kivi

Rungtis galima ir balsu

VII Pasaulinėje chorų olimpiadoje, kuri vyks Cincinnati, dalyvaus ir choras iš Vilniaus ,,Kivi”.

RAMUNĖ LAPAS

Liepos 4–14 dienomis Cincinnati, Ohio, vyks VII Pasaulinė chorų olim­piada „World Choir Games”. Įvairio­se grupėse čia varžysis net 362 chorai iš 48 pasaulio šalių, tarp jų – ir jaunimo choras iš Vilniaus ,,Kivi” (vadovė Danguolė Aukselienė).

Lietuvaitės liepos 6 d., penktadienį, 3:30 val. p. p. pasirodys džiazo, o lie­pos 7 d., šeštadienį, 2:30 val. p. p. – populiarios cho­rinės muzikos rungtyje. Džiazo ap­do­vanojimai bus įteikiami šeštadienį 7:30 val. v., geriausieji populiarios cho­­rinės muzikos atlikėjai bus apdo­vanoti sekmadienį, liepos 8 d., 10 val. ryto. Linkime ,,Kivi” sėkmės! Po pa­sirodymo chorų olimpiadoje vilnietės vyks į festivalį San Francisco, CA.
 
* * *

1997 m. įkurtas ,,Kivi”, ku­­ria­me dainuoja 13–16 metų merginos, – tituluotas kolektyvas, nuskynęs laurus ne viename tarptautiniame kon­kurse. Paskutinis choro pasiekimas – ,,Grand Prix” gegužės pabaigoje Šiau­liuose vykusiame tarptautiniame cho­rų festivalyje-konkurse ,,Šiauliai Cantat 2012”. Praėjusią vasarą parsivežtas auksas iš Japonijos – 27-ojo Takarazuka tarptautinio kamerinių chorų konkurso. ,,Kivi” merginos jau yra tapusios ir muzikos olimpinėmis čempionėmis – šį apdovanojimą jos pelnė 2006 m. Pasaulinėje chorų olim­piadoje Xiamen, Kinijoje, džiazo rung­tyje. Tuomet vaikų grupėje dai­navęs choras laimėjo aukso medalį, o folkloro rungtyje – sidabro. Po dvejų metų Graz, Austrijoje, vykusioje olimpiadoje ,,Kivi” vėl laimėjo auksą dviejose rungtyse – populiarios chorinės muzikos ir džiazo, taip pat parsivežė sidabro medalį.

Nuo 2008 m. kas dvejus metus ren­giama Chorų olimpiada – didžiausias chorų konkursas pasaulyje, jau sukvietęs šimtus chorų ir tūks­tančius dalyvių. Chorų olimpiados vyko: 2000 m. – Linz (Austrija), 2002 m. – Busan (Korėjos Respublika), 2004 m. – Brėmene (Vokietija), 2006 m. – Xiamen (Kinija), 2008 m. – Graz (Austrija), 2010 m. – vėl Kinijoje. Cho­rai rungiasi beveik 30-yje rung­čių, o kiekvienos šalies chorų laimėti me­daliai sudedami, sudarant 10 ge­­riau­sių ,,chorinių” šalių lentelę.

Bet „Kivi” dalyvauja ne tik garsiuose konkursuose ir festivaliuose – choras dažnai dainuoja labdaros koncertuo­se, įvairiose akcijose, užsienio sve­­čiams, Lietuvos Respublikos Seime, Prezidentūroje.

kivi
kivi