lsst
Aistai Kazlauskaitei smagu matyti, kai vaikai patenka į gerą šeimą.

,,Pradedu po truputį priprasti...”

Trečioji Lietuvių išeivijos studentų stažuotės savaitė

DOVILAS BUKAUSKAS

Trečia Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) savaitė praėjo sklandžiai. Naujai atvažiavusi studentė Livija Jonaitė pradėjo dirbti, o kiti toliau tęsė jau pradėtus savo darbus.

Livija mokinasi būti renginių kūrėja ir organizatore. Dirbanti visai netoli Katedros aikštės, Livija kartu su ,,Tūkstantmečio odisėjos” organizatoriais ruošia jachtos ,,Ambersail” sutikimą Klaipėdoje liepos 5 d. Ji taip pat padeda organizuoti, kad viso pasaulio lietuviai kartu sugiedotų „Tautišką giesmę”. ,,Negaliu patikėti savo laime, kad teko stažuotis tokiu ypatingu laiku, – džiaugėsi Livija. – Tūkstantmečio proga! Dirbu su labai šaunia komanda: draugiškos bendradarbės ir ilgas, bet įdomus darbas. Mes bendraujame su visais užsienyje, kad liepos 5 d. būtų sugiedota ‘Tautiška giesmė’.” Livija net suorganizavo LISS programos pristatymą TV3 filmuotojams, kurie stažuotojų klausė apie stažuočių programą ir ,,Tūkstantmečio odisėją”.

Livijai taip pat paliko įspūdį gyvenimas Vilniuje. ,,Vilnius man ypatingai gražus – žmonės, pastatai, gamta. Niekad nepamiršiu šių vaizdų ir būtinai planuoju grįžti tiek, kiek galėsiu. Labai mėgstu pavaikštinėti po senamiestį ir bendrauti su naujais draugais. Džiaugiuosiu, kad būsiu per šventę, kai bus proga dalintis įspūdžiais su pasaulio lietuviais.”

Studentams pagyvenus ilgiau Vilniuje (programa prasidėjo prieš tris savaites), pastebima daugiau kasdieninio Vilniaus gyvenimo ypatumų. Gintarė Radvilaitė, vaikų teisių apsaugos studentė, dirbanti našlaityne, stebėjosi kasdienine kelione į darbą. ,,Važiuoti į darbą autobusu labai įdomu. Laimė, kad važiuojame kartu su Aista. Važiuoti įdomu, nes kartu keliauja įvairūs žmonės. Matome įvairių: verslininkų, studentų, turistų.”

Karolina Kličiūtė daug papasakojo apie užsienietės lietuvės prisitaikymą prie lietuviško gyvenimo ir prie lietuviškos publikos. ,,Vienas didelis skirtumas yra drabužiai. Merginos visada rengiasi lyg eidamos į klubą – gražūs aptempti drabužiai ir aukšti kulniukai. Vaikinai tai pat dažniau, palyginti su kanadiečiais, nešioja labiau aptemptus drabužius.” Karoliną stebino tai, kad kai kurios Šiaurės Amerikos aprangos ypatybės čia negalioja. ,,Mes nešiojame ‘flip-flops’ kaip normalų apavą, bet čia jie yra laikomi dušo sandalais. Aš esu pripratusi visur neštis kuprinę, bet Lietuvoje su kuprinėmis beveik niekas nevaikščioja. Nors kiekvieną rytą Raimis, Siga, Algis ir aš į ligoninę keliaujame su kuprinėmis.”

Taurui Stočkui, inžinerijos studentui, kaip ir visiems, paliko įspūdį birželio Lietuvos orai. ,,Pradedu po truputį priprasti, kaip čia reiktų gyventi. Vienomis dienomis lyja, kitomis – prašvinta saulė, ir tada pasirodo tikras Lietuvos grožis. Greitai išmoksti ryte klausytis oro žinių ir neštis skėtį, jeigu pradėtų lyti.” Per pirmąsias dvi stažuotės savaites beveik kasdien lijo.

Sigita Poskočimaitė kas savaitę patiria nuostabių įspūdžių, kurie kartais ir ne tokie linksmi. ,,Dr. Gradauskas darė operaciją moteriai, kuriai prieš tai buvo daryta broncho-skopija. Kai jie baigė, galėjome pamatyti visą krūtinės anatomiją. Man buvo ypatingai nuostabu, kad turėjome progą pamatyti dar plakančią krūtinėje širdį ir kaip su kiekvienu įkvėpimu išsiplečia plaučiai.”

Raimundas Kazlauskas, vienas iš Sigitos bendradarbių, dirbdamas ligoninėje, taip pat daug išmoksta. ,,Šiandien visą dieną su savimi turėjau kūno anatomijos sąsiuvinį anglų ir lietuvių kalbomis ir mokinaus. Daktarai dažnai man padėjo ir mokino apie kūną, kokias procedūras jie daro. Išmokstu svarbiausius pirmosios pagalbos dalykus: kaip žinoti, ar kaulas lūžęs, kaip suprasti rentgenografiją, kaip imti kraują ir pan.”

Vincas Gudinskas, baigęs kulinarijos mokyklą, stebėjosi bendradarbių nuotaikomis. ,,Visi bendradarbiai labai lengvai sutaria ir man iš karto padeda, jei ko nors nemoku.” Kadangi Vinco bendradarbiai daug kalba rusiškai, atsirado juokingų anekdotų dėl to, kad jie kartais užmiršta, jog jis nemoka rusiškai.

Psichologijos studentui Arui Naručiui darbas pasidarė daug įvairesnis, nes vaikų namai dabar rengia iškylas. Veždamas vaikus į Europos parką, karo technikos muziejų ir į planetariumą, Aras ir pats gavo progą pamatyti įdomybių. ,,Vaikams buvo proga pakeisti aplinką ir išmokti naujų dalykų.”

Aistai Kazlauskaitei, dirbančiai našlaityne, teko galimybė nusifilmuoti Lietuvos televizijoje. ,,Atvažiavo televizijos laida ‘Lietuvos rytas’, jie norėjo pakalbėti su manimi ir pafilmuoti. Tai buvo labai ypatinga, nes galėjau daugiau pakalbėti apie LISS programą. Manęs daug klausinėjo apie Ameriką ir kuo skiriasi našlaitynai Amerikoje.” Aistą džiugina ir tai, kad kas savaitę atvažiuoja tėvai įsivaikinti vaikų. Smagiausia tada, kai galima su tėvais susipažinti ir pačiai pamatyti, kad vaikai patenka į gerą šeimą.

lsst
Išeivijos studentai lankėsi Trakuose.