,,Tegul meilė Lietuvos...” nuskamba aplink pasaulį!

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Tokiam nuskambėjimui proga yra jau čia pat – liepos 5 d., sekmadienis, 9 val. vakaro Lietuvos laiku. Amerikoje tai būtų 2 val. po pietų JAV rytinėje laiko zonoje, 1 val. po pietų Čikagoje bei centrinėje laiko zonoje ir 11 val. ryto Kalifornijoje. Kvietimą visiems kartu atšvęsti Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metį paskelbė Raimundas Daubaras, ,,Tūkstantmečio odisėjos” vadovas, jachtos ,,Ambersail” LTU 1000 kapitonai ir įgulų nariai. Savo atsišaukime jie džiaugiasi ir didžiuojasi, kad prieš maždaug aštuonis mėnesius iš Klaipėdos į žygį aplink pasaulį išplaukusi ,,Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas – Lietuva” artėja prie savo tikslo. Atlikusi savo misiją ir aplankiusi 26 lietuvių bendruomenes 20-yje šalių, 5 žemynuose ir pakvietusi juos vieningai švęsti Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, liepos 5-ąją, Karaliaus Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos – išvakarėse ,,Odisėjos” jachta ,,Ambersail” LTU 1000 sugrįš į gimtąjį krantą.

,,Odisėjos buriuotojų sugrįžimą į tėvynę ir Tūkstantmečio šventę įprasminsime ypatingai. Liepos 5 dieną, 9 val. v. Lietuvos laiku visame pasaulyje, visur, kur tik yra lietuvių, visi vienu metu giedosime Lietuvos himną. Būsime tauta, kuri pirmą kartą istorijoje tokiu būdu garsiai ir išdidžiai visam pasauliui praneš, kad Lietuvos vardui – tūkstantis metų! Iškilmingą istorinį įvykį tiesiogiai transliuos TV3 televizija.” Atsišaukime bendruomenė kviečiama aktyviai įsijungti į šį istorinį, patriotinį renginį. Teigiama, kad Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejaus proga ypač svarbu būti kartu visiems – lietuviams ir jų palikuonims, kurie jaučiasi esą lietuviais. ,,Tikime, kad Lietuvos tūkstantmečiui pagarbą turi atiduoti visi – kuriantys savo gyvenimą Lietuvoje ir tie, kurie išvyko į kitus žemynus, tačiau išlaikė lietuvišką kultūrą.” Pristatomąjį filmuką galima pasižiūrėti interneto svetainėje adresu: http://1000odiseja.lt/index.php/ pageid/546 .

Pusvalandį prieš himno giedojimą Vinco Kudirkos aikštėje, Vilniuje, priešais stilizuotą varpinę, bus atidengta beveik keturių metrų aukščio bronzinė Lietuvos himno autoriaus skulptūra. Skulptoriaus Arūno Sakalausko sukurtas paminklas turėjo būti atidengtas pernai, minint V. Kudirkos 150 metų jubiliejų, tačiau atidengimo iškilmės buvo atidėtos dėl užtrukusio skulptūros gaminimo proceso. Jau nuo pernai metų aikštėje stovi 12.5 m. aukščio žaliojo granito obeliskas, primenantis stilizuotą varpinę su stikle įrašytais Lietuvos himno žodžiais. Pagal projekto autorių sumanymą, stilizuotoje varpinėje įmontuotas lazeris apšvies Lietuvos himno žodžius, žemyn leisis vandens kaskada, o paminklo priekyje stovės V. Kudirkos skulptūra.

Tai tik pora iškilių akimirkų. Nuo birželio 23 d. Lietuvoje prasidėjo gausybė renginių, sutrauksiančių visą būrį užsienio lietuvių. Birželio 27 d. prasidėjo VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriose tarp 2,000 sportininkų apie 800 atvyko iš 19 valstybių. Birželio 27 d. Karo muziejaus sodelyje, Kaune, iš Amžinosios ugnies aukuro buvo uždegtas fakelas ir perduotas Lietuvos bėgimo draugijos nariams. Šie sportininkai, pasikeisdami per dieną, turėjo įveikti apie 100 mylių kelią. Pakeliui jie aplankė dvi buvusias Lietuvos sostines – Trakus ir Kernavę, o vakare pasiekė Lietuvos sostinę Vilnių. Šeštadienio vakarą sostinės Kalnų parke įvyko VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynių atidarymo šventė, kurioje pasirodė bėgikas su liepsnojančiu fakelu, keturias Lietuvos sostines simboliškai suvienijusia ugnimi. Kaunas žaidynių fakelo ugnies pasirinktas neatsitiktinai. Šiame mieste 1938 metais įvyko Pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada. Tuomet šios sporto šventės ugnis taip pat buvo uždegta iš Karo muziejaus sodelio aukuro.

Liepos 2 d. prasideda Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas. Didžioji dalis dalyvių – lietuviai verslininkai, įsitvirtinę svečiose šalyse. O nuo liepos 1 d. Vilnių užvaldys didžiausias Tūkstantmečio renginys – Dainų šventė. Į ją atvyksta apie 1,000 užsienio choristų ir gal dvigubai daugiau žiūrovų iš išeivijos. Liepos 5 d. prasideda kas ketverius metus vykstantis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas.

Čia taip pat reikia paminėti ,,Draugo” jubiliejinės knygos ,,Draugui – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę” pristatymą, kuris įvyks Vilniuje PLB seimo metu, liepos 9 d. 6 val. vakaro Nacionalinėje galerijoje. Tai 524 puslapių knyga, skirta ,,Draugo” dienraščio jubiliejui, ką tik išleista Vilniuje. Knygos pristatymas JAV įvyks rugsėjo 20 d. 12:30 val. po pietų, Pasaulio lietuvių centre esančiame Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, Illinois.

Į Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimą atvyksta ne vienas karalius bei prezidentas. Pagaliau, liepos 26 d., Vilniaus Rotušės aikštėje numatytas didžiulis Gedimino Zujaus projektas – roko opera ,,Eglė – Žalčių karalienė”, kurią atliks ir išeiviai. Opera televizijos tiltais sujungs tautiečius, gyvenančius skirtinguose žemės kampeliuose.

Šių įvykių fone tegul meilė Lietuvai nuskamba aplink pasaulį ir dar giliau įsišaknyja mūsų širdyse!