crouch
croy
,,Tave aš pamačiau, tave aš pamylėjau…”


ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Tai patys pirmieji Kristinos Sigito ir Novickių žodžiai, kviečiantys atvykti į jų vedybų 50-ųjų metų sukaktuvinę šventę š. m. birželio 3 d. kurorte ,,Hacienda del Sol” Tucson, Arizona. ,,Jūsų dalyvavimas mums bus didžiausia ir gražiausia dovana. Prašome – jokių kitų dovanų”, – toliau rašoma kvietime. Novickiai taip pat perspėjo net negalvoti apie kostiumus ar pokylio sukneles. Vėlyvas pavasaris saulėtoje dykumoje žadėjo gražų orą, bet persistengė – tomis dienomis aukščiausia temperatūra (pavėsyje) siekė 107 laipsnius F!

Kai jaunieji susituokė 1962 m. birželio 3 d. New York mieste, Arizona valstija šventė 50-sius metus nuo tapimo 48-ąja JAV valstija. Praėjus 50 metų, jaunieji džiaugiasi savo bendro gyvenimo auksiniu jubiliejumi, o jų pasirinkta gyventi valstija ką tik paminėjo šimtmetį. Įdomumo dėlei internete patikrinau, kas dar nutiko pasaulyje Novickių vestuvių dieną. Paryžiuje nukrito bekylantis lėktuvas, Betsy Rawls ir Kathy laimėjo golfo turnyrą, o Lee Harvey Osvald traukiniu atvyko į Oldenzaal, Olandijoje. Nežinau nuo kurių metų, bet Lietuvoje birželio 3-ąją minima Sąjūdžio diena.

Susidomėjau pakvietime cituojamos dainos kilme. Pasirodo, ji uždegė mūsų jaunimą 1966 m. I Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese, vykusiame Čikagoje ir Dainavoje. Dainos žodžius ir muziką sukūrė mergina iš Australijos, deja, nepavyko sužinoti jos pavardės. Bet negaliu užmiršti šios dainos refreno – ,,Ar atsimeni, kaip mes linksmai stovyklavom, atsimeni, kaip mes prie laužo dainavom, atsimeni, kaip mes per naktį budėjom ir kalbėjom.”

Ši daina spontanišai išsiveržė ir iš vedybų sukaktuvių dalyvių lūpų, kurie, ratu apsupę sukaktuvininkus, jiems ir sau priminė praėjusią jaunystę. Po jos sekė ir kitos mielos dainos. Pokylyje ne tik dainavome, bet ir gėrėjomes mariachi muzika bei jų dainomis. Įdomu, kad tas pats šaunus orkestras prieš 12 metų grojo Novickių dukters Liudytės vestuvėse. Vakaro muzikinė programa prasidėjo su Kristinos ir Sigito pamilta ,,La Paloma” tango melodija. Visą vakarą tą melodiją ir dainą grojo ir dainavo bent 5 kartus, ir visus kartus ,,jaunieji”, romantikos ir atsiminimų pagauti, šoko. Šoko ir kiti. Šeimos narių ir artimų draugų susidarė 51. Ne visi vienas kitą pažino, bet visi jautėsi artimi, nes juos visus siejo Kristinos ir Sigito pažintis.

Šiai šventei ne atsitiktinai buvo parinktas ispanų kolonijinei architektūrai priskiriamas ,,Hacienda del Sol” kurortas, esantis Tucson miesto šiaurės rytuose. Jis buvo pastatytas 1929 m. kaip mergaičių mokyklabendrabutis, kur 20 pasiturinčių tėvų merginų iš visos Amerikos kartu mokėsi ir brendo. Nuo 1948 m., užsidarius mokyklai, ši vietovė tapo Hollywood kino žvaigždžių kurortu. Čia lankėsi Spencer Tracy, Katharine Hepburn, John Wayne, Clark Gable ir Howard Hughes. Su laiku žvaigždės kurortą apleido, ir jis tapo prieinamas visiems. Jis yra susilaukęs įvairaus dėmesio, įskaitant ir tai, kad yra patekęs į 10 romantiškiausių vietų Amerikoje sąrašą. Aplinkui kurortą – dykumų gamta, žydinčios dykumų gėlės, paukšteliai čiulbuonėliai ir melsvas baseinas.

Bet grįžkime į pokylio salę. Per visą vakarą nebuvo jokių sveikinimo kalbų ar prisiminimų iš jaunystės. Tad neteko daugiau sužinoti apie pačius šios šventės kaltininkus. Jau iš anksčiau žinojau, kad Kristina yra buvusi mano žmonos Gražinos mokslo laikų draugė iš Putnam, užauginusi keturis vaikus (Brigitą, Liudytę, Reginą ir Darių), ilgus metus dirbusi Prancūzijos kultūros plėtotės JAV srityje. Jos Sigitas – kūrybingas architektas. Daugiausia savo gyvenimo jie praleido San Francisco, California. Tik pensijos metams pora pasirinko Tucson miestą. Svarbiausia, kad tokiu savo pasirinkimu yra patenkinti.

Po užkandžių ir atgaivos šventės dalyviai rinkosi prie septynių stalų. Juos visus, eidama nuo stalo prie stalo, šeimyniškai pristatė Kristina, nes juk visi esame jos biologinės ar lietuviškos šeimynos dalis. Prie vieno stalo sėdėjo Kristinos ir Sigito vaikai bei jų sutuoktiniai. Visų jų čia nevardinsiu, bet išimtį padarysiu sūnui Dariui, su kuriuo teko kiek ilgiau pasikalbėti. Tai 45 metų vyras, neseniai pakeltas į pulkininkus US Marine Corps. Už poros dienų jis turėjo išskristi į Estiją, kur dalyvaus bendrose karinėse pratybose. Jis labai teigiamai atsiliepė apie Lietuvos kariuomenę, pats didžiuojasi esąs lietuvis. Jis yra tikras savo tėvų ir visų lietuvių pasididžiavimas.

Šventės dalyviai sugužėjo iš įvarių Šiaurės Amerikos vietovių, pradedant rytų pakraščiu, įskaitant Kanadą, ir baigiant California, Texas, kitų valstijų ir Tucson miesto svečiais. Įdomu buvo ir tai, kad nemažai dalyvavusių porų neseniai šventė ar greit švęs savo vedybų auksinį jubiliejų. Kitas džiugus faktas – kad bene visi yra ,,Draugo” skaitytojai.

Pabaigai palikau trumpu žodžiu paminėti pačias vaišes. Apie kulinariją mažai išmanau, bet maistas buvo skanus, jam netrūko įvairumo. Kaip lietuviškose vestuvėse ar jų sukakčių proga priimta, neapsieita be ,,Napoleono” tortų. Jų kurortas negamina, bet tokia proga leido atsinešti. Ilgiausių metų mieliems Kristinai ir Sigitui!

croutch
JAV Marinų (Jūros pėstininkų) pulkininkas Darius Novickis (k.) su straipsnio autoriumi.
 Inos Petokienės nuotr.