liss

LISS dalyviai Lietuvos jaunimo dienose

,,Kelkis ir eik!”
JAV LB LISS žinios: Lietuvos darbovietės studento stažuotojo akimis

LAURA STANKEVIČIŪTĖ

Praėjo dar viena Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) savaitė, ir mūsų gyvenimai papilnėjo įspūdžiais. Daugelis programos studentų tik pradėjo įsijungti į čionykštį gyvenimą ir darbovietes Lietuvoje, o kai kurie netrukus kelsis dirbti iš Kauno į Vilnių. Ši savaitė prabėgo gana greitai, nes nuo trečiadienio vakaro visa Lietuva šventė Jonines, o savaitgalį mūsų grupė dalyvavo Lietuvos jaunimo dienose (LJD) Panevėžyje.

liss„Kelkis ir eik” – tokia tema ir šūkis lydėjo tūkstančius jaunuolių, atvykusių į LJD 2010. LISS stažuotojai iš Vilniaus ir Kauno susibūrė Šv. Juozapo globos namuose ir, lydimi Birutės Bublienės ir Rasos Juškienės, bendrą kelionę pradėjo birželio 25 d., penktadienį. Aplankėme Kryžių kalną, kuris kiekvienais metais pritraukia apie 300,000 turistų, buvome maloniai sutikti Kryžių kalno pranciškonų vienuolyne, kur mus pasitiko brolis Rolandas Taučius. Jis aprodė mums pastatą, papasakojo apie vienuolyną, Kryžių kalną, davė vertingų patarimų. Pabrėžė, jog šiais laikais jaunimui svarbu ieškoti asmeninio ryšio su Dievu, kad reikia žiūrėti ne į materialius dalykus ar įvaizdį, bet į širdį, nes tik tuomet visiems bus gera vienam su kitu bendrauti. LISS studentas Vytautas Kasputis džiaugėsi: ,,Malonu matyti vietą, kuri yra vienintelė tokia pasaulyje ir kurioje tiek daug istorijos. Nuostabu matyti, kad tiek daug žmonių yra tikintys.”

Pasivaikščioję ir papietavę Šeduvos malūne nuvykome į Kleboniškių parką, kuriame turėjome progą pamatyti, kaip gyveno senovėje lietuviai. Parkas priminė Rumšiškių muziejų, dalis studentų stebėjosi medinėmis trobelėmis ir šiaudais dengtais stogais. Darbo įrankiai, krosnis, iš šiaudų pagaminti dirbiniai taip pat kėlė smalsumą ir nuostabą.

Po to vykome į Panevėžio centrą, dalyvavome Mišiose Panevėžio katedroje. Išsiskirsčius po du tris buvome apgyvendinti šeimose. „Labai svetingai priėmė šeima ir šventė buvo graži”, – įspūdžiais apie viešnagę Panevėžyje pasidalino Agnė Sasnauskaitė. O Gabrielė RociūnasEnglert sakė besidžiaugianti, kad gyveno šeimoje, nes tai jai suteikė progą pamatyti, kaip žmonės iš tikro gyvena Lietuvoje.

Išaušus šeštadienio rytui, LISS studentai skubėjo į miesto centrą, kur vyko Lietuvos jaunimo dienos. Į renginį atvyko žmonės iš įvairių Lietuvos miestų – iš Kauno, Kaišiadorių, Klaipėdos, Vilkaviškio, Vilniaus vyskupijų. Dalyvavo lietuviai iš Rusijos, Ukrainos, Ispanijos. O mes, LISS studentai, atvykome iš toliausiai – JAV ir Kanados. Iš viso buvo užsiregistravę daugiau nei 6,000 dalyvių. Šventės metu kalbėjo jo ekscelencija Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Masė balionų buvo paleista į dangų – kad mūsų širdys kiltų į viršų. LJD atidarymas baigėsi LJD 2010 himnu „Kelkis ir eik”. Entuziazmas ir energija, sklindanti iš kiekvieno dalyvio, buvo tiesiog užkrečiantys – net ir sunkiai lietuviškai bekalbantys išeivijos lietuviai įsijungė į bendrą šokį. Ši diena leido mums susibendrauti vienam su kitu, ypač Kauno ir Vilniaus grupėms, suteikė galimybę sutikti naujų pažįstamų iš kitų Lietuvos ir užsienio miestų.

 Gerai nusiteikę keliavome į teminius LJD užsiėmimus, kurių buvo nemažai. LISS studentai labai apsidžiaugė pasirinkę paskaitą „Dievui taip – Bažnyčiai ne?”, kurią vedė kunigas Kęstutis Kėvalas. Labai šiuolaikiškai ir įdomiai kunigas papasakojo apie Lietuvos įvaizdį, bendravimą tarpusavyje ir su Bažnyčia. „Bažnyčia yra Dievo nuotaka” – taip vaizdžiai jis nusakė svarbą ne tik tikėti Dievu, bet ir turėti ryšių su Bažnyčia. Ne vien kraujo ryšiai yra svarbūs, kiekvienas žmogus žmogui yra brolis ir sesuo. Visi mes gyvename savo gyvenimą, bet ne visi tą darome visavertiškai. Bažnyčia mus išugdo ir suteikia galimybę pasiekti laimę, ramybę, džiaugsmą. Kunigas K. Kėvalas taip pat pasakojo apie sakramentus ir jų paskirtį kiekvieno žmogaus gyvenime, atsakinėjo į klausimus. Po paskaitos LISS studentai susipažino su kunigu, buvo pakviesti apsilankyti Prisikėlimo bažnyčioje Kaune, kur jis šiuo metu dirba.

Atėjus vakarui, minia žmonių susirinko „Cido” arenoje adoracijai. Pamokantis vaidinimas, koncertas, skaitiniai – viskas buvo įdomu. Giedrė Krulikas prasitarė: „Buvo neįtikėtina, kiek daug jaunuolių dalyvavo, ir kokie susivieniję ir entuziastingi jie visi buvo. Aš per dažnai girdžiu, kaip visi nori palikti Lietuvą, kaip čia nėra darbų ir viso kito, taigi buvo labai smagu matyti visą šį didelį judėjimą.”

 Daugelis religinę veiklą siejame su ramybe ir nuoboduliu, bet tai tikrai nėra teisingas galvojimas. Visi renginiai buvo šiuolaikiški, parengti jaunų žmonių, net LISS studentai, kurie nesitikėjo, kad jiems patiks LJD, džiaugėsi jame dalyvaudami.

Vakarinė dalis priminė atsakomybės, nuoširdumo bei atgailavimo svarbą. Taip pat pabrėžė nematerialinių gerovių naudą. Dažnai pamirštame, kad yra ir svarbesnių, aukštesnių dalykų mūsų gyvenimuose. Turtai, prabangūs namai, automobiliai – nė vienam tai nepakenks ir daugelis šių gėrybių siekiame, bet jos gali bet kada dingti. O pasiekta dvasinė pusiausvyra, džiaugsmas, susitaikymas su savimi ir visais kitais yra neįkainojamos vertybės, padėsiančios bet kuriame gyvenimo etape. Gyvenime būna daug staigme nų, ir eidami teisingu keliu žmonės daug lengviau išgyvena visus sunku mus.

Ilgas savaitgalis suteikė LISS studentams progą pamatyti Lietuvą, ypač Lietuvos jaunimą, iš arčiau. Aplankytos vietos, sutikti žmonės bei naujos patirtys suteikė naujų minčių, idėjų bei motyvacijos. Kupini įspūdžių sugrįžome į Kauną sekmadienio rytą ir ruošiamės ateinančiai darbo savaitei. Visi su nekantrumu laukiame, ką atneš nauja darbo diena, ką naujo atrasime savo kasdieniame gyvenime Lietuvoje.

liss

liss


liss


liss

liss

liss