lietuvos Respublikos Seimą. Stažuotėms Seime buvo išrinkti penki politikos mokslo lietuviai studentai iš įvairių JAV universitetų: Aldona Gintautaitė, Eglė Gintautaitė, Ieva Smidt, Darius Kuras ir Gintas Bradūnas. Tą rytą net nenutuokėme, kokie nuostabūs įspūdžiai ir pažintys mūsų penkių laukia už apsaugos kontrolės. Mus pasitiko Krikščionių demokratų partijos (KD) narys ir mūsų globėjas dr. Paulius Saudargas, pradėjome pažintį su Lietuvos Seimu. Vaikščiojome po senąją ir naująją Seimo posėdžių sales ir būsimus mūsų praktikos skyrius. Susipažinę su Tarptautinių ryšių departamentu, Europos informacijos biuru ir Tėvynės sąjungosLietuvos krikščionių demokratų (TSLKD) frakcijos Viešųjų ryšių skyriumi, patys turėjome progą pasirinkti, kuriame skyriuje norėtumėme stažuotis.

Mūsų nuostabai, dr. Saudargas mums parengė netikėtą susitikimą su LR Seimo pirmininke Irena Degutiene. Turėjome progą ne tik su I. Degutiene nusifotografuoti, bet ir kartu išgerti arbatos jos kabinete ir padiskutuoti įvairiais politiniais klausimais. Dienos netikėtumai tuo nesibaigė – buvome palydėti į konferencijų salę, kur mūsų laukė Lietuvos Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė. Ji pasidalijo savos mintimis apie Lietuvos vaidmenį NATO ir Europos Sąjungoje ir netgi atsakė į keletą mūsų klausimų.

Vėliau buvome palydėti į neeilinę plenarinę Seimo sesiją, kur buvo svarstomi švietimo įstatymo pakeitimai. Posėdyje stebėjome, kaip dirbo pats dr. Saudargas, Ministras pirmininkas Andrius Kubilius, Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis ir kiti Seimo nariai. Trumpam palikę Seimo posėdžių salę pietavome Seimo kavinėje su mūsų globėju ir europarlamentaru bei pirmuoju Užsienio reikalų ministru Algirdu  Saudargu. Tai buvo išties didelė garbė.

Dienos pabaigoje susitikome dr. P. Saudargo kabinete ir aptarėme dienos įspūdžius bei išsirinkome tikslias stažuotės vietas. A. Gintautaitė pasirinko stažuotis TSLKD frakcijoje, kur ji padės skleisti informaciją žiniasklaidai apie frakcijos veiklą. I. Smidt ir G. Bradūnas pasirinko darbą Europos informacijos biure, kur jie teiks išsamią ir objektyvią informaciją gyventojams, Seimo nariams, Seimo kanceliarijos tarnautuojams, žiniasklaidos atstovams ir visiems, besidomintiems Europos Sąjungos institucijų veikla, aktualijomis, Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų darbu. D. Kuras pasirinko Tarptautinių ryšių departamentą, kur bendradarbiaus su Parlamentinių ryšių skyriumi, Protokolo skyriumi, Tarptautinių organizacijų skyriumi bei Vertimų skyriumi. E. Gintautaitė, prieš pereidama į stažuotę Užsienio reikalų ministerijoje, dirbs tiesiogiai su parlamentaru dr. P. Saudargu, atliks įvairias užduotis, susijusias su TSLKD partija.

Sprendžiant iš pirmos dienos įspūdžių, LISS stažuotojų laukia itin įtempti keletas mėnesių. Labai laukiame įsitraukti į Seimo darbą ir paragauti lietuviško darbo.