nap
Napoleono vaidmenį atliko profesorius iš Maskvos. A. Vaškevičiaus nuotr.
 

Paminėta imperatoriaus Napoleono žygio
per Lietuvą 200 metų sukaktis

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Birželio 22–24 d. Kaune surengtas įspūdingas gyvosios istorijos festivalis „Europa. Napoleonas I Kaune. 1812”. Būtent šiomis dienomis sukako lygiai 200 metų nuo tos dienos, kai Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas nusprendė surengti žygį ir parklupdyti Rusijos imperiją ant kelių. Jam pavyko sutelkti didžiulę, iš daugybės tautų atstovų sudarytą kariuomenę, kuri veržtis į Rusiją pradėjo iš tuometės Varšuvos kunigaikštystės, kurią jis pats ir sukūrė 1807 m. Tad žygis prasidėjo armijos persikėlimu per Nemuną ties Kaunu.

1812 m. birželio 23 d. Napoleono kariuomenė priartėjo prie Kauno iš pietų pusės. Imperatorius apžiūrėjo miestą nuo Aleksoto šlaito, užkopė ant Jiesios piliakalnio, dabar vadinamo jo vardu, ir nutarė, kad geriausia armijai bus persikelti šioje vietoje. Kariai pastatė tris pontoninius tiltus, o ankstyvą birželio 24 d. rytą ne mažiau kaip 220,000 prancūzų armijos karių persikėlė per Nemuną į Kauną.

Tam buvo parinkta išties puiki vieta. Nemuno dešiniojoje pusėje matėsi graži lyguma, tik ties upės kilpa buvo nedidelis Baibokų (dabar – Žemieji Šančiai) kaimas, o kairiajame krante ant aukštumų buvo galima išdėstyti artilerijos pabūklus ir pridengti perkėlą, jeigu rusų divizijos bandytų pulti. Napoleonui I grįžtant į štabą, žirgas pasibaidė staiga iššokusio kiškio, ir raitelis nukrito. Imperatorius, nors ir susimušė apatinę dubens pusę, bet netaręs nė žodžio greitai atsikėlė, užšoko ant žirgo ir nujojo. Įvykis sugadino imperatoriaus gerą nuotaiką, nors jis bandė juokauti, o lydintys štabo karininkai tai palaikė blogu ženklu.

Šįkart atkartojant persikėlimą per Nemuną, dešiniajame krante tūkstančiai susirinkusių žiūrovų tapo labai panašaus įvykio liudininkais – kareiviams pradėjus šaudyti, iš po žolės iššoko persigandęs kiškelis ir ėmė blaškytis ratu, niekaip negalėdamas išsiveržti iš žiūrovų apsupties. Galiausiai jis šoko tiesiai ant žiūrovų ir nudulkėjo laukais. Šis atsitikimas sukėlė didžiulį visų renginyje dalyvavusiųjų susidomėjimą.

nap1812 m. persikėlimas buvo vykdomas griežčiausia tvarka. Divizijos nesibaigiančia srove sekė viena paskui kitą su plazdančiomis kovinėmis vėliavomis ir glaustomis eilėmis. Vadai, kurių kepurės buvo spalvingai papuoštos, sėdėjo ant žirgų ir jojo priekyje, o paskui koja į koją nepažeisdami rikiuotės žygiavo kareiviai. Už jų ant stambių tamsių žirgų su baltais apsiaustais ir aukštomis kailinėmis kepurėmis ant galvų tylėdami jojo raitieji grenadieriai. Visą dieną ir naktį, ir kitą dieną virš Nemuno gaudė vienodas ūžimas ir stuksėjo dešimties tūkstančių karių batai ir žirgų kanopos.

Birželio 28 d. ties Deltuva įvyko kautynės, kurios vadinamos Deltuvos arba Ukmergės kautynėmis. Po trumpų ir įnirtingų kautynių rusai atsitraukė ir išvengė sunaikinimo. Deltuvos mūšyje rusų pusėje žuvo 65 kariai, 37 buvo sužeisti, 240 karių pateko prancūzams į nelaisvę. Prancūzų nuostoliai – žuvo 50 karių, 100 kareivių buvo sužeisti, 20 kareivių pateko į rusų nelaisvę. Abi pusės neteko daug žirgų.

Prancūzijos kariuomenės pagrindiniams korpusams nužygiavus tolyn į Rusijos imperiją, Kauno gyventojai galėjo grįžti į miestą. Mieste tada buvo apie 600 pastatų, 7 vienuolynai ir 7 bažnyčios, apie 5,000 gyventojų. Imperatorius komendantui įsakė vienuolynuose įrengti ligonines, kurios galėtų priimti 4,000 sužeistų ir ligotų karių. Bažnyčios buvo paverstos įvairiais sandėliais, vienoje iš jų buvo laikomi dezertyrai ir rusų karo belaisviai.

Po nesėkmingų kovinių veiksmų centrinėje Rusijoje prancūzų kariuomenė buvo priversta trauktis savo pačios nuniokotu keliu. Prasidėjo šalčiai, nuolatiniai kazokų antpuoliai ir persekiojanti rusų kariuomenė tirpdė prancūzų korpusus, divizijas. Imperatorius Napoleonas I suprato, kad anksčiau ar vėliau įvyks nelaimė.

Atkartojant šį žygį lygiai po 200 metų, Kaune susirinko daugiau kaip 1,000 istorijos atkūrėjų iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Čekijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Prancūzijos iš 41 karo istorijos klubų, veikiančių šiose šalyse. Šįkart nutiesti pontoninius tiltus atsisakyta dėl per didelių išlaidų – Lietuvos kariškiai panaudojo stumiamą pontoninę prieplauką. Visi atkuriamo mūšio dalyviai į ją netilpo, tad per labai sraunų Nemuną, pučiant stipriam vėjui, teko keltis per tris kartus.

Vaidinti patį svarbiausią – Napoleono vaidmenį buvo pakviestas maskvietis Oleg Sokolov. Tai prancūziškai puikiai kalbantis, puikiai jodinėjantis, improvizuoti mokantis ir Europos istorinių klubų dalyvių aukštai vertinamas specialistas. Sokolov yra apdovanotas Prancūzijos Garbės Legiono ordinu, Sorbonos universitete dėsto napoleonistiką.

Kai tartis dėl šventės į Kauną buvo atvykę atstovai iš Prancūzijos, jie iš karto pritarė Sokolov kandidatūrai, kuris turi patirties panašiose šventėse Ispanijoje, Anglijoje, Korsikoje, Rusijoje. Šio renginio, kurio jo organizatoriai nelinkę vadinti švente, nes prancūzai gerokai nuniokojo Kauną, metu ant juodo žirgo jojęs Sokolov, puikiai atlikęs savo vaidmenį, valdingai komandavęs kariuomenei, išties labai pavargo ir mūšio pabaigoje, paspaudęs Kauno mero Andriaus Kupčinsko bei Prancūzijos ambasadorės Lietuvoje Maryse Berniau rankas, pirmiausia paprašė atsigerti vandens.

Mūšio atkūrimo metu griaudėjo 24 artilerijos pabūklai, buvo iššaudyta daugiau kaip 200 kilogramų juodojo parako, dalyvavo ir 50 žirgų. Visa tai stebėjo dešimtys tūkstančių žiūrovų, užplūdusių Kauną.

Napoleono kariuomenei įžengus į Lietuvą, prasidėjo laikotarpis, istorikų vadinamas prancūzmečiu. Jis prisimenamas dėl dviejų žymesnių krašto visuomeniniopolitinio gyvenimo permainų – Rusijos imperijos viešpatavimo pabaigos ir atsiradusių vilčių atkurti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumą. 1812 m. liepą–gruodį Lietuvoje veikė Laikinoji Lietuvos vyriausybės komisija, kurios narių daugumą sudarė aktyvūs 1794 m. sukilimo Lietuvoje dalyviai. Tai buvo Lietuvos Vyriausybė, kurioje dirbo Lietuvos aristokratai ir kuri pasiekė stulbinančių rezultatų. Be Lietuvos gyventojų paramos jai nebūtų pavykę tiek pasiekti. Vyriausybė darbą baigė 1813 m. pradžioje jau už Lietuvos ribų.

Istorikai aiškina, kad 1812 metai Lietuvoje negali būti vertinami tik juoda ar balta spalvomis. Tai buvo sudėtingi, permainingi, bet reikšmingi įvykiai. Lietuvos karių kepurių kokardas puošė Lietuvos vytis. Šios kariuomenės ir karininkai, ir kariai buvo Lietuvos gyventojai. Šie kariai toliau kariavo Napoleono pusėje iki pat 1814 m. Lietuvių kaulai nubarstyti nuo Maskvos iki Paryžiaus.

Perkėla per Nemuną buvo viena geriausių persikėlimų pasaulinėje karybos istorijoje. Per trumpą laiką organizavus tiltų nutiesimą ir perkėlus dešimtis tūkstančių žmonių, žirgų, kito karinio turto, nežuvo ne tik bent vienas karys ar žirgas, bet nebuvo prarastas nė vienas vežimas. Ši Prancūzijos vidurinės armijos perkėla per Nemuną minima kiekviename Europos, pasaulio istoriniame leidinyje ar vadovėlyje, ir kiekviename iš jų paminėta Lietuva, Kaunas. Tai verčia kiekvieną istorija besidomintį užsienietį pasiimti žemėlapį ir pasižiūrėti, kur yra ši vieta.

Festivalio Kaune metu visas tris dienas vyko ir daugybė kitų renginių. Viename iš prekybos centrų visi buvo vaišinami didžiuliu „Napoleono” tortu, kuris svėrė 150 kilogramų. Mieste surengtos pažintinės ekskursijos „Prancūzų pėdsakai Kaune”, „Keliauk Napoleono keliu”.

Visi norintys galėjo aplankyti karių stovyklą Santakos stadione, susipažinti iš arčiau su to meto ginkluote. Vaikai iš smėlio pylė napoleono kalną, lankstė Napoleono kepures, vyko koncertai, Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Kauno miesto muziejus parengė naujas parodas apie Lietuvą 1812 m. ir Napoleono armijos žygius. Šeštadienį iki paryčių Nemuno salos parke, kur buvo atkurtas mūšis, tęsėsi Joninių šventė.

nap

nap

nap

nap
nap

nap

nap

nap

Atkuriant mūšį dalyvavo per 1,000 istorijos mėgėjų.