sport
Laurynas Misevičius pasidžiaugė dar viena 61-ųjų ŠALFASS žaidynių staigmena – LR ambasadoriaus JAV Žygimanto Pavilionio (viduryje) apsilankymu žaidynėse. Eugenijos Misevičienės nuotr.

61-osios žaidynės parodė, jog ŠALFASS reikia keistis
Pokalbis su ŠALFASS Centro valdybos pirmininku Laurynu R. Misevičiumi

DALIA CIDZIKAITĖ

Šių metų birželio 3–5 dienomis Worcester-Shrewsbury, MA įvykusios Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) 61-osios žaidynės į istoriją įeis kaip daugiausia iššūkių varžybų organizatoriams pateikusios varžybos, teigia ŠALFASS Centro valdybos pirmininkas Laurynas R. Misevičius. Jo nuomone, būtent šios varžybos, pirmą kartą rengtos telkinyje, kuriame nėra oficialiai įregistruoto ir ilgametėmis tradicijomis galinčio pasigirti lietuvių sporto klubo, tapo lakmuso popierėliu, parodžiusiu, jog organizacijai laikas keistis.

Praėjus savaitei po ŠALFASS žaidynių kalbinamas pirmininkas neslėpė, jog problemos neiškyla per vieną dieną, savaitę ar net per vieną mėnesį, ir ŠALFASS problemos kaupėsi jau kuris laikas. ,,Kiekvieną darbą lydi ir sėkmė, ir nesėkmė, – sako jis. – Niekad nebus visavertės sėkmės, jei prieš tai nebūsi susidūręs su problemomis.” Tai, su kuo ŠALFASS susidūrė šių metų pirmą birželio mėnesio savaitgalį Massachusetts valstijoje, jis vertina labiau kaip iššūkį – jo nuomone, ŠALFASS, kaip ir daugeliui lietuviškų organizacijų Šiaurės Amerikoje, reikia keistis. ,,Jeigu norime išlikti, privalome veikti ir mąstyti šiek tiek kitaip”, – įsitikinęs Centro valdybos pirmininkas.

Viena iš šiuo metu aktualiausių problemų, pasak L. Misevičiaus, yra rengėjų suradimas. Dažną baugina faktas, kad į ŠALFASS žaidynes suvažiuoja nariai iš maždaug 50 lietuviškų sporto klubų, būtent tiek klubų ši organizacija apjungia dabartiniu metu.

,,Mūsų organizacijos tikslas yra suburti lietuvius sportinei veiklai ne tik iš lietuviais gausesnių didmiesčių, bet ir mažesnių lietuviškų telkinių, – sako Centro valdybos pirmininkas. – Ten suruošti tokį didžiulį renginį yra sudėtingiau.” Tačiau per paskutinius keletą metų organizacijos vadovai ryžosi rengti ŠALFASS žaidynes mažiau žinomuose telkiniuose. Vienu tokių telkinių ir tapo šių metų ŠALFASS žaidynių vieta – Boston priemiestis Worcester-Shrewsbury. Čia lietuviai turi labai gražų Maironio parką, ten vykdavo skautų festivaliai, vyksta koncertai, kiti renginiai, bet iki šiol niekad nebuvo rengtos tokios kaip ŠALFASS žaidynės. Deja, pasak L. Misevičiaus, viskas susiklostė kiek kitaip, nei rengėjai planavo.

Koją, rodos, pakišo silpnokas organizacinio komiteto pajėgumas. ,,Klaidų, – sako L. Misevičius, – pirmiausia padarėme dėl to, kad ten [Worcester-Shrewsbury – D.C.] nėra oficialaus sporto klubo, kuris turėtų ilgametes tradicijas. Vietos lietuviai neturėjo tokių renginių rengimo patirties.”

Nors Centro valdybos pirmininkas pripažįsta, jog, žiūrint iš organizacinės pusės, būtų nesudėtinga ir apsimokėtų ŠALFASS varžybas rengti tokiuose miestuose kaip Čikaga, Toronto, Cleveland ar Detroit, kurie turi ilgametes tokių renginių ruošimo tradicijas. Tačiau jis abejoja, ar mes to norime, ar tai yra geriausias kelias, jei jo vadovaujama organizacija bando aprėpti visą Šiaurės Ameriką. L. Misevičiaus įsitikinimu, prisirišimas prie vieno ar poros miestų yra lengviausias kelias – taip elgdamasi ŠALFASS vadovybė paliktų nuošalyje visą likusią JAV ir Kanados lietuvių sporto visuomenę.

Todėl Centro valdybos pirmininkas nėra linkęs eiti lengviausiu keliu. Jis mano, jog ŠALFASS žaidynes Čikagoje ar kitame didesniame mieste galima būtų rengti kas 5 metus, bet vien tik apsiriboti Čikaga būtų ne pats tinkamiausias strateginis sprendimas. ,,Jei jau mus išrinko vadovauti šiai organizacijai ir mes norime kuo geriau atlikti savo pareigas, – sako L. Misevičius, – reikės įdėti daugiau pastangų, pvz., surasti finansavimą, kad varžybos apimtų kuo platesnę geografiją.”

Kad tokia L. Misevičiaus ir jo valdybos pasirinkta strategija kuo labiau praplėsti varžybų dalyvių geografiją pasiteisina, parodė ir šių metų ŠALFASS žaidynės Worcester-Shrewsbury. Jau treti metai iš eilės vyrų ,,A” krepšinio varžybose dalyvauja Texas lietuvių komanda. Šiemet pirmą kartą po ilgos pertraukos sulaukta komandos iš saulėtosios Florida valstijos. Ten, pastebi Centro valdybos pirmininkas, neseniai įsikūrė lietuvių krepšinio lyga. L. Misevičius dėkoja Arvydui Bubuliui, kuris subūrė vyrų komandą ir į žaidynes atvyko iš Palm Beach, FL. Bet bene maloniausia staigmena buvo nauja jaunimo krepšinio komanda iš Ottawa miesto. L. Misevičius yra tikras, jog jaunai komandai patiko ŠALFASS žaidynės ir nuo šiol ji kasmet dalyvaus jose.

Kaip vieną iš galimų šios problemos sprendimų L. Misevičius nurodė pasiūlymą pereiti prie kitokio, labiau amerikietiško, komercinio varžybų organizavimo – už žaidynių rengimą organizacijai ar pavieniams asmenims sumokant. Pasak Centro valdybos pirmininko, tokiu atveju varžybos būtų organizuojamos rimčiau, atsakingiau, o tie, kurie jas rengtų, prisiimtų daugiau atsakomybės. ,,Juk gerai žinome, – pastebėjo jis, – jog lietuviška veikla yra grįsta vien tik savanoriškumo principu, ir daugelis dar turime primokėti iš savo kišenės.”

Kitas kelias būtų ŠALFASS renginiams samdyti profesionalius varžybų rengėjus, tam reikalui renkant lėšas kitų lietuviškų renginių metu, galbūt prašant pagalbos iš Lietuvių Fondo ar panašių paramos organizacijų.

Tiesą sakant, galimybė ŠALFASS pačiam rinkti lėšas būsimiems savo renginiams jau egzistuoja. L. Misevičiaus vadovavimo ŠALFASS valdybai metu Amerikoje buvo įsteigtas ŠALFASS padalinys Čikagoje.

Ne taip seniai, Rimanto Dirvonio rūpesčiu, advokatui Rimui Domanskiui padedant, ŠALFASS gavo pelno nesiekiančios organizacijos statusą. Oficialus organizacijos pavadinimas angliškai yra LAUNA Foundation, lietuviškai – ŠALFASS fondas.

Beje, Kanada tai padarė daug anksčiau – Kanados lietuviai jau daugiau nei 30 metų turi savo sporto reikalams įkurtą fondą. Kasmet sportinei veiklai ŠALFASS iš šio fondo gauna apie 2,000 dol. palūkanų.

L. Misevičius pripažįsta, jog ŠALFASS fondo pirmosios pastangos surinkti lėšas nebus lengvas žingsnis – žmones bus sunku įkalbėti aukoti, nes dar ne visi apie tokią veiklą žino. ,,Iki šiol, – sako Centro valdybos pirmininkas, – sportas buvo lietuviškos visuomeninės veiklos užribyje, ir nebuvo galima įrodyti, kad jis yra svarbus puoselėjant lietuvybę, reikšmingas bendruomenės ateičiai. Juk tiek čia, Amerikoje, gimęs jaunimas, tiek iš Lietuvos atvykęs turbūt labiausiai į bendruomenę įsijungia per sportą.”
Nors fondas jau įkurtas, L. Misevičiaus nuomone, apie jį dar per mažai žino lietuvių visuomenė. Todėl ŠALFASS vadovybės laukia daug darbų. ,,Pirmi žingsniai, – pastebėjo jis, – jau žengti, dabar reikia labiau šį fondą išreklamuoti ir pasirūpinti stambesniais aukotojais.”

Šie ir kiti klausimai bus svarstomi šių metų lapkričio 19 dieną Cleveland mieste, Lietuvių namuose, įvyksiančiame ŠALFASS visuotiniame suvažiavime. Ten bus nuspręsta, kur vyks 2012 metų ŠALFASS žaidynės. Visus pasiūlymus, susijusius su ŠALFASS pakeitimais, žaidynių rengimu ir įvairių sporto šakų plėtra jau dabar galima siųsti el. paštu: Rytupakrante@yahoo.com.

sport
Maironio parko komanda priėmusi SALFASS sportininkus turnyro savaitaglio metu.

Žaidynės pateikė ir staigmenų

Nepaisant kai kurių organizacinių nesklandumų, 61osios ŠALFASS žaidynės vyko draugiškai ir dalykiškai. Sporto žaidynėse iš viso dalyvavo 26 krepšinio ir 6 tinklinio komandos. Vyrų ,,A” (pusiau profesionalių krepšininkų) varžybas vėl po metų pertraukos laimėjo Čikagos ,,Lituanica” vyrai, baigiamosiose rungtynėse po permainingos kovos nugalėję Toronto ,,Aušrą” (84:81). Treti šiemet liko pereitų jubiliejinių ŠALFASS žaidynių nugalėtojai – Toronto ,,Vyties” atstovai, rezultatu 67:47 įveikę Texas ,,Senus krienus”. Naudingiausio žaidėjo apdovanojimas, kaip ir ankstesnėse ŠALFASS varžybose, atiteko čikagiečių penketuko krepšininkui Derekui Moliui.

Moterų pirmenybėse niekas neprilygo Toronto ,,Vyties” krepšininkėms, antros šiais metais liko Connecticut ,,Audros” atstovės, trečioji vieta atiteko kitai Toronto komandai ,,Aušra”. Geriausia krepšininke išrinkta Toronto ,,Vyties” atstovė Janina Duliūnas.

Vyrų ,,B” krepšinio turnyre pajėgiausiais antrus metus paeiliui tapo Toronto ,,Vyties” atstovai, antrą vietą užėmė Čikagos ,,Lituanica-II”, treti liko Connecticut ,,Ąžuolai”. Geriausiu šių varžybų krepšininku išrinktas Mark Akelaitis.

Varžybose, kuriose žaidė iki 18 metų amžiaus jauniai, sėkmė lydėjo Čikagos ,,Lituanicą”, kuri nugalėjo antroje vietoje likusius New York Lietuvių atletų klubo atstovus; trečią vietą užėmė Toronto ,,Aušra”. Tarp jaunių naudingiausio žaidėjo apdovanojimas atiteko Antanui Rauchui iš ,,Lituanicos” komandos.

Tinklinio varžybose stipriausi buvo Boston ,,Grandies” vyrai, baigiamosiose varžybose rezultatu 3:1 įveikę NALVC klubą. Trečią vietą užėmė Worcester MA ,,Dolija”.

Pirmą sykį surengtose paplūdimio tinklinio varžybose NALVC vyrai atsilygino savo varžovams iš Boston ,,Grandies” ir laimėjo 2:0, o šeimininkų dvejetukas tenkinosi trečia vieta. Naudingiausio žaidėjo apdovanojimas abiejuose turnyruose atiteko ,,Grandies” komandos žaidėjui bostoniečiui Thomui Klemui.

sport
Tinklinio 1–2 vietos laimėtojai, pirmas dešinėje – pagrindinis turnyro organizatorius Gintas.

sport
,,A” krepšinio nugalėtojai – Čikagos komanda ,,Lituanica”.

sport
Vyrų ,,B”
krepšinio nugalėtojai

sport
Jaunučių 1 vietos laimėtojai su Rolandu is Vairo (raudonais marskiniais).