Amerikos provincijos Marijonai išrinko naują vadovybę

marijonas

Š. m. birželio 14 d. Amerikos provincijos Marijonai išrinko naują vadovybę. Suvažiavimo kapitulos Stockbridge, MA metu nauju Tėvų marijonų provincijolu išrinktas t. Kazimierz Chwalek, MIC, anksčiau ėjęs viceprovincijolo ir Evangelizacijos skyriaus direktoriaus pareigas. Sveikiname naują provincijolą.  Felix Carroll nuotr.